logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Nawozy mineralne nawozy sztuczne dla rolnictwa

Nawozy mineralne czyli nawozy sztuczne jest to grupa produktów, których głównym zadaniem jest dostarczenie roślinom uprawnych składników pokarmowych. Zawarte w nawozach sztucznych mikro i makroelementy mogą być w formach dostępnych dla roślin bezpośrednio po aplikacji lub wymagają przemianach biochemicznych w glebie przed ich pobraniem.

Filtruj

Filtry

Filtruj

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 122

Wyniki wyszukiwania: 122

Nawozy mineralne - nawozy sztuczne 

W praktyce rolniczej nawozy mineralne określane są często nawozami sztucznymi. Jest to duże uproszczenie, ponieważ do nawozów mineralnych zaliczane są zarówno nawozy wytworzone w energochłonnych procesach syntezy przeprowadzanych w fabrykach, ale także kopaliny.

Nawozy sztuczne

Rodzaje nawozów mineralnych - podział nawozów sztucznych ze względu na skład

Podstawowym kryterium podziału nawozów mineralnych jest skład produktu i na jego podstawie wyróżniono kilka najważniejszych rodzajów.

Nawozy azotowe charakteryzują się wysoką zawartością azotu - składnika pokarmowego, który odgrywa najważniejszą rolę w budowie ilości plonu handlowego. Ze względu na formę użytkową w tej grupie wyróżniamy nawozy mineralne stałe (większość nawozów stosowana w rolnictwie) oraz nawozy w formie cieczy. Najbardziej znanym produktem w formie płynnej jest roztwór saletrzano-mocznikowy. Nawozy azotowe mogą zostać również podzielone ze względu na formę azotu zawartą w nawozie oraz jego skład. Wówczas wyróżniamy nawozy amidowe (mocznik), saletrzano-amonowe (saletra) oraz saletrzak, które występują w formie stałej, a także roztwór saletrzano-mocznikowy.

Kolejną grupę stanowią nawozy fosforowe, zawierają w swoim składzie wysoką zawartość fosforu. Składnik ten odgrywa ważną rolę, ponieważ pełni zróżnicowane funkcje i uczestniczy w licznych procesach fizjologicznych. Fosfor bierze udział między innymi w tworzeniu struktur komórkowych, syntezie kwasów nukleinowych czy też transporcie energii. Należy również podkreślić kluczowy wpływ fosforu na dynamikę rozwój systemu korzeniowego, jest to szczególnie ważne na początkowy etapie wzrostu roślin. Dobrze wykształcony system korzeniowy umożliwia efektywne pobierania wody i składników pokarmowych.

Nawozy potasowe dostarczają roślinom uprawnym potas, który jest stosunkowo łatwo wymywany ze strefy korzeniowej. Dlatego też wymaga systematycznego uzupełniania nawozami mineralnymi zawierającymi potas. Ze względu na skład chemiczny nawozu wyróżniamy nawozy chlorkowe, bezchlorkowe oraz siarczanowe. Potas w roślinie pełni wiele funkcji, jednak najważniejszą jest kluczowa rola w gospodarce wodnej roślin.

Nawozy wieloskładnikowe zawierają w swoim składzie przynajmniej dwa makroelementy. Najczęściej są to nawozy zawierające azot, fosfor, potas oraz magnez i siarkę, a także bardzo często również mikroskładniki niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. Nawozy te mają optymalny stosunek poszczególnych składników pokarmowych dlatego też mogą być wykorzystane do nawożenia większości gatunków roślin uprawnych.

Składniki pobierane w większych ilościach przez rośliny uprawne zaliczane są do makroskładników. Osobą grupę nawozów stanowią produkty mikroelementowe. Zawierają one w swoim składzie pierwiastki, które są kluczowe dla prawidłowego przebiegu wielu procesów fizjologicznych i biochemicznych zachodzących w roślinach. Zapotrzebowanie na mikroelementy jest zróżnicowane w zależności o gatunku rośliny uprawnej, dlatego też produkty mogą być dedykowane pod konkretne uprawy lub mieć uniwersalnych charakter.

Do nawozów mineralnych można zaliczyć także jednoskładnikowe nawozy magnezowe i siarkowe.

Jakie nawozy mineralne są w naszej ofercie?

Nawożenie mineralne jest bardzo ważnym elementem agrotechniki roślin uprawnych. W związku, z tym oferta nawozów sztucznych w firmie Osadkowski jest bardzo szeroka, aby mogła zaspokoić potrzeby pokarmowe wszystkich upraw.

Poziom nawożenia mineralnego powinien uwzględniać potrzeby pokarmowe oraz zasobność gleby w składniki pokarmowe. Wymaga do elastycznego podejścia do wyboru produktu, stąd też paleta dostępnych nawozów uwzględnia wszystkie ich rodzaje. W ofercie można znaleźć nawozy jedno i wieloskładniowe.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne od renomowanych dostawców

Oferta nawozów mineralnych powstała we współpracy największymi producentami nawozów o międzynarodowej renomie - Grupa Azoty, Yara, K+S. Pozwala to na utrzymanie wysokiej jakości produktów.

Na co zwrócić uwagę wybierając nawozy mineralne

Do najważniejszych cech jakościowych należy zaliczyć: koncentrację składników pokarmowych zgodną z charakterystyką produktu oraz stabilność granuli. Parametry te umożliwiają przeprowadzenie równomiernej aplikacji nawozu na całej powierzchni pola.

Grupa Azoty - lider krajowego rynku nawozowego

Poznaj asortyment i materiały edukacyjne Grupy Azoty:

Nawozy Holist

Nawozy Polifoska

Nawozy Pulan

Nawozy Saletrosan

Nawozy ZakSan

Nawozy RSM

Portal nawozy.eu

Agrolider