logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Trawy łąkowe Nasiona trawy łąkowej

Trawy łąkowe to gatunki traw rosnące na łąkach, na których prowadzone jest użytkowanie kośne. Trawy są cennych źródłem pasz w żywieniu zwierząt gospodarskich takich jak krowy, owce, kozy czy też konie. Odpowiednio dobrany skład gatunkowy traw na użytku zielonym umożliwia uzyskanie wysoko wartościowej paszy o bardzo dobrej strawności.

Wróć do:

Trawy

Wróć do:

Trawy

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 2

Wyniki wyszukiwania: 2

Dlaczego warto dbać o trawy łąkowe? 

Mieszanki nasion traw przeznaczone do wysiewu mają określony skład gatunkowy, który umożliwia uzyskanie dużej ilości biomasy o wysokiej wartości pokarmowej i smakowitości. 

W trakcie sezonu wegetacyjnego niezbędne jest wykonywanie zabiegów agrotechnicznych. Ich celem jest zapewnienie optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju traw oraz pozostałych pożądanych gatunków występujących na łąkach.

Niewątpliwie ważnym elementem agrotechniki użytków zielonych jest zbilansowanie nawożenie mineralne NPK oraz eliminacja chwastów - roślin niepożądanych, które obniżają wartość paszy i jej smakowitość.

Nasiona trawy łąkowej - trawa na łąki

Mieszanka traw łąkowych - różnorodność gatunków 

Nasiona traw różnią się składem gatunkowym w zależności od głównego przeznaczenia użytków zielonych. Wyróżniamy pastwiska, na których prowadzony jest wypas zwierząt oraz łąki w użytkowaniu kośnym - biomasa jest wykorzystywana do produkcji siana, kiszonki lub sianokiszonki. Niektóre użytki zielone wykorzystywane są w sposób przemienny, czyli prowadzony jest wypas zwierząt lub pokos traw w zależności od potrzeb.

Podstawowym gatunkiem wschodzącym w skład mieszanek traw jest życica trwała:

 • bardzo dobry komponent do mieszanek traw z przeznaczeniem zarówno do użytkowania pastwiskowego, jak i kośnego
 • wysoka odporność na udeptywanie
 • duża dynamika przyrostu biomasy
 • wysoka wartość pokarmowa i smakowitość

W skład mieszanek traw łąkowych mogą wchodzić również inne gatunki traw:

 • życica wielokwiatowa
 • życica mieszańcowa
 • tymotka łąkowa
 • kostrzewa czerwona
 • kostrzewa łąkowa
 • kostrzewa trzcinowa
 • wiechlina łąkowa
 • kupkówka pospolita

Mieszanki traw łąkowych oprócz gatunków traw mogą zawierać nasiona roślin motylkowych drobnonasiennych: koniczyny łąkowej (czerwonej), koniczyny szwedzkiej.

Trawy łąkowe - sprawdź nasiona traw łąkowych

Mieszanki traw łąkowych - jak wybrać tę odpowiednią? 

Dostępne w ofercie firmy Osadkowski mieszanki nasion traw różnią się składem gatunkowym. Pozwala to w sposób maksymalny dostosować wybór mieszanki traw do:

 • sposobu użytkowania - łaka, pastwisko, przemienne
 • typu gleby - mineralne lub organiczne
 • żyzności gleby
 • długości użytkowania zakładanego użytku zielonego

Cennym uzupełnieniem dla traw jest koniczyna łąkowa, koniczyna inkarnatka, koniczyna szwedzka, dlatego też w mieszankach traw często jako komponent występuje jeden lub więcej w wymienionych gatunków.

Najlepsze nasiona trawy łąkowej 

Mieszanki nasion traw z linii MILK UP zostały przygotowane we współpracy z ekspertami z dziedziny żywienia zwierząt oraz cenionych producentów nasion. W ofercie dostępne są nasiona traw od takich producentów jak: Barenbrurg oraz Granum. Pozwoliło to na przygotowanie produktów dających bardzo wysokie plony biomasy o wyróżniającej wartości pokarmowej.

Trawy łąkowe rodzaje traw