logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Nawozy wieloskładnikowe skuteczne nawozy NPK i inne

Nawozy wieloskładnikowe, nazywane również nawozami NPK zawierają w swoim składzie więcej niż jeden makroelement. Bardzo często obok azotu, fosforu i potasu można znaleźć w ich składzie, także inne głównie składniki pokarmowe takie jak wapń, magnez i siarkę oraz mikroelementy. Szeroko oferta nawozów NPK pozwoli wybrać odpowiedni nawóz dostosowany do potrzeb gospodarstwa.

Wróć do:

Mineralne

Wróć do:

Mineralne

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 48

Wyniki wyszukiwania: 48

Czym są nawozy wieloskładnikowe NPK?

Nawozy wieloskładnikowe to produkty przygotowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb pokarmowych roślin uprawnych w możliwie największą liczbę makroskładników. Nawożenie nawozami wieloskładnikowymi maksymalnie wykorzystuje jeden wjazd rozsiewaczem w pole. Pozwala to zmniejszyć czasochłonność i koszt stosowania nawozów mineralnych, co jest szczególnie przydatne w okresie spiętrzenia prac polowych.

Jaki jest skład nawozów NPK?

Nawozy wieloskładnikowe różnią się między sobą zawartością i obecnością poszczególnych makroskładników. Analizując ofertę nawozów NPK pod kątem składników pokarmowych (NPK) można wydzielić nawozy zawierające azot, fosfor i potas oraz nawozy zawierające tylko fosfor i potas.

Wybierając nawóz NPK warto zwrócić uwagę na obecność produkcie innych makroelementów niż azot, fosfor i potas. Coraz więcej nawozów wieloskładnikowych ma w swoim składzie wapń, magnez i siarkę.

Nawożenie wapniem utożsamiane jest zwykle z regulacją odczynu gleby jednak nie można bagatelizować odżywczej roli tego pierwiastka.

Ze względu niską zwartość magnezu dostępnego dla roślin w glebie nawożenie tym pierwiastkiem również powinno być uwzględnione w planie nawożenia.

Wraz ze zmniejszeniem ilości siarki pochodzącej z atmosfery i wprowadzanej do gleby w postaci opadów, zwiększyło się znaczenia nawożenia upraw nawozami zawierającymi siarkę. 

Wzrost świadomości związanej z rolą mikroelementów w budowie ilości i jakości plonu handlowego spowodował, że coraz więcej producentów zaczęło wzbogacać swoje nawozy o wybrane mikroskładniki. 

Kiedy stosować nawozy NPK

Termin aplikacji nawozów NPK jest zróżnicowany w zależności od produktu i jego przeznaczenia. Zdecydowana większość nawozów wieloskładnikowych ma szerokie okno stosowania. 

W praktyce rolniczej, zastosowanie nawozów NPK przypada zwykle w zespole zabiegów agrotechnicznych poprzedzających sadzenie lub siew roślin jarych i ozimych. Wówczas zalecane jest wymieszanie nawozów z glebą na głębokość 10-15 cm.

Skład wielu nawozów NPK umożliwia ich aplikację również w okresie wegetacji, zwłaszcza w niskich fazach rozwojowych roślin uprawnych. Ze względu na stosunkowo niską zwartość azotu w nawozach NPK, celem takiego zastosowania, jest dostarczenie uprawie innych składników pokarmowych niż azot.

Niektóre nawozy zawierając głównie PK mogą być rekomendowane tylko do zastosowania przed sadzeniem lub siewem roślin uprawnych. 

Informację o możliwym terminie aplikacji oraz o rekomendowanej dawce można znaleźć na przygotowanej etykiecie produktu.

W jakich roślinach uprawnych można stosować nawozy wieloskładnikowe?

Dostępne w ofercie nawozy NPK różnią się zwartością i koncentracją składników pokarmowych, co daje możliwość wyboru optymalnego produktu, dostosowanego do zasobności gleby i potrzeb pokarmowych uprawy.

Większość nawozów posiada optymalny stosunek zawartości poszczególnych składników pokarmowych dla większości roślin uprawnych. Z racji tego, że poszczególne gatunki roślin mają różne potrzeby pokarmowe niezbędne jest zróżnicowanie dawki nawozu w zależności od uprawy.

W związku z powyższym większość nawozów wieloskładnikowych jest uniwersalna i może być stosowane we wszystkich gatunkach roślin uprawnych.

Osobną grupę stanowią nawozy dedykowane do nawożenia konkretnej grupy gatunków roślin uprawnych. Wówczas ich skład jest odpowiednio przygotowany w celu zaspokojenia określonych wymagań pokarmowych. Nawozy te mogą mieć zwiększoną zawartość mikroelementów lub makroelementów innych niż azot, fosfor i potas.

Najwyższa jakość nawozów wieloskładnikowych w ofercie firmy Osadkowski

Poziom nawożenia roślin uprawnych powinien być dostosowany do zasobności gleby. Wymaga to przygotowania szerokiej oferty nawozów, z których możliwy jest wybór optymalnego produktu.

Współpraca z najlepszymi producentami, takimi jak Grupa Azoty, K+S Polska, Fosfan, Gdańskie Zakłady Nawozów Foforowych, Yara Poland oraz ICL Polska, umożliwia utrzymanie ciągłości dostaw nawozów o najwyższej jakości.

W ofercie znajdują się nawozy mające bezkompromisową jakość, wyrażoną stabilnym składem oraz odpowiednią granulacją, która umożliwia równomierny wysiew nawozów.