logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Pszenica jara Nasiona pszenicy jarej

Wybór kwalifikowanych nasion pszenicy jarej, dzięki wysokiej czystości odmianowej umożliwia realizację pełnego potencjału genetycznego. Jedną z cech wyróżniających ziarno pszenicy jare są bardzo dobre parametry jakościowe, często lepsze niż w formie ozimej.

Wróć do:

Zboża jare

Wróć do:

Zboża jare

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 4

Wyniki wyszukiwania: 4

Pszenica jara a ozima 

Pszenica jara ma zdecydowanie mniejszy potencjał plonowania niż forma ozima. Częściowo jest to rekompensowane zwykle lepszymi parametrami jakościowymi ziarna — zwartością białka oraz glutenu, a także wyższą wartością wypiekową mąki.

Jednym z czynników mających duży wpływ na plon pszenicy jarej jest przedplon. Nie zaleca się jej uprawy po przedplonach zbożowych z wyjątkiem owsa. Bardzo dobrym przedplonem dla pszenicy jarej jest ziemniak, burak cukrowy, rzepak ozimy oraz strączkowe grubonasienne, natomiast średnim kukurydza. Pszenica ozima nie jest tak wymagająca, jak pszenica jara pod kątem przedplonu i może być z powodzeniem uprawiana w następstwie po innych gatunkach zbóż.

Duże wymagania glebowe pszenicy jarej

Pszenica jara jest bardzo wymagająca w stosunku do stanowiska. Powinna być uprawiana na glebach żyznych i o wysokiej produktywności. Jest również bardzo wrażliwa na nieuregulowane pH gleby, które w zależności od typu gleby nie powinno być niższe niż 5,7-6,0. 

Pszenica jara w porównaniu do pszenicy ozimej wymaga mniej intensywnej agrotechniki, związane jest to głównie z krótszym okresem wegetacji. 

Pszenica jara nasiona - termin siewu

Pszenica jara wymaga wczesnego siewu, może być on zbieżny z terminem wysiewu owsa. Rekomendowany termin siewu w zależności od regionu Polski:

  • zachód - 15-25 marca 
  • wschód - 25 marca - 5 kwietnia 
  • centrum - 20-30 marca 
  • północny - wschód - 1-10 kwietnia 

Siew pszenicy jarej w optymalnym terminie agrotechnicznym umożliwia wydłużenie okresu krzewienia i strzelania w źdźbło. W efekcie czego zwiększa się liczba rozkrzewień produkcyjnych oraz liczba kłosów w kłosie.

Wczesny siew pszenicy jarej pozwala także maksymalne wykorzystać potencjał do produkcji biomasy nadziemnej i podziemnej.

Rozbudowany aparat asymilacyjny wytwarza energię do rozwoju generatywnego, a głęboki system korzeniowy umożliwia prawidłowe zaopatrzenie w wodę i składniki pokarmowe roślin pszenicy jarej.

Opóźnienie siewu nasion pszenicy jarej wpływa na wzrost roślin w wyższych temperaturach i przy dłuższej długości dnia, co znacznie skraca czas trwania poszczególnych faz rozwojowych oraz cały okres wegetacji. W związku z tym pszenica jara nie może wykorzystać maksymalnie zasobów środowiska do budowy plonu ziarna.

Pszenica jara - obsada nasion

Gęstość siewu nasion pszenicy jarej wynosi zwykle od 350 do 450 sztuk na 1m2. Ostateczna norma wysiewu powinna być uzależniona od żyzności i typu gleby oraz jej wilgotności w momencie planowanego siewu.

Podczas ustalania obsady nasion należy pamiętać o tym, że pszenica jara reaguje znacznym spadkiem krzewistości produkcyjnej na opóźnienie siewu. W przypadku siewu po optymalnym terminie agrotechnicznym zalecane jest jej zwiększenie nawet o 20%.

Pomimo zwiększenia normy wysiewu w przypadku opóźnionych siewów należy spodziewać się spadku poziomu plonowania. Spowodowany jest on między innymi zmniejszeniem liczby zawiązywanych ziaren w kłosie.

Pszenica jara nasion - wybór odmian

Niewątpliwą zaletą siewu kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jest jego profesjonalne zaprawienie zaprawą fungicydową. Umożliwia to skuteczną ochronę przed chorobami odglebowymmi ograniczającymi wigor roślin w niskich fazach rozwojowych. Odpowiednia dynamika wzrostu jest bardzo ważna dla roślin, tak wrażliwych na skrócenie okresu wegetacji, jak pszenica jara.

Odmiany w stopniu kwalifikacji C1 z firmy Osadkowski spełniają "wyśrubowane" normy jakościowe, co przekłada się na wyrównane wschody i wysoki plony o bardzo dobrej jakości handlowej.