logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Nasiona rzepaku Najlepsze odmiany rzepaku

Nasiona rzepaku są w Polsce najważniejszym surowcem do produkcji oleju. Ich zaolejenie wynosi ponad 40%. Uzyskanie wysokich plonów o bardzo dobrych parametrach jakościowych, oprócz wyboru najlepszej odmiany rzepaku, wymaga również odpowiednio intensywnej agrotechniki.

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 22

Wyniki wyszukiwania: 22

Dobra odmiana rzepaku, czyli jaka?

Duże zainteresowanie ze strony Rolników głównie rzepakiem ozimym spowodowało liczne i intensywne prace hodowlane. Ich efektem jest rozbudowana oferta odmian rzepaku, które pochodzą od renomowanych krajowych i zagranicznych firm nasiennych. Pozwala to na dostęp do najlepszych odmian rzepaku ozimego i jarego, o największym genetycznym potencjalne plonowania oraz wyróżniających cechach użytkowych.

Najlepsze odmiany rzepaku

Dobra odmiana rzepaku ozimego i jarego powinna charakteryzować się:

 • wysokim genetyczny potencjał plonowania, który został potwierdzony w licznych doświadczeniach, prowadzonych na terenie całego kraju
 • bardzo dobrym profilem zdrowotności
 • wysoką zawartością tłuszczu i niską glukozynolanów
 • tolerancją na stres związany z niekorzystnym przebiegiem pogody
 • odpornością na wyleganie
 • dużą dynamiką przyrostu biomasy
 • zimotrwałością (tylko w przypadku rzepaku ozimego)

Równie ważne co powyższe cechy użytkowe jest to, aby odmiany rzepaku miała średnie wymagania względem stanowiska glebowego. Pozwoli to na realizację potencjału plonowania już na glebach mniej żyznych.

Rzepak ozimy i rzepak jary odmiany populacyjne i hybrydowe

W Polsce uprawiane są dwie formy rzepaku: jara i ozima. Zdecydowanie dominuje areał uprawy rzepaku ozimego, który zajmuje wielokrotnie większą powierzchnię niż rzepak jary. Rzepak ozimy w większości gospodarstw jest jedyną rośliną uprawną przerywającą monokulturę zbożową.

W sprzedaży odstępne są nasiona rzepaku hybrydowe (mieszańcowe, heterozyjne), wysiewane w pokoleniu F1 oraz populacyjne (liniowe), których materiał siewny jest w stopniu kwalifikacji C1.

W przypadku odmian mieszańcowych F1 coroczny zakup nasion rzepaku jest koniecznością, ponieważ tylko takie działanie umożliwia wykorzystanie pełni cech danej odmiany. Wysiew materiału siewnego z własnego rozmnożenia z pokolenia F1 skutkuje rozszczepieniem cech i jest nieuzasadnione ekonomicznie. Nasiona rzepaku uzyskane z własnych zbiorów nie mają cech odmiany wyjściowej.

Odmiany populacyjne rzepaku w stopniu kwalifikacji C1 charakteryzują się bardzo wysoką czystością odmianową, czyli rośliny mają wszystkie cechy zgodne z profilem odmiany. Wraz z kolejnymi rozmnożeniami czystość odmianowa ulega zmniejszeniu, czyli rośliny rzepaku mają coraz mniej cech wzorca. Dlatego też w przypadku materiału siewnego odmian populacyjnych rzepaku, również rekomendowana jest coroczna jego wymiana.

Rzepak - nasiona rzepaku cena

Czy wybrać nasiona rzepaku odmian mieszańcowych?

Różnice wynikające z procesu hodowlanego oraz możliwość uzyskania przydatnych cech spowodowały dominację form mieszańcowych rzepaku, nad odmianami populacyjnymi. Zestawienie głównych cech odmian przedstawia poniższa tabela.

