logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Stymulatory rozwoju roślin oraz aminokwasy

Stymulatory rozwoju roślin oraz aminokwasy powinny być stosowane w uprawach w celu optymalnego wykorzystania genetycznego potencjału plonowania. Ważną funkcją preparatów z tej grypy jest też łagodzenie negatywnego wpływu czynników abiotycznych i biotycznych na rośliny uprawne.

Filtruj

Filtry

Filtruj

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 17

Wyniki wyszukiwania: 17

  • Stymulator wzrostu

  81,02 zł brutto

  + 6,00 Punktów

  Terra-Sorb-complex-1l.jpg

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 100 szt.

  • Stymulator wzrostu

  375,03 zł brutto

  + 27,80 Punktów

  Terra-Sorb-complex-5l.jpg

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 100 szt.

  • Stymulator wzrostu

  1400,54 zł brutto

  + 103,80 Punktów

  terra-sorb-complex-20l

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 50 szt.

  • Stymulator wzrostu

  55,30 zł brutto

  + 4,10 Punktów

  AminoQuelant-ca-1l.jpg

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 100 szt.

  • Stymulator wzrostu

  247,10 zł brutto

  + 18,30 Punktów

  Aminoquelant-ca-5l.jpg

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 100 szt.

  • Stymulator wzrostu

  180,52 zł brutto

  + 13,35 Punktów

  Terra-sorb-radicular-5l.jpg

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 100 szt.

  • Stymulator wzrostu

  660,96 zł brutto

  + 49,00 Punktów

  Terra-sorb-radicular-20l

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 50 szt.

  • Stymulator wzrostu

  65,32 zł brutto

  + 4,84 Punktów

  Aminoquelant-K-Low-pH-1l

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 100 szt.

  • Stymulator wzrostu

  297,05 zł brutto

  + 22,00 Punktów

  AminoQuelant-K-low-PH1-5l.jpg

  Kup do 15:00 i otrzymaj jutro

  Dostępne pow. 100 szt.

  • Stymulator wzrostu

  Kup u doradcy

  Podaj kod produktu: A65057110

  Blackjak-1l.jpg

Czym są stymulatory rozwoju roślin?

Stymulatory wzrostu w praktyce rolniczej nazywane są również biostymulatorami, ponieważ w swoim składzie zawierają bardzo często substancje pochodzenia naturalnego. Ich źródłem są inne rośliny lub organizmy żywe. Stymulatory wzrostu i rozwoju roślin wykazują podobne działanie do naturalnych hormonów roślin. Dzięki temu są uniwersalne i mogą być stosowane w wielu gatunkach roślin uprawnych. 

W skład preparatów wchodzi wiele złożonych związków, których synergizm działania widoczny jest postaci wielokierunkowego i korzystnego wpływu na rośliny uprawne.

Najczęściej stymulatory wzrostu zawierają hormony wzrostu roślin, takiej jak cytokininy, gibereliny i auksyny, które mogą być wsparte unikatową kompozycją innych związków pochodzenia naturalnego oraz mikro i makroelementów.

W intensywnym rolnictwie aplikacja stymulatora wzrostu jest uzupełnieniem agrotechniki obejmującej między innymi stosowanie środków ochrony roślin oraz nawozów dolistnych.

Bezpośrednim efektem działania produktów jest uzyskanie wysokiego plonu handlowego o bardzo dobrych parametrach jakościowych.

Odmiany charakteryzujące się wysokim genetycznym potencjałem plonowania wymagają wręcz stosowania środków z grupy stymulatorów wzrostu roślin w celu łagodzenia stresu abiotycznego i biotycznego. 

Jak działają stymulatory wzrostu roślin?

Większość preparatów zawiera w swoim składzie wiele substancji pochodzenia naturalnego wykazujących biologiczną funkcjonalność. Dlatego też działanie na rośliny uprawne jest wielokierunkowe i może być sklasyfikowane w czterech najważniejszych kategoriach:

Zwiększają odporność na stres

Ważnym zadaniem produktu z grupy stymulatorów rozwoju i wzrostu jest utrzymanie roślin w optymalnej kondycji lub ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania stresu abiotycznego i biotycznego na nie

Po zastosowaniu stymulatorów wzrostu i rozwoju roślin uprawnych można zaobserwować większą odporność roślin na stres związanych niekorzystnym przebiegiem warunków pogodowych (niskie i wysokie temperatury, intensywne promieniowanie UV, okresowe niedobory wody).

Intensyfikują regenerację roślin

Rośliny uprawne mogą być uszkadzane przez dzikie zwierzęta, szkodniki, choroby, przez czynniki atmosferyczne (grad, wysokie i niskie temperatury, choroby operację słońca), czy nawet zabiegi środkami ochrony roślin. Prowadzi to spowolnienia ich wzrostu i rozwoju.

Aplikacja produktu zawierającego wyselekcjonowane i łatwo dostępne dla roślin substancje jest impulsem do przyspieszenia procesu regeneracji.

