logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Adiuwanty do oprysków Skuteczne kondycjonery wody

Adiuwanty do oprysków to nic innego jak kondycjonery wody używanej do przygotowania cieczy opryskowej. Umożliwiają one uzyskanie poprawy skuteczności działania środków ochrony roślin. W ofercie firmy Osadkowski znajdują się adiuwanty, które można dobrać odpowiednio do potrzeb - terminu aplikacji, rodzaju używanych środków ochrony roślin, czy też warunków polowych.

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 28

Wyniki wyszukiwania: 28

  • Adiuwant

  165,66 zł brutto

  + 10,77 Punktów

  inex-a-1l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 46,57 zł brutto

  + 3,03 Punktów

  Inex-A-330ml.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 59,41 zł brutto

  + 4,40 Punktów

  Atpolan-Bio-80-ec-1l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 284,80 zł brutto

  + 21,10 Punktów

  Atpolan-bio-80-ec-5l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 1102,68 zł brutto

  + 81,60 Punktów

  Atpolan-bio-80-ec-20l

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne pow. 50 szt.

 • 65,87 zł brutto

  + 4,88 Punktów

  Atpolan-soil-maxx-1l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 319,30 zł brutto

  + 23,60 Punktów

  Atpolan-soil-maxx-5l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne 18 szt.

 • 1236,82 zł brutto

  + 91,80 Punktów

  Atpolan-soil-maxx-20l

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne 50 szt.

 • 41,07 zł brutto

  + 3,04 Punktów

  AS-500-sl-1l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 183,38 zł brutto

  + 13,60 Punktów

  as-500-sl-5l

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne 91 szt.

 • 676,94 zł brutto

  + 50,00 Punktów

  AS-500-sl-20l

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne 44 szt.

 • 6104,16 zł brutto

  + 452,00 Punktów

  as-500-sl-200l

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne 2 szt.

 • 158,09 zł brutto

  + 10,28 Punktów

  Claister-Max-1l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne 36 szt.

 • 757,19 zł brutto

  + 49,25 Punktów

  Claister-max-5l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne pow. 100 szt.

  • Adiuwant

  86,26 zł brutto

  + 5,62 Punktów

  Cleaner-1l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 148,65 zł brutto

  + 9,67 Punktów

  Zero-Piany-0,25l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 212,15 zł brutto

  + 13,80 Punktów

  Zero-Piany-0,5l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne 64 szt.

 • 181,63 zł brutto

  174,36 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Vapor-Gard-1l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj pojutrze

  Dostępne pow. 100 szt.

  • Adiuwant

  776,81 zł brutto

  + 50,50 Punktów

  inex-a-5l

  Produkt chwilowo niedostępny

 • 29 505,60 zł brutto

  + 2180,00 Punktów

  AS-500-SL-1000l

  Produkt chwilowo niedostępny

 • 869,06 zł brutto

  834,31 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Vapor-Gard-5l.jpg

  Produkt chwilowo niedostępny

 • Atpolan-Bio-80-EC-1000l

  Produkt niedostępny

 • Trend 90EC 0,15 l

  Produkt niedostępny

 • Trend-90-EC-0,5l.jpg

  Produkt niedostępny

 • Vivolt-150ml.jpg

  Produkt niedostępny

Adiuwanty - skuteczne kondycjonery wody do oprysków

Adiuwanty zwane są również kondycjonerami wody. Są to preparaty dodawane do zbiornika opryskiwacza w trakcie przygotowania cieczy opryskowej. Ich działanie polega na modyfikacji właściwości wody, tak aby były optymalne dla danej grupy środków ochrony roślin. Dlatego, też większość adiuwantów - kondycjonerów wody jest dedykowana do konkretnej grupy środków np. herbicydów, insektycydów, fungicydów. Tylko nieliczne, z racji swojego unikatowego składu mogą być stosowane z różnymi grupami środków ochrony roślin.

Adiuwanty wpływają na jakość cieczy opryskowej na każdym etapie zabiegu. Począwszy od przygotowania cieczy opryskowej, a kończąc na samym wnikaniu i przemieszczaniu się w roślinie substancji czynnej, składników pokarmowych wchodzących w skład preparatu.

Jakie funkcje spełniają kondycjonery wody?

Adiuwanty działają najczęściej wielokierunkowo, czyli spełniają szereg ważnych funkcji wpływających na polepszenie jakości wykonywanego zabiegu. Często przekłada się to na zwiększenie skuteczności działania substancji czynnej będącej składnikiem środków.

Kondycjonery wody mogą wpływać na:

 • modyfikacje pH cieczy opryskowej i redukcję twardości wody
 • polepszenie mieszalności i trwałości cieczy opryskowej przygotowanej z kilku produktów
 • równomierność pokrycia powierzchni traktowanej
 • szybkość penetracji kropli cieczy opryskowej i jej przemieszczanie np. w obrębie rośliny
 • ograniczenie pienienia ciecz użytkowej

Adiuwanty - kondycjonery wody do oprysku

Adiuwanty doglebowe - czym są, jakie mają zalety i jak stosować

Jest to grupa adiuwantów dodawana do cieczy roboczej w trakcie przygotowania zabiegów herbicydowych. Dedykowane są do środków chwastobójczych, które zawierają substancje aktywnej o działaniu doglebowym. Głównym zadaniem adiuwantów doglebowych jest ograniczenie przemywania substancji aktywnej poniżej warstwy kiełkowania chwastów spowodowanej opadami deszczu lub też zwiększenie penetracji wierzchniej warstwy gleby przy niedoborze wilgoci w glebie.

