logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Rzepak ozimy nasiona Nasiona rzepaku do siewu

Nasiona rzepaku z oferty firmy Osadkowski mają bardzo dobre cechy użytkowe i są doskonale dostosowane do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Polski. Oferowane odmiany charakteryzują się wysokim potencjałem plonowania oraz wyróżniają się zimotrwałością.

Wróć do:

Nasiona rzepaku

Wróć do:

Nasiona rzepaku

Filtry

Polecane w tej kategorii

Wyniki wyszukiwania: 52

Wyniki wyszukiwania: 52

Odmiany hybrydowe i populacyjne rzepaku do siewu

Odmiany rzepaku ozimego dzieli się na hybrydowe (mieszańcowe) oraz populacyjne (liniowe). Różnią się one przede wszystkim procesem wytwarzania materiału siewnego, co przekłada się także na cechy użytkowe odmiany.

Odmiany rzepaku ozimego

Odmiany liniowe rzepaku

Odmiany liniowe w stopniu kwalifikacji C1 powstają na drodze rozmnożenia materiału siewnego w stopniu kwalifikacji B (bazowego). W sprzedaży dostępne są nasiona odmian rzepaku ozimego w stopniu C1, które charakteryzują się wysoką czystością odmianową. Ze względu na duże ryzyko przekrzyżowania rzepaku ozimego z innymi roślinami z rodziny kapustowatych nie zaleca się stosowania niższych stopni kwalifikacji nasion niż C1.

Odmiany hybrydowe rzepaku

Odmiany mieszańcowe F1 wytwarzane są przez skrzyżowanie komponentów rodzicielskich. Nasiona hybrydowe F1 posiadają wiele korzystnych cech użytkowych, które trudne są do uzyskania w odmianach populacyjnych C1. Odmiany hybrydowe F1 wymagają corocznego zakupu materiału siewnego.

Rzepak ozimy nasiona - stawiamy na odmiany hybrydowe F1

Wieloletnie doświadczenia Działu Doradztwa i Rozwoju oraz współpraca z czołowymi hodowlami wskazują na przewagę odmian mieszańcowych nad liniowymi rzepaku ozimego. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  • wysoki genetyczny potencjał plonowania - możliwość uzyskania wysokich plonów przy odpowiednim prowadzeniu łanu 
  • dużą zdolność regeneracji - szybka budowa rozety i intensywny wzrost po wznowieniu wegetacji 
  • odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV) 
  • odporność na kiłę kapusty 
  • odporność lub podwyższona tolerancja na główne choroby grzybowe 
  • spory potencjał do wytwarzania dużej liczby pędów bocznych - mniejsze ryzyko spadku poziomu plonowania w wyniku zmniejszenia obsady 

Nasiona rzepaku do siewu od firmy Osadkowski

Dostępne nasiona pochodzą z renomowanych hodowli polskich i zagranicznych. Pozwala to na przygotowanie szerokiej oferty nasion rzepaku ozimego dostosowanej do zróżnicowanych wymagań związanych ze stanowiskiem, czy też poziomem agrotechniki.

Oferta odmian rzepaku ozimego została przygotowana na podstawie szczegółowej analizy charakterystyki odmian dostarczonych przez hodowców. Dobierając odmiany opieramy się na wynikach doświadczeń polowych prowadzonych w Stacjach Oceny Odmian i własnych.

Rzepak ozimy do siewu

Najważniejszym kryterium wyboru odmiany jest uzyskany poziom plonowania. Jest on wypadkową wielu cech użytkowych, do których należ zaliczyć:

  • podwyższoną tolerancję na okresowy deficyt wody, wysokie temperatury i promieniowanie UV 
  • dobrą i bardzo dobrą zimotrwałość i mrozoodporność 
  • potencjał do tworzenia głębokiego systemu korzeniowego 
  • bardzo dobrą adaptację do stanowiska 

Odmiany dostępne w ofercie wysiewane są corocznie na tysiącach hektarów na terenie całej Polski. Znajdują się one w czołówce najlepiej plonujących odmian w gospodarstwach współpracujących z firmą Osadkowski.

Czy wysiewać zaprawione nasiona rzepaku ozimego?

Zaprawianie nasion rzepaku ozimego jest podstawowym zabiegiem umożliwiającym ochronę wschodzących roślin przed szkodnikami i chorobami. Nasiona rzepaku ozimego z oferty firmy Osadkowski w standardzie zaprawiane są przeciwko zgorzeli siewek. Choroba ta obniża wigor roślin oraz spowalnia ich wzrost w niskich fazach rozwojowych rzepaku ozimego. Powoduje to niewyrównanie plantacji - utrudnia prowadzenie łanu w okresie jesiennym. W przypadku silnej presji zgorzel siewek może powodować znaczący spadek obsady i obniżenie zimotrwałości rzepaku ozimego.

Odmiany rzepaku mogą być również zaprawione z jednym z produktów o działaniu insektycydowym - Buteo Star lub Lumiposa 625 FS. Zaprawy insektycydowe zabezpieczają rośliny rzepaku ozimego przed najważniejszymi szkodnikami występującymi krótko po siewie: pchełki, śmietka kapuściana i gnatarz rzepakowiec. Siew odmian zaprawionych produktem o działaniu insektycydowym nie zwalnia od monitoringu plantacji rzepaku ozimego pod kątem obecności szkodników.

"Rzepak ozimy nasiona" to hasło, które towarzyszy wszystkim Rolnikom przygotowującym się do uprawy rzepaku ozimego. Zapoznanie się z ofertą firmy Osadkowski umożliwi szybki wybór sprawdzonej i wysoko plonującej odmiany rzepaku ozimego.

Rzepak hybrydowy Limagrain