Zawarte w środkach związki, mogą być szybko włączone w procesy fizjologiczne i biochemiczne, ponieważ ich budowa i funkcjonalność jest zbieżna z naturalnymi hormonami roślinnymi.

Przekłada się to na szybszą regenerację po działaniu czynnika, będącego stresem. W efekcie czego uprawy mniej energii wykorzystują na łagodzenie stresu i szybciej mogą wrócić do akumulacji energii niezbędnej do wytworzenia plonu handlowego o bardzo dobrych parametrach jakościowych.

Stymulują wzrost roślin

Stymulację wzrostu roślin można rozpatrywać pod kątem przyrostu biomasy nadziemnej i/lub systemu korzeniowego.

Lepiej rozbudowany i głębszy system korzeniowy z licznymi korzeniami włośnikowymi efektywnie pobiera wodę i składniki pokarmowe z większej objętości gleby. Rośliny są lepiej odżywione w mikro i makroelementy oraz później doświadczają stresu związanego z deficytem wody.

Intensyfikacja wzrostu części nadziemnej wpływa korzystnie na wzrost powierzchni fotosyntezy. W efekcie, czego zwiększa się dynamika produkcji energii niezbędnej do wytworzenia maksymalnej ilości plonu handlowego o bardzo dobrych parametrach jakościowych.

Zwiększają ilość i jakość plonów

Niezakłócone tempo wzrostu uprawy umożliwia maksymalne wykorzystanie genetycznego potencjału plonowania. Liczne doświadczenia polowe wskazują, że aplikacja produktu z grupy biostymulatorów umożliwia osiągnięcie zwyżki plonu w porównaniu do obiektów nietraktowanych produktem. Dodatkowo można uzyskać lepsze parametry jakościowe plonu. Przekłada się to za wzrost efektywności ekonomicznej uprawy.

Rola aminokwasów w rozwoju roślin

Aminokwasy są podstawowymi jednostkami strukturalnymi biorącymi udział w syntezie białek, ale są również składnikiem wielu innych związków biochemicznych. Do jednych z ważniejszych należy zaliczyć hormony roślinne, odpowiedzialne za wzrost i rozwój roślin. 

Proces syntezy aminokwasów przez rośliny jest stosunkowo wolny i wymaga dużego nakładu energii pochodzącej z fotosyntezy. Aplikacja preparatu zawierającego aminokwasy pozwala zaoszczędzić czas i energię, zwiększają jednocześnie tempo wzrostu i rozwoju uprawy.

Aminokwasy pełnia w roślinie wiele złożonych funkcji do najważniejszych należy zaliczyć:

 • stymulują syntezę chlorofilu
 • wpływają na jakość i tempo dojrzewania owoców
 • są prekursorami hormonów roślinnych
 • składnikiem tkanek
 • uczestniczą w procesach metabolicznych związanych wykorzystaniem mikro i makroelementów
 • wzmacniają reakcję naturalnego systemu odporności na stres
 • zwiększają dynamikę wzrostu systemu korzeniowego

Aktywatory i antystresanty - kiedy stosować?

Stymulatory wzrostu roślin powinny być stosowane zgodnie z zaleceniem producenta jak element agrotechniki. Ich aplikacja powinna być niezależna od warunków środowiska, ponieważ pozwala lepiej wykorzystać genetyczny potencjał odmiany. Rośliny po aplikacji zwiększają swoją odporność na stres abiotyczny i biotyczny, który może wystąpić w fazie krytycznej dla powodzenia uprawy.

Stymulatory wzrostu mogą być również stosowane w celu złagodzenia stresu i poprawy kondycji rośliny uprawnej lub przyspieszenia regeneracji po uszkodzeniach. 

Nowoczesne biostymulatory roślin 

Dostępne w ofercie firmy Osadkowski stymulatory wzrostu roślin to zaawansowane technicznie i unikatowe preparaty, które powstały na podstawie wieloletnich testów laboratoryjnych i doświadczeń polowych. Pozwoliło to na uzyskanie preparatów charakteryzujących się wyjątkową funkcjonalnością, która przekłada się bezpośrednio na wysoki efekt plonotwórczy. 

W przypadku stymulatorów wzrostu roślin ważne jest utrzymanie najwyższych standardów jakościowych w trakcie procesu produkcji. Umożliwia to uzyskanie określonego składu w sposób powtarzalny. Jest to szczególnie ważne w produktach, w których biologiczną funkcjonalność wykazują substancję, których koncentracja w środku jest poniżej 1 g na litr.

Stymulatory rozwoju roślin w ofercie firmy Osadkowski

Stymulatory wzrostu roślin przeznaczone są do upraw polowych, sadowniczych, jak i prowadzenia plantacji owoców miękkich i warzyw. Ich wysoka skuteczność działania i funkcjonalność została potwierdzona w licznych doświadczeniach polowych prowadzonych pod nadzorem firmy Osadkowski.

Każdy produkt oddziałuje na uprawy w odmienny sposób wpływając korzystnie na wzrost i rozwój roślin.