Rolnictwo precyzyjne
— technologia w służbie rolnictwa

Autoryzowany dystrybutor

Produkować coraz więcej, lepszej jakości i bezpiecznie dla środowiska. To ogromne wyzwanie w tak trudnych warunkach, z jakimi przychodzi się mierzyć rolnikom w dzisiejszych czasach. Stale rosnące koszty produkcji, niedobory wody i ekstremalne warunki pogodowe to tylko wierzchołek góry lodowej. Jak sprostać wymaganiom rynku? Odpowiedź jest jedna – rolnictwo precyzyjne .

Czym jest rolnictwo precyzyjne i rolnictwo 4.0?

Kiedy mowa o rolnictwie precyzyjnym, na myśl przychodzą przede wszystkim innowacyjne maszyny rolnicze wyposażone w system GPS. Termin ten jest obecnie znacznie szerszy i obejmuje rozbudowany system gospodarowania nazywany Rolnictwem 4.0. Dla jednych rolników jest to nowością, dla innych to już codzienność i nie wyobrażają sobie prowadzenia upraw bez zastosowania najnowszych technologii.

– Jest to zbiór wszystkich działań w gospodarstwie, do których wykorzystujemy najnowsze technologie. To nie sama automatyzacja maszyn, ona stanowi dopiero początek – mówi Łukasz Karpiński, doradca klienta ds. rolnictwa precyzyjnego. – Należy wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie dają nam narzędzia, z którymi ciągniki rolnicze współpracują np. rozsiewacze nawozu, opryskiwacze a ostatnio popularne stają pielniki do mechanicznego zwalczania chwastów. To także bieżące informacje o tym, co dzieje się na konkretnym polu np. warunkach glebowych i pogodowych.

Rolnictwo precyzyjne obejmuje przede wszystkim:

  • nowoczesne maszyny wyposażone w systemy GPS,
  • dostęp do profesjonalnego oprogramowania i rozbudowanych baz danych,
  • agrotechnikę dostosowaną indywidualnie do warunków na danym polu (uprawa gleby, siew, nawożenie, ochrona roślin i zbiór),
  • bieżące monitorowanie sytuacji na polu (m.in. zawartość składników odżywczych w glebie, warunki pogodowe w trakcie wegetacji, presja chorób i szkodników).

Jakie możliwości płyną ze stosowania precyzyjnych rozwiązań?

O ich zaletach można mówić na każdym etapie prowadzenia upraw, począwszy od szczegółowej analizy gleby oraz znajomości warunków klimatycznych w danej lokalizacji, a skończywszy na mapowaniu plonu. Na ich podstawie można precyzyjnie dobrać gatunek i odmianę rośliny uprawnej oraz dostosować zabiegi agrotechniczne, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego.

Zminimalizowanie kosztów przy zmaksymalizowaniu produkcji – podkreśla Marcel Korycki, specjalista ds. rolnictwa precyzyjnego. – Precyzyjne maszyny rolnicze umożliwiają ograniczenie zbędnych wydatków na środki do produkcji rolnej.

Ekonomiczne zalety rozwiązań precyzyjnych możemy przedstawić na podstawie danych z gospodarstwa, w którym zastosowano precyzyjne nawożenie. Właściciel gospodarstwa dzięki kompleksowym narzędziom zaplanował nawożenie nawozem NPK 8-24-24 + S. Celem było nie tylko pokrycie potrzeb pokarmowych roślin, ale również wyrównanie zawartości fosforu w glebie w obrębie jednego pola.

Jak możemy zauważyć, na polu (Pole nr 3) pojawiła się wyraźna zmienność pod względem zawartości fosforu w glebie. Sugerowana dawka minimalna wynosi trzykrotnie mniej od dawki maksymalnej. Właściciel gospodarstwa założył, że najmniejsza ilość nawozu NPK, którą chciałby zastosować na strefach najbardziej zasobnych w fosfor to 70 kg/ha. Ilość ta ma pokryć bieżące zapotrzebowanie roślin. W strefach mniej zasobnych w fosfor ustalił odpowiednio: 120 kg, 170 kg i 200 kg na 1 hektar dla obszarów najmniej zasobnych w fosfor. W obrębie Pola nr 3 o powierzchni 53,82 ha wyznaczono 17 mniej więcej równych około 3 ha rastrów. Wyodrębnione zostały cztery strefy, dla których klient przypisał cztery przedziały dawek nawozowych.

Na wykresie poniżej widać różnicę zużytego nawozu na tę samą powierzchnię pola. W przypadku nawożenia konwencjonalnego zużyte byłoby ok. 10,2 tony nawozu, a nasz klient, wykorzystując możliwości systemu rozwiązań precyzyjnych, zużył 6,75 tony. Stosując rozwiązania precyzyjne, zaoszczędzono zatem 3,45 tony nawozu NPK. Przy założeniu, że klient zapłacił za jedną tonę 3000 zł, możemy wyliczyć oszczędność w wysokości około 10350 zł tylko dla Pola nr 3 i tylko przy tym jednym zabiegu. 

