logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Mieszanki traw Trawy pastewne i inne mieszanki

Mieszanki traw skomponowane z wybranych gatunków traw pastewnych są szczególnie przydatne do zakładania i renowacji użytków zielonych. Odpowiednio dobrany skład mieszanek traw pastewnych umożliwia uzyskanie wysokiej jakości paszy objętościowej, będącej ważnym elementem w żywieniu zwierząt.

Filtry

Polecane w tej kategorii

Wyniki wyszukiwania: 7

Wyniki wyszukiwania: 7

Dlaczego warto korzystać z mieszanek nasion traw pastewnych?

Mieszanki traw z oferty zostały przygotowane przez renomowanych dostawców, którzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu upraw nasiennych. Dlatego też ich produkty charakteryzują się wysoką energią i zdolnością kiełkowania wszystkich komponentów. Umożliwia to uzyskanie szybkich i równomiernych wschodów. Do mieszanek traw pastewnych wybierane są gatunki i odmiany charakteryzujące się szybkim przyrostem biomasy i dużą zdolnością regeneracji. Są to cechy przydatne zarówno na łąkach i pastwiskach oraz w użytkowaniu przemiennym.

Opracowane przez specjalistów gotowe produktu zawierają wyselekcjonowany skład gatunkowy, który jest dostosowany do rekomendowanego użytkowania, stanowiska, a nawet konkretnego gatunku zwierząt. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie potencjału mieszanek traw pastewnych w produkcji wysokojakościowej paszy objętościowej.

Mieszanki traw - trawa pastewna

Z jakich gatunków traw przygotowywane są mieszaki traw pastewnych?

Mieszanki mają zróżnicowany % udział poszczególnych gatunków, który wynika z ich cech użytkowych lub wymagań w stosunku do stanowiska. Najczęściej w skład mieszanek wchodzą takie gatunki, jak:

 • ŻYCICA TRWAŁA (Lolium perenne) - synonim rajgras angielski. Należy do intensywnie krzewiących się niskich traw luźnokępkowych. Odporna na udeptywanie, przygryzanie i częste koszenie. Doskonała na pastwiska na glebach mineralnych, wyjątkowo smaczna, bogata w cukry rozpuszczalne i białko właściwe. Szybko rozwija się po siewie. Ma duże wymagania glebowe, nawozowe i wilgotnościowe.
 • ŻYCICA WIELOKWIATOWA (Lolium multiflorum) - synonim rajgras włoski. Gatunek intensywny, o najwyższych walorach pastewnych. Uprawiany głównie na gruntach ornych. Wytwarza bardzo dużą ilość biomasy. Odmiana wrażliwa na udeptywanie, na posuchy letnie, ostre zimy i zalegający śnieg. Nadaje się na kiszonki, sianokiszonki i siano.
 • KOSTRZEWA ŁĄKOWA (Festuca pratensis) - uniwersalna trawa kośno-pastwiskowa, stosowana w niemal wszystkich mieszankach siewnych. Nadaje się na gleby organiczne i mineralne. Dobrze sprawdza się w mieszankach z tymotką, lucerną i koniczyną. Jest krótkotrwała, mało konkurencyjna.
 • KOSTRZEWA TRZCINOWA (Festuca arundinacea) - wyższa i mniej delikatna od kostrzewy łąkowej. Tworzy silne, dołem bogato ulistnione rośliny. Wyróżnia się dużą trwałością, szybkim tempem rozwoju, a także odpornością na suszę. Przeznaczona głównie na użytkowanie kośne. Ma nieco gorsze walory smakowe od innych traw, gdyż zawiera dużo lignin i krzemu.
 • KUPKÓWKA POSPOLITA (Dactylis glomerata) - trawa wieloletnia, wysoka, trwała (dobra zimotrwałość) oraz bardzo szybko odrastająca. Niezwykle ekspansywna, dzięki silnie rozwiniętemu systemowi korzeniowemu wytrzymuje okresowe niedobory wody.
 • MIETLICA BIAŁAWA (Agrostis gigantea) - gatunek wilgotnych łąk kośnych. Trawa wieloletnia, niska, luźnokępkowa, tworzy podziemne rozłogi. Późno rozpoczyna wegetację, cechuje ją dobra zimotrwałość. Trawa wykazuje duże wymagania wodne i cieplne, znosi długotrwałe zalewanie. Wyróżnia się odpornością na udeptywanie i przygryzanie przez zwierzęta.
 • TYMOTKA ŁĄKOWA (Phleum pratense) - trawa wysoka, kośno-pastwiskowa, bardzo mrozoodporna i zimotrwała. Wrażliwa na suszę, intensywne użytkowanie pastwiskowe oraz częste i niskie koszenie. Bardzo późno się kłosi, słabo odrasta w kolejnych pokosach.

Trawy pastewne gatunki - Milk Up

Jak wybrać odpowiednią mieszankę traw? 

Lista dostępnych produktów jest bardzo długa, jednak wybór optymalnej mieszanki nasion powinien być dostosowany do potrzeb gospodarstwa. W wyborze odpowiednich nasion pomocna będzie analiza przeprowadzona na podstawie 4 najważniejszych punktów, które w dużej mierze decydują o składzie mieszanki.

1. Sposób użytkowania

 • Łąka - użytek zielony przeznaczony do użytkowania kośnego. Wytworzona biomasa jest surowcem do produkcji siana, sianokiszonki, kiszonki lub może być bezpośrednio skarmiana
 • Pastwisko - ruń stanowi bezpośrednie źródło paszy objętościowej pobierane podczas wypasu
 • Przemienne - w zależności od potrzeb może być prowadzony wypas lub użytkowanie kośne

2. Stanowisko - warunki glebowe

 • gleby organiczne
 • gleby mineralne o zróżnicowanej żyzności i produktywności

3. Obecność w mieszance roślin motylkowych drobnonasiennych?

 • bez motylkowych
 • z dodatkiem jednego lub kilku gatunków

4. Zakładana długość użytku zielonego

 • rok
 • 2-3 lata
 • 3-4 lata
 • wieloletnie, powyżej 4 lat

Mieszanka traw na słabe gleby

Kiedy siać trawy?

Zwykle termin siewu traw pastewnych określony jest przez producenta i przypada na okres od marca do sierpnia. W ofercie dostępne są również produkty, które mogą być wysiewane we wrześniu lub październiku.

W przypadku siewu traw pastewnych bardzo ważne jest przygotowanie stanowiska, a zwłaszcza skuteczna eliminacja chwastów. Do tego celu najlepszym rozwiązaniem są herbicydy nieselektywne zawierające substancję czynną glifosat. Zwalcza ona szerokie spektrum jednorocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.