Stosowanie adiuwantów doglebowych umożliwia poprawę skuteczności działania herbicydów zawierających substancje aktywne o działaniu doglebowym w szerokim zakresie wilgotności gleby oraz ograniczenie potencjalnej fitotoksyczności dla roślin uprawnych.

Adiuwanty olejowe - czym są i jak działają

Adiuwanty olejowe w swoim składzie zawierają najczęściej estry kwasów tłuszczowych, substancje powierzchniowo czynne zwane surfaktantami oraz bufor pH. Zastosowanie adiuwantów olejowych umożliwia zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy opryskowej - przekłada się to na równomierne pokrycie blaszki liściowej. Efektem tego jest zwielokrotnienie powierzchni wnikania substancji aktywnej wchodzącej w skład herbicydów do roślin.

Składniki adiuwantów wpływają również na zwiększenie przepuszczalności wosku pokrywającego powierzchnie roślin oraz na podniesienie i utrzymanie pH cieczy opryskowej na poziomie pożądanym dla herbicydów. Jest to szczególnie przydatne w trakcie aplikacji herbicydów, zwłaszcza zaliczanych do sulfonylomoczników oraz graminicydów - zwalczających chwasty jednoliścienne w uprawach roślin dwuliściennych.

Adiuwant doglebowy zwiększa skutecznśc zabiegów

Adiuwanty do fungicydów

Aplikacja środków z grupy fungicydów również wymaga stosowania odpowiednich adiuwantów - mogą być to produkty dedykowane lub wielofunkcyjne o dostosowanym składzie. Zastosowanie adiuwantów do fungicydów wpływa korzystanie na skuteczność biologiczną środka, co przekłada się na utrzymanie zdrowotności uprawy na wysokim poziomie.

Kondycjonery wody umożliwiają uzyskanie optymalnego pH cieczy użytkowej i obniżenie twardości wody oraz zwiększenia równomierności i trwałości pokrycia traktowanej powierzchni.

Adiuwanty do oprysków insektycydami

Są to preparaty dedykowane do stosowania łącznie z środkami ochrony roślin z grupy insektycydów, które zawierają zarówno substancje aktywne o działaniu kontaktowym, jak i systemicznym. Adiuwanty z tej grupy zawierają w swoim składzie odpowiednio dobrane komponenty (oleje, substancje powierzchniowo-czynne, bufory pH), które polepszają skuteczność działania insektycydów oraz zmieniają parametry wody użytek do przygotowania cieczy roboczej.

Wielokierunkowe działanie adiuwantów do insektycydów umożliwia polepszenie skuteczności biologicznej preparatu owadobójczego. Możliwie jest to dzięki polepszenia jakości pokrycia powierzchni opryskiwanych roślin i owadów i zwiększenia na nich retencji cieczy roboczej oraz obniżenia i utrzymania pH cieczy opryskowej na optymalnym poziomie.

Adiuwanty do herbicydów

Ochrona chwastobójcza upraw to podstawowy zabieg agrotechniczny, a ich jakość działania może być również modyfikowana przed dodatek odpowiednich adiuwantów. W przypadku herbicydów zawierających substancje czynne o działaniu doglebowym warto uzupełnić ciecz roboczą o adiuwanty doglebowe.

Z kolei do środków z grupy herbicydów o działaniu nalistnym warto dodać inne produkty z oferty firmy Osadkowski. W przypadku zwalczania chwastów bardzo ważne jest pokonanie zewnętrznej bariery woskowej występującej na wielu gatunkach chwastów, która może spowalniać i ograniczać wnikanie substancji czynnych. Adiuwanty dodawane do zabiegów chwastobójczych umożliwiają łatwe pokonanie tej bariery, przy jednoczesnym zwiększeniu równomierności pokrycia powierzchni zwalczanych chwastów.

Adiuwanty preparaty wbudowane w formulację środków ochrony roślin

Osobną grupę stanowią adiuwanty wbudowane w formę użytkową produktu, są one jego ważnym elementem. Spełniają bardzo ważną funkcję związaną głównie z utrzymaniem jakości i trwałości konkretnego środka ochrony roślin, a dopiero w dalszej kolejności ich zadaniem jest modyfikacja właściwości cieczy opryskowej. Również ich ilość jest determinowana przez dawkę produktu na hektar i często jest niewystarczająca, stąd też zalecenia producentów dotyczące konieczności dodatku adiuwantów zewnętrznych.

Dlatego też w praktyce rolniczej bardzo dużą rolę odgrywają adiuwanty dodawane w trackie przygotowania tank mix z różnych produktów, które mogą być stosowane łącznie w trakcie jednego przejazdu.

Adiuwanty do oprysków postaw na sprawdzony w działaniu Inex-A