logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Kukurydza na ziarno - odmiany wczesne i późne

Sprawdź odmiany kukurydzy na ziarno wysoko i stabilnie plonujące. Oferujemy odmiany o zróżnicowanym FAO – znajdź w naszej ofercie odmianę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Filtruj

Filtry

Filtruj

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 40

Wyniki wyszukiwania: 40

  • Kukurydza na ziarno

  • Hodowla: RAGT

  • Przeznaczenie: ziarno, biogaz

  • Typ ziarna: dent/dent/flint

  • Stopień wczesności (FAO): 250

  542,03 zł brutto

  + 21,68 Punktów

  kukurydza-rgt-maxxatac-fao-250.jpg

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 100 j.s.

  • Kukurydza na ziarno

  • Hodowla: Lidea

  • Przeznaczenie: ziarno, bioetanol, biogaz

  • Typ ziarna: tropical dent

  • Stopień wczesności (FAO): 260

  556,91 zł brutto

  + 22,62 Punktów

  kukurydza-es-hattrick-fao-260.jpg

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 100 j.s.

  • Kukurydza na ziarno

  • Hodowla: Dekalb

  • Przeznaczenie: ziarno, bioetanol

  • Typ ziarna: dent

  • Stopień wczesności (FAO): 230

  546,70 zł brutto

  + 21,87 Punktów

  kukurydza-dkc-3088-fao-230.jpg

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 100 j.s.

  • Kukurydza na ziarno

  • Hodowla: RAGT

  • Przeznaczenie: ziarno, bioetanol, biogaz, kiszonka

  • Typ ziarna: dent/dent/flint

  • Stopień wczesności (FAO): 220

  523,34 zł brutto

  + 20,93 Punktów

  kukurydza-rgt-aloexx-fao-220-230.jpg

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 100 j.s.

  • Kukurydza na ziarno

  • Hodowla: RAGT

  • Przeznaczenie: ziarno, bioetanol

  • Typ ziarna: dent

  • Stopień wczesności (FAO): 270

  523,34 zł brutto

  + 20,93 Punktów

  kukurydza-rgt-lipexx-fao-270.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj do 27.03.2024

  Dostępne pow. 100 j.s.

  • Kukurydza na ziarno

  • Hodowla: IGP

  • Przeznaczenie: ziarno, grys, bioetanol, kiszonka

  • Typ ziarna: flint/flint/dent

  • Stopień wczesności (FAO): 240

  523,34 zł brutto

  + 20,93 Punktów

  kukurydza-codeos-fao-240.jpg

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 100 j.s.

  • Kukurydza na ziarno

  • Hodowla: Lidea

  • Przeznaczenie: ziarno, grys, kiszonka

  • Typ ziarna: flint

  • Stopień wczesności (FAO): 220

  499,97 zł brutto

  + 20,00 Punktów

  kukurydza-friendli-fao-220.jpg

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 100 j.s.

  • Kukurydza na ziarno

  • Nowość

  • Hodowla: RAGT

  • Przeznaczenie: ziarno, kiszonka

  • Typ ziarna: flint/dent

  • Stopień wczesności (FAO): 190

  569,89 zł brutto

  + 22,80 Punktów

  RGT Pixxon 1js 50 tys. nasion

  Kup dzisiaj i otrzymaj do 30.03.2024

  Dostępne pow. 100 j.s.

  • Kukurydza na ziarno

  • Hodowla: Syngenta

  • Przeznaczenie: ziarno, grys, kiszonka

  • Typ ziarna: flint

  • Stopień wczesności (FAO): 230

  515,43 zł brutto

  494,81 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  kukurydza-SY-Talisman

  Kup dzisiaj i otrzymaj do 30.03.2024

  Dostępne pow. 100 j.s.

  • Kukurydza na ziarno

  • Hodowla: Dekalb

  • Przeznaczenie: ziarno, bioetanol

  • Typ ziarna: dent

  • Stopień wczesności (FAO): 250

  576,74 zł brutto

  553,67 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  kukurydza-DKC-3595

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 100 j.s.

Kukurydza – wzrost powierzchni

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce zaobserwowano znaczący wzrost powierzchni uprawy kukurydzy, a największy przyrost dotyczy areału upraw kukurydzy przeznaczonych na ziarno.

Jest to związane z szerokim wykorzystaniem ziarna kukurydzy do celów paszowych, konsumpcyjnych czy też produkcji bioetanolu. Stąd oferta nasion kukurydzy proponowanych przez firmę Osadkowski jest dostosowana do potrzeb rolników pod kątem ich przeznaczenia.

