logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Herbicydy do oprysku na chwasty jednoliścienne

Chwasty jednoliścienne to rośliny dzikorosnące i gatunki roślin uprawnych, które występują na danym polu i nie zostały celowo wysiane. Konkurują one z uprawami o składniki pokarmowe, miejsce w łanie i wodę.

Wróć do:

Herbicydy

Wróć do:

Herbicydy

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 16

Wyniki wyszukiwania: 16

 • 85,68 zł brutto

  + 3,17 Punktów

  Targa-Max-1l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 121,79 zł brutto

  116,92 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Agil-S-100-ec-1l

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 392,31 zł brutto

  + 14,55 Punktów

  Targa-Max-10-ec-5l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 206,94 zł brutto

  + 7,66 Punktów

  Fraxial-50-ec-1l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 573,16 zł brutto

  550,21 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Agil-s-100-ec-5l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 2247,91 zł brutto

  2158,06 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Agil-s-100-ec-20l

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 50 szt.

 • 223,45 zł brutto

  214,51 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Axial-50-1l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 1061,80 zł brutto

  1019,30 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Axial-50-5l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 1014,28 zł brutto

  + 37,55 Punktów

  Fraxial-50-ec-5l.jpg

  Produkt chwilowo niedostępny

 • 102,33 zł brutto

  98,23 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Fusilade Forte 150 EC 1 l

  Produkt chwilowo niedostępny

 • 29,35 zł brutto

  28,18 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Labrador-Extra-50-EC-1l.jpg

  Produkt chwilowo niedostępny

 • 137,59 zł brutto

  132,08 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Labrador-Extra-50-ec-5l.jpg

  Produkt chwilowo niedostępny

 • 263,30 zł brutto

  252,72 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Labrador-Extra-50-ec-10l

  Produkt chwilowo niedostępny

 • 27,94 zł brutto

  26,82 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  fusilade-forte-150-ec-250ml

  Produkt chwilowo niedostępny

 • 488,21 zł brutto

  468,72 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Fusilade Forte 150 EC 5 l

  Produkt chwilowo niedostępny

 • 1911,38 zł brutto

  1834,92 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Fusilade Forte 150 EC 20 l

  Produkt chwilowo niedostępny

Czym są chwasty jednoliścienne?

Nazwa tej grupy chwastów pochodzi od liczby liścieni (liści zarodkowych) wytwarzanych w fazie kiełkowania. Jest to jedna z cech umożliwiających ich odróżnienie od chwastów dwuliściennych. Do roślin jednoliściennych zaliczane są zboża i kukurydza. Ze względu na duże pokrewieństwo pomiędzy wybranymi gatunkami roślin uprawnych a chwastami mogą one być żywicielem szkodników i chorób, co ułatwia ich rozprzestrzenianie.

Chwasty jednoliścienne mogą być roślinami wieloletnimi lub jednorocznymi, które występują zarówno w formach jarych, jak i ozimych. Dlatego też występują powszechnie we wszystkich uprawach, jednak ich nasilenie jest zróżnicowane od gatunku wysiewanej lub sadzonej rośliny.

W roślinach uprawnych wysiewanych jesienią najczęściej występuje miotła zbożowa (zboża), samosiewy zbóż (rzepak ozimy) oraz wyczyniec polny (rzepak ozimy i zboża), rzadziej stokłosy, które można zaobserwować wiosną. Natomiast w kukurydzy, zbożach jarych, roślinach okopowych dominującym gatunkiem jest chwastnica pospolita. W mniejszym nasileniu w uprawach jarych może wystąpić owies głuchy, włośnice oraz palusznik krwawy.

Perz właściwy jest chwastem, który może występować we wszystkich gatunkach roślin uprawnych. Jest on jednym z trudniej zwalczanych chwastów, ponieważ rozmnaża się zarówno w sposób wegetatywny (rozłogi), jak i również generatywnie (przez ziarniaki). Perz właściwy jest rośliną wieloletnią, a prowadzone zabiegi uprawowe sprzyjają jego rozprzestrzenianiu się na powierzchni pola. W trakcie uprawy ma miejsce rozrywanie rozłogów i ich rozciąganie po całej powierzchni pola. Każdy rozłóg może dać początek nowej roślinie perzu właściwego.

Zwalczanie chwastów jednoliściennych

Eliminacja chwastów z rodziny traw z upraw polowych jest bardzo ważnym elementem strategii zwalczania chwastów. Ich zwalczanie często stwarza problemy ze względu na kompensację jednego z gatunków lub wytwarzania biotypów odpornych na określone mechanizmy działania substancji czynnych. Chwasty konkurują z rośliną uprawną o zasoby środowiska oraz mogą być źródłem infekcji grzybami patogenicznymi bądź też miejsce rozwoju szkodników, które później żerują na uprawach. Wpływają także na strukturę łanu, nadmiernie go zagęszczając, prowadzi to do jego trudniejszego przewietrzania, a tym samym stwarzane są lepsze warunki do rozwoju chorób.

