logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl
Soja uprawiana jest głównie na nasiona, które są powszechnie wykorzystywanym komponentem do produkcji pasz dla zwierząt. Nasiona soi zawierają do 45% białka o wysokiej wartości pokarmowej oraz do 22% tłuszczu. Badania naukowe wskazują, że skład nasion soi zależy między innymi od potencjału genetycznego, dlatego też ważny jest wybór materiału siewnego o potwierdzonych cechach odmianowych.

Wróć do:

Bobowate

Wróć do:

Bobowate

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 8

Wyniki wyszukiwania: 8

  • Soja

  • Hodowla: Saatbau

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: wczesna

  adessa-hodowla-saatbau

  Produkt niedostępny

  • Soja

  • Hodowla: IGP

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: średniowczesna

  soja-nessie-pzo

  Produkt niedostępny

  • Soja

  • Hodowla: Saatbau

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: wczesna

  Abaca 1 js 150 tys. nasion

  Produkt niedostępny

  • Soja

  • Hodowla: Saatbau

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: średniowczesna

  Abelina 1 js 150 tys. nasion

  Produkt niedostępny

  • Soja

  • Hodowla: Saaten-Union

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: późna

  Acardia 1 js 100 tys. nasion

  Produkt niedostępny

  • Soja

  • Hodowla: Saatbau

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: średniopóźna

  Aurelina 1 js 150 tys. nasion

  Produkt niedostępny

  • Soja

  • Hodowla: Saaten-Union

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: późna

  Achillea 1 js 100 tys. nasion

  Produkt niedostępny

  • Soja

  • Hodowla: Saatbau

  • Przeznaczenie: pasza, ogólnoużytkowe, konsumpcja

  • Stopień wczesności: wczesna

  Ambella 1 js 150 tys. nasion

  Produkt niedostępny

Uprawy soi

Soja w Polsce i na świecie uprawiana jest głównie na nasiona, które są cennym surowcem do produkcji pasz, ale nie można pominąć również ich wykorzystania przemyśle spożywczym. W niektórych regionach świata soja uprawiana jest na zielonkę, która wzbogaca paszę objętościową przygotowaną z kukurydzy i sorga w białko.

Soja jest jedną z mniej wymagających roślin uprawnych pod kątem agrotechniki. Stosowanie środków ochrony roślin ograniczone jest na większości plantacji tylko do wykonania zabiegu herbicydowego, ponieważ presja chorób i szkodników w tej roślinie uprawnej nie jest zbyt duża.

Nawożenie mineralne, w tym azotowe wykonywane jest w jednej dawce razem z fosforem i potasem przed siewem soi.

Uprawa soi daje możliwość rozszerzenia krótkiego płodozmianu opartego głównie o zboża, kukurydzę i rzepak ozimy o kolejną roślinę uprawną, która zwiększa żyzność gleby. Soja jest cennym przedplonem, ponieważ wpływa korzystnie na stan fitosanitarny gleb oraz poprawia jej strukturę.

Dodatkowo resztki pożniwne pozostające na polu po uprawie soi mogą zawierać nawet do 80 kg azotu, który w większości został związanych z powietrza przez bakterie symbiotyczne.

Jak i kiedy siać soję?

Agrotechniczny termin siewu soi w Polsce jest zróżnicowany regionalnie i przypada od 20 kwietnia do 5 maja. Powinien być wykonany, gdy temperatura gleby na głębokości siewu przekroczy 8°C.

Siew w nieogrzaną glebę będzie wydłużał kiełkowanie oraz wschody. Przekłada się to na spadek wigoru roślin soi w niskich fazach rozwojowych, a nawet może prowadzić do obniżenia obsady. Soja jest również wrażliwa na wiosenne przymrozki, które także będą wpływały negatywnie na kondycję rośliny uprawnej na początkowym etapie wzrostu.

Z kolei zbytnie opóźnienie siewu niekorzystnie wpływa na poziom plonowania oraz wydłuża okres dojrzewania nasion, który przypada na okres jesienny o zwiększonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach.

Planowana obsada roślin na metrze kwadratowym jest określona przez hodowcę, ale zwykle wynosi 60-70 roślin. Ustalając normę wysiewu należy zwrócić uwagę na zdolność kiełkowania podaną przez hodowcę.

Rozstaw rzędu jest zróżnicowany i może być dostosowany do sprzętu posiadanego w gospodarstwie. Soja uprawiana jest w rozstawie rzędów od 15 do 30 cm, a odległość roślin w rzędzie powinna wynosić około 5 centymetrów.

Siew nasion należy wykonać na głębokość 3-4 centymetrów. Zbyt głęboki siew będzie wydłużał wschody, co może prowadzić również do obniżenia obsady roślin na metrze kwadratowym.

Materiał siewny soi - dlaczego wybrać kwalifikowany? 

Nasiona soi, która należy do roślin strączkowych charakteryzują się dużą zmiennością zdolności kiełkowania, która jest jednym z podstawowych parametrów niezbędnych do prawidłowego określenia normy wysiewu. Zachowanie wysokiej zdolności kiełkowania w warunkach polowych umożliwia uzyskanie optymalnej i ustalonej obsady na 1 m2.

W przypadku nasion kwalifikowanych C1 odmiany soi mają przebadaną i jasno określoną zdolność kiełkowania, co pozwala na wiarygodne obliczenie normy wysiewu.

Wysoka czystość odmianowa nasion w stopniu kwalifikacji C1 umożliwia pełne wykorzystanie potencjału danej odmiany. Dotyczy ona przede wszystkim poziomu plonowania, profilu zdrowotności, długości okresu wegetacji oraz minimalnej wysokości zawiązywania dolnego strąka.

Jakie nasiona soi wybrać?

Wybór odmiany soi należy rozpocząć od sprawdzenia poziomu jej plonowania w regionie, w którym ma być uprawiana. Doświadczenia polowe wskazują zróżnicowanie w ilości plonu soi uzyskiwanego w różnych regionach kraju.

Odmiany soi zostały sklasyfikowane przez COBORU pod kątem wczesności. Na tej podstawie zostały wydzielone 3 grupy, które opisywane są również w skali zerowej.

 • bardzo wczesne i wczesne (0000), 
 • średnio wczesne i średnio późne (000), 
 • późne i bardzo późne (00 i 0) 

Warto również zwrócić uwagę na wysokość zawiązywania dolnego strąka, zbyt niskie osadzenie może powodować znaczne straty nasion w trakcie zbioru.

Dla odmian soi określane są także inne cechu, takie jak: wczesny wigor, odporność na wyleganie i pękanie strąków, kolor znamienia. Ocenie podlegają również parametry jakościowe materiału siewnego: zawartość białka i zawartość tłuszczu oraz masa tysiąca nasion.

Oferta firmy Osadkowski jest zróżnicowana i pozwala na wybór odmiany soi o bardzo dobrych cechach użytkowych oraz dostosowanej do długości sezonu wegetacyjnego w danym regionie uprawy.