Jak przyspieszyć rozkład słomy, co wybrać RSM, mocznik czy może inny środek na ściernisko?

Środek na ściernisko - jak przyśpieszyć rozkład słomy?

Gospodarowanie resztkami pożniwnymi ograniczało się dotychczas głównie do zabiegów uprawowych. Obecnie rolnicy coraz częściej stosują środki na ściernisko w celu przyspieszania rozkładu słomy, co przekłada się na szybkość uwalniania składników pokarmowych i wzrostu zawartości próchnicy w glebie.

Po zbiorze roślin uprawnych pozostaje ściernisko – słoma oraz inne części roślin, które nie są plonem głównym. W przypadku zbóż słoma bardzo często również jest zbierana i sprzedawana, dużo rzadziej ma to miejsce w przypadku słomy rzepaczanej czy kukurydzianej.

Ilość słomy, która pozostaje po zbiorze rośliny uprawnej jest zróżnicowana w zależności od jej gatunku, jednak jest to ilość równa przynajmniej plonowi ziarna lub nasion. Zawiera ona mikro i makroelementy, które zostały pobrane w trakcie sezonu wegetacyjnego i były niezbędne do wytworzenia plonu głównego.

Dlaczego rozkład słomy jest ważny?

Słoma niewątpliwie jest ważnym źródłem składników pokarmowych, a w przypadku braku nawożenie organicznego również materii organicznej. Dlatego też jej odpowiednie zagospodarowanie wpływa na wzrost żyzności gleby – zarówno pod kątem zwiększenia dostępności mikro i makroskładników dla roślin następczych oraz stopniowego wzrostu zawartości próchnicy.

Jak przyspieszyć rozkład słomy?

W celu przyspieszenia rozkładu słomy niezbędne jest zwiększenie aktywności mikrobiologicznej gleby i utrzymanie jej na wysokim poziomie przez możliwie długi czas. W tym celu można zastosować na ściernisko dedykowany preparat na rozkład słomy, aplikować nawóz zawierający głównie azot lub wapno.

Co stosować na ściernisko – wiele możliwości

Odpowiedź na pytanie co stosować na ściernisko w celu przyspieszenia rozkładu słomy jest trudna. Rolnik może wybierać z kilku produktów na rozkład słomy: nawóz RSM, mocznik, Humicalc 4.0 (wapno wzbogacone o bakterie wiążące azot i kwasy humusowe) czy środka na ściernisko Convert WG zwiększającego istotnie aktywność mikrobiologiczną gleby. Zastosowanie produktu na rozkład słomy zależy w dużej mierze od preferencji Rolnika oraz korzyści dodatkowych, które można uzyskać stosując dany środek na rozkład słomy. To właśnie one bardzo często decydują o wyborze produktu stosowanego na ściernisko.

HumiCalc 4.0 – wielokierunkowe działanie

HumiCalc 4.0 zawiera kwasy humusowe, wapno kredowe, kwas borowy oraz bakterie z rodzaju Bacillus azotofixans. Tak dobrany skład umożliwia wielokierunkowe i korzystne działanie na środowisko glebowe. Z jednej strony dzięki obecności wapnia i kwasów humusowych produkt działa w glebie strukturotwórczo – zmniejsza ryzyko powstawania wadliwego układu frakcja stała – powietrze glebowe, natomiast z drugiej strony kwasy humusowe i bakterie wpływają na zwiększenie aktywności mikrobiologicznej gleby. Bakterie z rodzaju Bacillus azotofixans posiadają naturalną zdolność wiązania azotu atmosferycznego, przez co zwiększa się jego dostępność w glebie dla mikroorganizmów pożytecznych oraz dla roślin uprawianych następczo, bez konieczności dodatkowego nawożenia azotem w kierunku rozkładu resztek. HumiCalc 4.0 nie jest produktem dedykowanym wyłącznie do rozkładu słomy, jednak jednym z jego terminów aplikacji jest zastosowanie na ściernisko po zbiorach roślin uprawnych.

Więcej o aktywaorze globowym Humicalc 4.0 i jego wielokierunkowym działaniu dowiesz się z filmu na naszym kanale YouTube - OsadkowskiDlaRolnictwa.

