logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Zboża jare - nasiona zbóż jarych

Zboża jare są grupą roślin uprawnych wysiewanych na przełomie marca i kwietnia i zbieranych w okresie letnim tego samego roku. W trakcie krótkiego okresu wegetacji zboża jare powinny wytworzyć odpowiednio dużą powierzchnię asymilacyjną, która umożliwi osiągnięcie wysokich plonów.

Filtruj

Filtry

Filtruj

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 8

Wyniki wyszukiwania: 8

Zboża jare - jakie gatunki uprawiane są w Polsce?

Struktura zasiewów zbóż jarych jest zróżnicowana regionalnie. Zdecydowanie najwięcej form jarych wysiewanych jest na wschodzie kraju. W Polsce uprawiane jest pięć głównych gatunków zbóż jarych:

  • Pszenica jara - ziarno przeznaczone jest do produkcji mąki oraz od celów paszowych
  • Owies jary - uprawiany głównie do celów paszowych, w mniejszym stopniu ziarno wykorzystywane jest to produkcji płatków owsianych
  • Jęczmień jary - ziarno wykorzystywane do produkcji słodu i brzeczki oraz do celów paszowych
  • Pszenżyto jare - uprawa przeznaczona na paszę
  • Żyto jare - uprawa przeznaczona na paszę

Uprawa dwóch ostatnich gatunków zbóż jarych ma znaczenie marginalne ze względu na niską efektywność ekonomiczną upraw oraz niewielką liczbę środków ochrony roślin dostępnych do ich ochrony.

W przypadku zbóż jarych, zwłaszcza przeznaczonych na paszę bardzo popularne są mieszanki owsa i jęczmienia jarego. 

Kiedy siać zboża jare

Zboża jare w porównaniu z formami ozimymi, mają bardzo krótki okres wegetacji, w trakcie którego muszą wytworzyć dużą powierzchnię asymilacyjna oraz plon ziarna.

W przypadku zbóż jarych bardzo ważną rolę odgrywa terminowy siew, ponieważ skrócenie okresu wegetacji wpływa na obniżenie poziomu plonowania.

Agrotechniczny termin siewu zbóż jarych jest ściśle związany z regionem, w którym prowadzona jest uprawa:

  • Polska zachodnia i południowo-zachodnia: owies, pszenica, żyto  15-25 marca; jęczmień - 15-30 marca
  • Polska centralna i południowa: owies, pszenica, żyto - 20-30 marca; jęczmień - 25-30 marca
  • Polska północna i wschodnia: owies, pszenica, żyto - 25 marca-5 kwietnia; jęczmień - 30 marca-10 kwietnia;
  • Polska północno-wschodnia: owies, żyto - 1-10 kwietnia; jęczmień do 15 kwietnia

Podejmując decyzję o terminie siewu z jednej strony należy kierować się rekomendacją związaną z jego optymalnym terminem, a z drugiej, uwzględnić przebieg warunków pogodowych.

Zboża jare - nasiona zbóż jarych

Wprowadzenie odmian zbóż jarych do sprzedaży poprzedzone jest wieloetapowym procesem wdrożeniowym. Obejmuje on analizę badań dostarczanych przez hodowcę i wykonanych przez niezależne jednostki badawcze oraz własnych doświadczeń polowych. Po szczegółowej weryfikacji odmiana rekomendowana jest do sprzedaży. 

Nasiona zbóż jarych w naszej ofercie to efekt współpracy z ekspertami

Wieloletnia współpraca z firmami hodowlanymi z kraju i zagranicy pozwala na wyselekcjonowanie najlepszych odmian zbóż jarych. Wyróżniają się one bardzo wysokim potencjałem plonowania oraz cechami użytkowymi. W wyborze odmian zbóż jarych duży nacisk położony został na profil zdrowotności odmiany, który w połączeniu z rekomendowanych technologiami prowadzenia łanu, umożliwia osiągnięcie wysokich plonów.

Wybór kwalifikowanego materiału siewnego zbóż to przede wszystkim pewność cech odmianowych, a tym samym, większa pewność i stabilność plonowania.

Zboża jare - najlepsze odmiany

W ofercie dostępne są najważniejsze gatunki zbóż jarych, w tym także wyróżniające się odmiany pszenicy jarej klasyfikowane jako A/E (jakościowe/elitarne).