TECHNOLOGIA DSG

to kompleksowe wsparcie rozwoju różnych gatunków roślin uprawnych. Technologia ma na celu budowanie potencjału plonotwórczego oraz jego utrzymanie w okresie wegetacji. Jest ona dopasowana do potrzeb rozwojowych i odpornościowych poszczególnych upraw, działa efektywnie w kluczowych dla ich wzrostu fazach.

Technologia DSG ma na celu inicjację maksymalnych możliwości plonotwórczych w roślinie poprzez wsparcie początkowego rozwoju oraz utrzymanie tego potencjału, ograniczając wpływ niekorzystnych czynników. Efektem jest zbliżenie się do genetycznych możliwości plonowania różnych gatunków.

Analizując działanie tej technologii, specjaliści zaobserwowali możliwość kierowania procesami zachodzącymi w roślinach, wpływając na pewne krytyczne fazy rozwojowe. Zaczęli tak dobierać zabiegi, żeby zapewnić uprawom komfortowe warunki do wzrostu przez całą wegetację, stąd nazwa tej technologii: DSG – Don’t Stop Growing, czyli z języka angielskiego nieprzerwany wzrost.


Technologia DSG – Don't Stop Growing składa się z produktów o unikatowym składzie i efektach działania, które są potwierdzone w badaniach i praktyce.

Technologia DSG

Barrier Si-Ca

Zwiększa wytrzymałość i odporność roślin na stres środowiskowy, choroby oraz szkodniki
Poprawia jędrność i trwałość pozbiorczą owoców
Nie powoduje objawów fitotoksyczności
Czytaj więcej
Technologia DSG

Inex-A

Zwiększa efektywność zabiegów nalistnych
Poprawia mieszalność preparatów
Zwiększa penetrację rośliny
Czytaj więcej
Technologia DSG

IonBlue

Miedź i siarka w postaci nanocząsteczek
Uzupełnia niedobory miedzi i siarki
Wpływa na zdrowotność rośliny
Stymuluje mechanizmy obronne roślin
Czytaj więcej
Technologia DSG

Maxi-Grow

Wspomaga procesy metaboliczne
Poprawia zawiązywanie owoców
Intensyfikuje podziały komórkowe
Czytaj więcej
Technologia DSG

MiteMine

Wzmacnia ściany komórkowe
Inicjuje naturalną odporność rośliny przed szkodnikami
Wapniowa tarcza ochronna
Czytaj więcej
Technologia DSG

Rootex

Dostarcza składniki pokarmowe NPK
Zwiększa dostępność form przyswajalnych z roztworu glebowego
Poprawia aktywność systemu korzeniowego
Czytaj więcej
Technologia DSG

HumiCalc 4.0

Aktywizuje życie biologiczne gleby
Poprawia parametry fizykochemiczne gleby
Przyspiesza rozkład materii organicznej w glebie
Czytaj więcej