logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Rodentocydy Środki na gryzonie: nornice, myszy, szczury

Umożliwiają skuteczną walkę uciążliwymi gryzoniami, do których zalicza się nornice, myszy i szczury. Mogą one występować zarówno w magazynach, zabudowaniach gospodarczych, jak również na polach uprawnych. Niezależnie od miejsca występowania powodują one znaczne straty ekonomiczne.

Wróć do:

Zoocydy

Wróć do:

Zoocydy

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 1

Wyniki wyszukiwania: 1

 • 9,04 zł brutto

  8,68 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  toxan-plyn-200ml

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne 56 szt.

Problem gryzoni jako szkodników

W warunkach polowych największe szkody gryzonie głównie myszy, powodują w okresie jesienno zimowym lub wczesną wiosną. Podgryzają korzenie roślin ograniczając znacznie powierzchnie pobierania wody i składników pokarmowych. W przypadku masowego wystąpienia i intensywnego żerowania mogą niszczyć całkowicie system korzeniowy, co prowadzi do zamierania rośli i strat w obsadzie.

Zwiększonej presji gryzoni na polach uprawnych sprzyjają ciepłe i bezśnieżne zimy, w trakcie których szkodniki mają ułatwiony dostęp do pokarmu. Uproszczenia w uprawie roli i pozostawienie na powierzchni pola dużej ilości resztek pożniwnych może również zwiększyć liczebność gryzoni.

Myszy i szczury to również problem w samym gospodarstwie. Zaliczane są one do szkodników magazynowych, ponieważ niszczą i zanieczyszczają płody rolne w trakcie ich przechowywania.

Dodatkowo myszy i szczury mogą przenosić wiele chorób niebezpiecznych dla zdrowia i życia zwierząt gospodarskich oraz ludzi. Mogą być wektorem między innymi wścieklizny, ptasiej grypy czy ASF.

W budynkach inwentarskich szczury niszczą również infrastrukturę niezbędną do prowadzenia chowu zwierząt.

Gryzonie są szkodnikami występującymi na wszystkich etapach produkcji rolnej. Są dużym zagrożeniem dla upraw, płodów rolnych oraz zwierząt inwentarskich, a pośrednio także dla ludzi.

Kiedy stosować środki na myszy na polach?

Jednym ze sposobów określenia presji myszy na polu jest przeprowadzenie na trzech wybranych obszarach kontrolnych o powierzchni 100 m2 liczby czynnych nor. 

W trakcie lustracji powierzchni kontrolnej należy policzyć i zadeptać wszystkie czynne nory, czynność należy powtórzyć po 2-3 dniach. Następnie należy otrzymany wyniki przeliczyć na hektar. Po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości należy podjąć decyzję o zwalczaniu gryzoni na polu. 

Progi ekonomicznej szkodliwości:

 • wiosna: 101-200 czynnych nor na hektar
 • jesień: 201-300 czynnych nor na hektar

W uprawie polowej w praktyce rolniczej można przeprowadzić zwalczanie myszy w trzech terminach:

 • wiosną - najlepsze efekty daje wykładanie zatrutego ziarna
 • wczesną jesienią - zalecane jest gazowanie nor świecami dymnymi
 • późną jesienią - rekomendowane jest rozkładanie zatrutego ziarna lub oprysk preparatem chemicznym

Zwalczanie gryzoni w budynkach inwentarskich i magazynach

W przypadku budynków gospodarczych i inwentarskich należy prowadzić działania zapobiegające masowemu wystąpieniu myszy i szczurów. Dlatego też bardzo ważne jest usunięcie wszelkiego rodzaju zbędnych przedmiotów i urządzeń, które mogą być miejscem bytowania myszy i szczurów. Ważne jest, aby na terenie gospodarstwa utrzymywać wyłożone trutki na szczury lub inne gryzonie. Powinny być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem ludzi i zwierząt - przydatne do tego mogą być specjalnie zaprojektowane karmniki deratyzacyjne.

W trakcie magazynowania płodów rolnych w pierwszej kolejności należy ograniczyć możliwość bytowania myszy i szczurów oraz prowadzić działania profilaktyczne wykładając trutki. W przypadku dużej ich presji niezbędne jest zastosowanie środków ochrony roślin przeznaczonych do ich zwalczania.

W ofercie znajdują się preparaty na gryzonie, które mogą być stosowane na terenie gospodarstwa, w budynkach inwentarskich, podczas magazynowania oraz w warunkach polowych.