Ponadto brak stosowania środków ochrony roślin do zwalczania np. samosiewów zbóż w rzepaku ozimym może skutkować jego zbyt intensywnym wzrostem na wysokość — pogarsza to znacznie jego przezimowanie. W zwalczaniu chwastów należy łączyć metody niechemiczne (np. prawidłowo skonstruowany płodozmian — następstwo upraw) ze stosowanie środków ochrony roślin z grup herbicydów.

Oprysk na chwasty jednoliścienne

Zwykle stosowanie metod niechemicznych jest nieskuteczne w zwalczaniu tej grypy chwastów, dlatego też niezbędna jest aplikacja środków chwastobójczych z grypy herbicydów. Oprysk na chwasty jednoliścienne należy przeprowadzić możliwie szybko, ponieważ wówczas do minimum ogranicza się ich negatywny wpływ na uprawę.

Aplikacja herbicydu w rzepaku ozimym w celu eliminacji samosiewów zbóż powinna być przeprowadzona w okresie jesieni. Zabieg należy wykonać, nawet gdy w uprawie rzepaku występują formy jare zbóż - błędem agrotechnicznym jest czekanie na ich wymarznięcie w okresie zimowym.

Podstawowy zabieg w celu zwalczenia miotły zbożowej w zbożach ozimych powinien być wykonany w okresie jesiennym. Aplikacja wiosenna herbicydu może mieć charakter korekcyjny, umożliwia zwalczenie późno jesiennych lub wiosennych wschodów miotły zbożowej.

Co wybrać do oprysku na chwasty jednoliścienne?

Do wyboru jest dostępna szeroka gama produktów. W wyborze odpowiedniego środka należy kierować się jego selektywnością w stosunku do rośliny uprawnej oraz spektrum zwalczanych chwastów z rodziny traw. Przed zakupem środków ochrony roślin, należy zapoznać się z jego etykietą instrukcją stosowania, pozwoli to optymalnie wybrać herbicyd do potrzeb.

Do zwalczania miotły zbożowej w okresie jesiennym rekomendowane są herbicydy zawierające takie substancje czynne jak flufenacet i chlorotoluron, prosulfokarb. Ich aplikacja zalecana jest w niskich fazach rozwojowych zbóż, ponieważ wykazują bardzo dobre działania doglebowe — zabezpieczają przed wschodami chwastów.

Wiosną natomiast bardziej przydatne są herbicydy o działaniu nalistnym, które w swoim składzie zawierają substancje czynne pinoksaden lub fenoksaprop p-etylu. Można je stosować nawet w wysokich fazach rozwojowych zbóż i miotły zbożowej, wówczas należy stosować wyższe z zarejestrowanych dawek środka.

Do zwalczania chwastów z rodziny traw w uprawie kukurydzy można wykorzystać dwie najbardziej znane substancje czynne nikosulfuron i s-metolachlor. Różnią się one specyfiką działania i terminem aplikacji. Zabieg herbicydem zawierającym s-metolachlor rekomendowany jest przed wschodami i krótko po wschodach kukurydzy. Natomiast herbicydy mające w składzie nikosulfuron po wschodach można stosować nawet do fazy 9 liści kukurydzy.

W rzepaku ozimym, roślinach okopowych, uprawach warzyw stosowane są herbicydy zawierające między innymi chizalofop - p etylu i fluazifop. Ważne jest, aby środki zawierające wymienione substancje czynne stosować po wschodach chwastów, ponieważ są one pobierane tylko przez ich liście.

Do zwalczania chwastów z rodziny traw można wykorzystać też herbicydy nieselektywne zawierające substancję czynną glifosat. Jest to rozwiązanie, które rekomendowane jest do stosowania na polu po zbiorze roślin uprawnych w celu zwalczenia głównie perzu właściwego, ponieważ tego typu herbicyd zwalczają całą roślinność zieloną na danym terenie.

Najlepsze herbicydy na chwasty jednoliścienne

W ofercie dostępne są herbicydy, które umożliwiają skuteczną eliminację chwastów jednoliściennych z zachowanie pełnego bezpieczeństwa dla uprawy. Szeroka oferta daje możliwość wyboru produktu dostosowanego do potrzeb: terminu zabiegu, rośliny uprawnej i jej fazy rozwojowej, spektrum zwalczanych chwastów i ich zaawansowania wzrostu.