logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Rzepak jary Nasiona rzepaku ozimego

Rzepak jary wrażliwy jest na okresowy niedobór wody w trakcie sezonu wegetacyjnego. Dlatego też należy wysiewać nasiona rzepaku jarego przygotowane przez firmy hodowlane. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał genetyczny odmiany, czyli między innymi, odporność na choroby oraz zwiększoną tolerancję na stres suszy.

Wróć do:

Nasiona rzepaku

Wróć do:

Nasiona rzepaku

Wygląda na to, że nie mamy tego czego szukasz.

Jeśli używasz wyszukiwarki, upewnij się, że poprawnie wpisałeś frazę lub użyj bardziej ogólnych słów. Możesz także wypróbować różnych filtrów lub przeszukać produkty według kategorii dostępnych w górnym menu.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami:

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Poniedziałek-piątek: 8:00 - 16:00

Rzepak jary co warto wiedzieć o prawie?

Rzepak jary jest bardzo wrażliwy na suszę w trakcie sezonu wegetacyjnego, a zwłaszcza w okresie kwitnienia. Reaguje na nią silnym spadkiem plonu nasion. W związku z tym uprawa rzepaku jarego zalecana jest w regionach, w których suma rocznych opadów przekracza 600 mm, a większość przypada na okres od kwietnia do maja.

Rzepak jary nie wymaga tak intensywnej ochrony fungicydowej, jak rzepak ozimy. Nie mniej zalecane są w nim zabiegi grzybobójcze ograniczające rozwój czerni krzyżowych, czy zgnilizny twardzikowej.

W rzepaku jarym występują te same szkodniki co w formie ozimej. Do najgroźniejszych należy zaliczyć: pchełki ziemne, gnatarza rzepakowca oraz słodyszka rzepakowego. Na roślinach rzepaku jarego żer dopełniający prowadzi ostatnie pokolenie słodyszka rzepakowego, które może powodować znaczne straty w plonie. Presja szkodników w uprawie rzepaku jarego jest zdecydowanie większa, jeżeli zostanie on zasiany w pobliżu plantacji rzepaku ozimego.

Z racji dużo mniejszej liczby zarejestrowanych środków ochrony roślin do stosowania w uprawie rzepaku jarego, jego ochrona jest znacznie utrudniona.

Odmiany rzepaku jarego

Siew rzepaku - kiedy i jak przeprowadzić? 

Rzepak jary jest rośliną wymagającą wczesnych siewów. Zwykle przesłanką do rozpoczęcia siewu jest wznowienie wegetacji wiosennej pszenicy ozimej. Ważne jest również, aby temperatura gleby na głębokości siewu wynosiła przynajmniej 5 °C. W praktyce rolniczej termin siewu przypada na koniec marca i początek kwietnia - zbiega się z terminem siewu jęczmienia jarego.

Rzepak w początkowym etapie wzrostu jest dość odporny na działanie niskich temperatur, przymrozki do - 4 °C nie powodują uszkodzenia rośliny uprawnej.

Dane literaturowe wskazują, że rzepak reaguje znacznym spadkiem poziomu plonowania na opóźnione siewy. Związane to jest głównie ze wzrostem jego wrażliwości na deficyty wody.

Siew nasion rzepaku jarego wykonuje się na głębokość 1,5-2 cm, przy rozstawie rzędów wynoszącym od 15 do 20 centymetrów. Głębszy siew można wykonać w warunkach znacznego przesuszenia gleby i może wynosić nawet 3 cm. Należy pamiętać jednak o tym, że zbyt głęboki siew opóźnia wschody i zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Natomiast zalecana obsada nasion na jednostkę powierzchni wynosi od 70 do 80 sztuk na 1m2

Nasiona przeznaczone do siewu powinny być zaprawione zaprawą fungicydywą. Eliminuje ona zgorzel siewek, która obniża wigor roślin w początkowym etapie wzrostu. Przy silnym porażeniu choroba może prowadzić do strat w obsadzie roślin, co przekłada się bezpośrednio na plon nasion.

Nasiona rzepaku jarego - jakie odmiany są dostępne?

Kierunki hodowli odmian rzepaku jarego są podobne do rzepaku ozimego, w związku z tym w ofercie dostępne są odmiany mieszańcowe (hybrydowe) oraz populacyjne (liniowe). 

Wybierając odmiany warto kierować się ich terminem kwitnienia i dojrzewania oraz odpornością na choroby - głównie na czerń krzyżowych i zgniliznę twardzikową.

Rzepak jary nasiona

Nasiona rzepaku jarego od firmy Osadkowski

W sprzedaży dostępne są odmiany populacyjne i mieszańcowe, które w badaniach własnych i prowadzonych przez COBORU wykazywały bardzo wysoki potencjał plonowania. W doborze odmian do sprzedaży zwracano również uwagę na takie cechy jak: zdrowotność oraz podatność na wyleganie.