logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Żyto ozime nasiona żyta ozimego

Żyto ozime jest jednym z gatunków zbóż, w którym jest możliwość wyboru pomiędzy odmianą populacyjną a mieszańcową. Pozwala to na optymalny dobór materiału siewnego żyta ozimego dopasowanego do intensywności agrotechniki oraz do przeznaczenia uprawy.

Wróć do:

Zboża ozime

Wróć do:

Zboża ozime

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 2

Wyniki wyszukiwania: 2

Żyto ozime - nasiona odmian populacyjnych i hybrydowych F1

Odmiany mieszańcowe mają genetycznie wyższy potencjał plonowania, co odzwierciedlają badania prowadzone przez COBORU. Wyższy plon ziarna oprócz potencjału genetycznego jest wypadkową wielu czynników, do najważniejszych można zaliczyć:

 • stosunkowo niskie wymagania glebowe
 • korzystną reakcję na wzrost intensywności agrotechniki
 • odporność na najważniejsze choroby
 • wysoki potencjał krzewienia produktywnego
 • tolerancja na niski odczyn gleby
 • małe wymagania wodne
 • wysoka odporność na wyleganie
 • genetyczne skrócenie źdźbła

Optymalny termin siewu żyta ozimego

W Polsce można wyróżnić 5 regionów, w których rekomendowany termin siewu odmian populacyjnych przypada na:

 • 5 - 15 września - północno-wschodnie regiony Polski
 • 10 - 25 września - wschód kraju
 • 15 - 25 września - centrum
 • 20 - 30 września - zachód kraju;
 • 20 września - 5 października - północny - zachód Polski.

Siew odmian mieszańcowych żyta ozimego można nieznacznie przyspieszyć, o około 5 dni.

Okres wegetacji żyta ozimego w okresie jesiennym powinie wynosić 45-50 dni. W tym czasie rośliny powinny osiągnąć fazę pełni krzewienia, wytworzyć dobrze rozbudowany i głęboki system korzeniowy. 

Późny siew może zbyt mocno skrócić okres wegetacji. W efekcie czego krzewienie nie zostanie zakończone przed spoczynkiem zimowym. Będzie kontynuowane wczesną wiosną, jednak jego jakość wyrażona plennością wytworzonych źdźbeł, jest dużo niższa niż jesiennego.

Odporność na choroby i inne cechy dobrej odmiany

Prace hodowlane prowadzone w kierunku rozwoju cech użytkowych zarówno odmian mieszańcowych, jak i populacyjnych. Obecnie największy udział w strukturze zasiewów żyta ozimego mają odmiany tradycyjne - populacyjne.

W pracach hodowlanych dąży się do uzyskania jak najwyższego genetycznego potencjału plonowania, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrych parametrów jakościowych ziarna.

Analizując odmiany żyta do siewu warto zwrócić uwagę na ich tzw. cechy odpornościowe, należy do nich zaliczyć:

 • odporność na choroby, w tym o najważniejszym znaczeniu gospodarczym: rynchosporioza, rdza brunatna, sporysz, septorioza liści
 • odporność na wyleganie - powinna być wysoka lub bardzo wysoka, pozwoli to przy odpowiedniej regulacji łanu ograniczyć do minimum ryzyko wylegania
 • odporność na porastanie ziarna - raczej powinna być wysoka, ponieważ żyto ma tendencję do porastania
 • odporność na toksyczne działanie jonów glinu, w praktyce oznacza tolerancję na niski odczyn gleby.

Ponadto wybrana odmiana żyta ozimego powinna mieć niskie wymagania glebowe. Pozwala to na jego uprawę nawet w stanowiskach mniej żyznych, na których inne zboża nie plonują w sposób zadowalający.

Obsada nasion odmian populacyjnych żyta ozimego powinna kształtować się od 260 do 320 nasion na 1m2. Zwiększenie normy wysiewu jest uzasadnione na słabszych stanowiskach oraz w przypadku opóźnionego siewu. Jeżeli siew wykonywany jest przed terminem agrotechnicznym można zmniejszyć obsadę nasion.

Norma wysiewu nasion odmian mieszańcowych jest zwykle określona przez hodowcę i kształtuje się zwykle na poziomie 160 do 220 sztuk ziarniaków na 1m2.

Rekomendowana głębokość siewu - 3 cm, zbyt głęboki siew może negatywnie wpłynąć na intensywność krzewienia.

Żyto ozime na kiszonkę

Żyto ozime charakteryzuje się szybkim przyrostem biomasy oraz ma wysoką wartością żywieniową dlatego, też jest ono cennym surowcem do produkcji kiszonki. Najczęściej do jej produkcji wykorzystywane są całe rośliny - kiszonka GPS z żyta. Jest ona wysokowartościową i energetyczną paszą objętościową, może być wykorzystywana w żywieniu zwierząt jako uzupełnienie pasz treściowych oraz żywienia kiszonką z kukurydzy.

Do uprawy żyta ozimego na kiszonkę GPS zalecane są odmiany mieszańcowe, ponieważ charakteryzują się wczesnym wznowieniem wegetacji oraz intensywnym przyrostem zielonej masy, w krótkim okresie- wiosną. Pozwala to na wczesny zbiór żyta ozimego i siew kukurydzy z przeznaczeniem również na kiszonkę. Takie działanie umożliwia zabezpieczenie w paszę objętościową gospodarstwa oraz optymalne wykorzystanie następstwa roślin.

Żyto ozime - nasiona do siewu

Doradcy firmy Osadkowski rekomendują do siewu odmiany mieszańcowe F1 żyta ozimego, ponieważ mają one wyższy potencjał plonowania oraz lepsze cechy użytkowe niż odmiany populacyjne.

W ofercie dostępne są również nasiona żyta odmian populacyjnych od renomowanych hodowców.