Cecha Odmiany populacyjne rzepaku Odmiany mieszańcowe rzepaku
Potencjał plonowania Niższy genetyczny potencjał plonowania. Wzrost intensywności agrotechniki nie powoduje znacznego wzrostu plonowania rzepaku. Wyższy genetyczny potencjał plonowania, do którego niezbędny jest intensywny poziom agrotechniki.
Reakcja na stres Bardziej podatne na negatywne odziaływanie czynników stresowych związanych. Cechy genetyczne umożliwiają wzrost tolerancji na stres abiotyczny i biotyczny.
Wymagania glebowe Mniejsze wymagania glebowe, raczej nie wykorzystują optymalnie potencjału lepszych stanowisk. Większe wymagania glebowe, jednak dostępność odmian pozwala wybrać odpowiednie na gorsze stanowiska.
Terminowość siewu Wymagają terminowego siewu z założoną obsadą od 50 do 70 roślin rzepaku na 1m2. Tolerują opóźniony siew. Siew w terminie agrotechnicznym dla danego regionu wymaga obsady 40-50 roślin rzepaku na 1m2.
Wigor Dobry, ze średnią  dynamiką przyrostu biomasy oraz zdolnością regeneracji. Bardzo wysoka dynamika wzrostu i zdolność do regeneracji. Duży potencjał do wytwarza licznych rozgałęzień bocznych.

W rzepaku ozimym odmiany hybrydowe przeważają w strukturze zasiewów, ponieważ bardzo dobrze reagują na intensywną agrotechnikę oraz wykazują duża stabilność plonowania.

Jaką odmianę rzepaku wybrać?

Sklep rolniczy Osadkowski.pl w ofercie posiada głównie odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego, ponieważ liczne doświadczenia własne oraz prowadzone przez COBORU, wskazują na wysokie i stabilne plonowanie.

Każdą odmianę opisuje kilka cech użytkowych, które podzielone są na trzy główne kategorie:

 • profil agrotechniczny - wysokość roślin, zimotrwałość, odporność na wyleganie, wymagania glebowe, termin dojrzewania, termin początku kwitnienia
 • cechy jakościowe - plon nasion, zawartość tłuszczy i glukozynolanów oraz MTN
 • profil zdrowotności - odporność na najważniejsze choroby

Odmiany rzepaku

Wybrane odmiany rzepaku ozimego z oferty:

 • LG Aphroditte F1
  • numer 1 wśród odmian rzepaku według badań COBORU 2023,
  • nowoczesna genetyka od Limagrain
  • bardzo dobry profil zdrowotnościowy
 • Metropol F1
  • odmiana hybrydowa o bardzo głębokim systemie korzeniowym
  • wysoka zawartość tłuszczu
  • stabilny i wysoki plon w badaniach porejestrowych COBORU
 • Mars
  • odmiana linowa o bardzo dużym potencjale plonowania
  • bardzo dobry profil zdrowotności
  • niski pokrój roślin i wysoka odporność na wylegania

Więcej informacji o odmianach rzepaku ozimego z oferty firmy Osadkowski oraz wskazówki dotyczące sposobu ich wyboru dostępne są na https://osadkowski.pl/pl/agrotechnika/jak-wybrac-najlepsza-odmiane-rzepaku/

Kwalifikowane nasiona rzepaku

Bardzo wysoką czystość odmianową ma kwalifikowany materiał siewny, której potencjał genetyczny, realizowany jest w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Nasiona rzepaku ozimego i rzepaku jarego przygotowane przez hodowców zaprawione są zaprawą fungicydową, która zabezpiecza kiełkujące rośliny przed sprawcami zgorzeli siewek. Dodatkowo nasiona mogą być zaprawione zaprawą insektycydową, zwalczającą szkodniki żerujące na rzepaku po wschodach.

Nasiona rzepaku charakteryzują się bardzo wysoką zdolnością kiełkowania i czystością, co w sposób wiarygodny pozwala ustalić normę wysiewu i obsadę roślin rzepaku na jednostce powierzchni

Siew rzepaku - kiedy i jak przeprowadzić?

Termin siewu rzepaku jest zróżnicowany regionalnie. W przypadku odmian ozimych rozpoczyna się na początku sierpnia w północno-wschodniej Polsce, a kończy się około 25 sierpnia w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju. Dla odmian hybrydowych rzepaku zalecana obsada nasion wynosi 40-50 szt./m2, natomiast dla odmian populacyjnych, powinna zostać zwiększona nawet do 70 szt./m2.

Z kolei rzepak jary powinien być wysiewany możliwie wcześnie, najlepiej na przełomie marca i kwietnia, kiedy temperatura gleby na głębokości siewy będzie powyżej 5 °C. Rzepak jary reaguje znacznym spadkiem poziomu plonowania na opóźniony siew. Rekomendowana obsada rzepaku jarego wynosi zwykle od 70 do 80 nasion na 1m2.

Rzepak do siewu cena