Tego typu analizy to tylko początek, rozwiązania te pozwalają nam na zbieranie różnego rodzaju danych m.in. na temat zawartości mikro- i makro elementów, pH, zawartości węgla, zagęszczenia struktury profilu glebowego, względnej zawartości wody i wiele innych.

Zebrane dane i ich mapy nakładane są w następnym kroku na siebie, co pozwala wyznaczyć wiarygodne strefy do wyznaczania map aplikacyjnych, ale również zbliżają nas do poznania przyczyn powstawania zaburzeń występujących podczas wegetacji roślin.

Zalety rolnictwa precyzyjnego to:

  • prawidłowe korzystanie z potencjału pól,
  • wykorzystanie potencjału plonotwórczego odmian,
  • oszczędność materiału siewnego, nawozów i środków ochrony roślin,
  • zabiegi agrotechniczne w optymalnym terminie,
  • oszczędność czasu i pieniędzy,
  • ochrona środowiska naturalnego.
– Zdarza się, że rolnicy na co dzień korzystają z narzędzi rolnictwa precyzyjnego i nie zdają sobie z tego sprawy. A wystarczy tylko wykorzystać je we właściwy sposób, wdrożyć drobne innowacje i odpowiednie ustawienia. Do rolnictwa precyzyjnego można dotrzeć metodą mniejszych kroków. Oczywiście warto myśleć przyszłościowo, brać pod uwagę nie tylko to, co jest w chili obecnej, ale też dalsze plany rozwoju. I o tym staram się zawsze mówić swoim klientom, kiedy proponuję optymalne rozwiązania dla danego gospodarstwa.

Łukasz Karpiński, Doradca klienta ds. rolnictwa precyzyjnego

Precyzyjne maszyny rolnicze

Nowoczesne ciągniki, szczególnie flagowe modele są fabrycznie wyposażane w tzw. systemy telematyczne, pozwalające rolnikowi zdalnie z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego kontrolować parametry pracy maszyny. Użytkownik ma bieżący dostęp do informacji i może lepiej zarządzać pracą w gospodarstwie.

Kompleksowo wyposażane są również kombajny i innowacyjne maszyny samojezdne m.in. opryskiwacze. Do rozwiązań precyzyjnych można zaliczyć również odpowiednio wyposażone ciągane maszyny uprawowe (siewniki, rozsiewacze nawozów, pielniki itd.), systemy komputerowe, sterowniki, czujniki, układy kierowania, stacje pogodowe, badania gleby — wszystko to, co dodatkowo umożliwia gromadzenie danych i ułatwia wykonywanie precyzyjnych zabiegów agrotechnicznych. 

Do Polski zaczynają docierać także nowinki technologiczne, takie jak wykonywanie zabiegów agrotechnicznych przy pomocy dronów oraz robotów autonomicznych.

Nowoczesna agrotechnika

Przewagę nad rolnictwem tradycyjnym można zauważyć szczególnie w zakresie agrotechniki. Tradycyjne rolnictwo obejmuje gotowe schematy dotyczące gęstości siewu i poziomu nawożenia, nie biorąc pod uwagę jednego z kluczowych czynników — zmienności w obrębie jednego pola.

Na tym samym polu mogą występować różne warunki pod względem typu gleby, zawartości składników odżywczych oraz warunków wodno-powietrznych. Przy pomocy sygnałów GPS i baz danych można przeanalizować wszystkie te czynniki i realizować siew ze zmienną gęstością, a także nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin tylko tam, gdzie faktycznie jest to potrzebne.

Rolnictwo precyzyjne z Osadkowski

Kompleksowe precyzyjne rozwiązania w naszej ofercie:

Systemy automatycznego prowadzenia TRIMBLE oraz RAVEN

Sterowniki i odbiorniki umożliwiające rozbudowę systemów fabrycznych New Holland

Sensory azotu Augmenta

Systemy telematyczne MyNewHolland oraz MyPlmConnect

Maszyny współpracujące z systemami automatycznego prowadzenia:

Rozsiewacz nawozu Kverneland GEOSpread

Opryskiwacz Kverneland z kontrolą sekcji

Uniwersalny system kontroli sekcji firmy RAVEN HAWKEYE

Do montażu na opryskiwaczach różnych marek

Pielnik do mechanicznego zwalczania chwastów New Holland

Z kontrolą sekcji roboczych oraz automatyczną regulacją położenia narzędzia względem ciągnika,

Siewnik punktowy do siewu precyzyjnego Kverneland Optima e-drive, system PUDAMA

Siewnik punktowy Väderstad TEMPO

Warto przekonać się, że wdrożenie dodatkowych rozwiązań w swoim gospodarstwie jest proste, a może przynieść wiele zysków.