Wybieramy odmiany kukurydzy na ziarno wysoko plonujące i sprawdzone

Odmiany kukurydzy na ziarno powinny charakteryzować się przede wszystkim wysokim potencjałem plonowania oraz jego stabilnością w okresie kilku lat. Dlatego też przed wyborem odmian warto zapoznać się z ich plonowaniem. Możemy to zrobić w COBORU, gdzie prowadzone są badania rejestracyjne odmian i Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju.

Podobną weryfikację odmian prowadzimy sami w ramach wewnętrznych doświadczeń, co pozwala nam weryfikować odmiany na ziarno, dopasowując je maksymalnie do lokalnych warunków – zarówno pod kątem klasy gleby, jak i przebiegu pogody.

FAO – wczesność odmian

Wczesność odmian kukurydzy oznaczana jest liczbą FAO. Informuje ona o długości okresu wegetacyjnego niezbędnego do osiągnięcia tzw. dojrzałości fizjologicznej. W zależności od liczby FAO wyróżnia się trzy typy odmian pod kątem wczesności:

 • FAO do 230 - odmiany wczesne
 • FAO 240-250 - odmiany średnio wczesne
 • FAO od 260 - odmiany średnio późne

Wraz ze wzrostem liczby FAO zwiększa się długość okresu wegetacji, co przekłada się na większy potencjał plonowania odmiany kukurydzy na ziarno.

Przy wyborze odmiany kukurydzy należy jednak uwzględnić lokalizację danej uprawy. Wyróżnić możemy cztery strefy, w których został określony zakres FAO umożliwiający uzyskanie wysokich plonów odmian kukurydzy na ziarno, będący wypadkową wilgotności ziarna i jego ilości.

W warunkach niekorzystnego przebiegu pogody odmiany o zbyt wysokim FAO uprawiane w danym regionie mogą nie osiągnąć pożądanej wilgotności w trakcie zbioru.

Rejonizacja mieszańców w uprawie kukurydzy na ziarno

Dobór odmian kukurydzy

W przypadku uprawy kukurydzy, kluczem do sukcesu jest wybór odpowiednich odmian kukurydzy na ziarno do stanowiska oraz potrzeb. Nasi eksperci Marcin Kaczmarek (Dział Doradztwa i Rozwoju) oraz Aleksander Wysocki (Dział Nasion) w cyklu "Dobór odmian kukurydzy" przybliżą jakie czynniki wpływają na wyniki plonowania kukurydzy.

Co wybrać - odmiany typu flint czy dent?

Odmiany kukurydzy flint i dent różnią się budową ziarniaka – przewagą jednego z elementów bielma zbudowanego z warstwy mączystej i szklistej. W odmianach typu dent dominuje warstwa mączysta i ziarniaki mają kształt „końskiego zęba”, natomiast w typie flint przeważa warstwa szklista, a ziarniaki mają formę bardziej okrągłą. Różnice pomiędzy odmianami kukurydzy w typie flint i dent zostały zestawione w poniższej tabeli.

Odmiany kukurydzy na ziarno - porównanie odmian typu flint i dent

Odmiany kukurydzy typu dent plonują wyżej i stabilniej w regionach o wyższych temperaturach i na glebach lekkich, które szybciej się nagrzewają. Są przydatne w uprawie do celów przemysłowych – produkcja skrobi i bioetanolu, ale również jako surowiec do wytwarzania kiszonki z przeznaczeniem na paszę lub biogaz.

Z kolei odmiany kukurydzy typu flint są rekomendowane na stanowiska na glebach ciężkich, wolniej nagrzewających się. Ziarno jest wykorzystywane również do produkcji kasz i mąki.

Siew kukurydzy na ziarno

Agrotechniczny termin siewu kukurydzy w Polsce przypada od 20. kwietnia do 5 maja. Jest on determinowany głównie przez temperaturę gleby, która powinna wynosić minimum 8°C. W takich warunkach termicznych nasiona szybko kiełkują, a rośliny równomiernie wschodzą, co ułatwia późniejsze prowadzenie plantacji - terminowe wykonanie ochrony herbicydowej czy nawożenia dolistnego.

Ważnym parametrem siewu jest głębokość, która powinna wynosić od 4 do 6 cm. Rekomendacje normy wysiewu poszczególnych odmian w ofercie Osadkowski zawarte są w opisach na portalu Osadkowski.pl i w Katalogu Agrotechnicznym - Kukurydza.