Bakterie na ściernisko – Convert WG

Resztki pożniwne zbudowane są głównie z celulozy i hemicelulozy, dlatego też, niezbędne jest zastosowanie preparatu na rozkład słomy zawierającego bakterie wytwarzające specyficzne enzymy zwane celulazami. Convert WG zawiera celuloityczne szczepy Bacillus sp. wykazujące bardzo wysoką efektywność działania. Środek na ściernisko, oprócz przyspieszenia rozkładu resztek pożniwnych, wpływa także na istotny wzrost aktywności mikrobiologicznej gleby, co przekłada się na wzrost jej żyzności. Do dodatkowych korzyści z stosowania produktu na rozkład słomy Convert WG, należy zaliczyć zwiększenie dostępności NPK i żelaza oraz działanie antagonistycznie w stosunku do sprawców najważniejszych chorób grzybowych zbóż i kukurydzy, w tym grzybów patogenicznych z rodzaju Fusarium.

Wapno przyspieszy rozkład słomy

W przypadku ograniczonej dostępności tlenu w glebie na skutek znacznego wzrostu uwilgotnienia gleby, czy też jej nadmiernego zagęszczenia spowodowanego niewłaściwą strukturą, proces tlenowego rozkładu słomy zostaje zahamowany. W jego miejsce rozpoczyna się niekorzystne, beztlenowe gnicie, które powoduje obniżenie pH gleby oraz zmniejsza aktywność pożądanych mikroorganizmów, a także zwiększenie ilości kwasów organicznych. Powyższe procesy negatywnie wpływające na rozkład słomy. Negatywne odziaływanie na tempo mineralizacji resztek pożniwnych może zostać ograniczone, przez zastosowanie wapna AtriGran ALFA. Wpływa korzystnie na tworzenie trwałej struktury gruzełkowatej – stabilizacja układu woda-powietrze, podnosi pH gleby, neutralizuje substancje niepożądane w glebie.

Jakie wapno na pole, możesz przeczytać również na naszym blogu Agrotechnika, sprawdź jaki nawóz będzie najlepszy dla Ciebie.

Produkty na rozkład słomy zawierające azot

W celu przyspieszenia rozkładu resztek pożniwnych można zastosować na ściernisko nawozy zawierając azot. Na każdą tonę słomy w celu przyspieszenia procesu jej rozkładu zaleca się aplikację od 5 do 10 kg azotu (N). Decydując się na nawożenie azotowe RSM lub mocznikiem w wyborze dawki należy uwzględnić również między innymi rodzaj gleby - na glebach lekkich rekomendowane jest stosowanie wyższych dawek z zalecanego zakresu. Aplikując RSM na ściernisko, bądź mocznik należy pamiętać o tym, że nie wolno tego robić równocześnie z wapnowaniem.

RSM na ściernisko

Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM) stosowany jest w formie oprysku co umożliwia jego szybką i równomierną aplikację na ściernisko. Zaletą aplikacji produktu na ściernisko jest połącznie szybkiego i długotrwałego działania, w tym także w warunkach stosunkowo niskiej wilgotności gleby.

Mocznik zamiast RSM na ściernisko

Mocznik w zależności do uwilgotnienia gleby może być stosowany w formie oprysku na słomę po żniwach – przy niskiej wilgotności lub w formie stałej w warunkach bardzo dobrego uwilgotnienia gleby. Mocznik stosowany na ściernisko działa wolniej od RSM, dlatego że azot w formie amidowej musi rozpuścić się w wodzie, szybkość tego procesy zależy od wilgotności i temperatury gleby. Przy deficycie wody może dochodzić do strat azotu w wyniku jego ulatniania do atmosfery.

Podsumowanie

Odpowiedź na pytanie: Jak przyspieszyć rozkład słomy? nie jest prosta. Jest wiele możliwości aplikacji produktów na ścierniska. W praktyce rolniczej coraz częściej stosowanie są rozwiązania wielokierunkowe, a zarazem dedykowane do stosowania po zbiorach roślin uprawnych. Z jednej strony przyspieszające rozkład resztek pożniwnych, a z drugiej wpływają na właściwości fizyczne, chemicznie i biologiczne gleby, których wypadkową jest wzrost żyzności gleby. W związku z tym, popularność stosowania na ściernisko samego azotu znacznie spada, a rośnie produktów przeznaczonych do tego celu, takich jak Convert WG.

 

Redakcja
Osadkowski.pl