logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Preparaty na chwasty dwuliścienne i herbicydy kompleksowe

Preparaty na chwasty dwuliścienne i herbicydy kompleksowe są to środki ochrony roślin przeznaczone do zwalczania szerokiego spektrum chwastów uprawach polowych. Chwasty konkurują z roślinami uprawnymi o zasoby środowiska, dlatego też ich skuteczna eliminacja jest bardzo ważna.

Wróć do:

Herbicydy

Wróć do:

Herbicydy

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 207

Wyniki wyszukiwania: 207

 • 383,24 zł brutto

  367,90 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  mustang-forte-195-se-5l

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 202,55 zł brutto

  194,45 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Chwastox-Turbo-340-SL-5l

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne 93 szt.

 • 789,64 zł brutto

  758,05 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Huzar-Activ-Plus-5l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne 4 szt.

 • 418,94 zł brutto

  402,18 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  axial-komplett-pakiet-na-2ha

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 168,56 zł brutto

  + 6,24 Punktów

  Sun-Light-50-SC-500ml.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 310,36 zł brutto

  + 11,49 Punktów

  Sun-Light-50-SC-1l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 9,99 zł brutto

  + 0,37 Punktów

  Coalicion-750-wg-20g.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 49,96 zł brutto

  + 1,85 Punktów

  Coalicion-750-wg-100g.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 559,98 zł brutto

  + 20,75 Punktów

  Colzor-Trio-405-ec-5l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 2113,34 zł brutto

  + 78,20 Punktów

  Colzor-Trio-405-ec-20l

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 50 szt.

 • 20 794,32 zł brutto

  + 770,00 Punktów

  Colzor-Trio-405-ec-200l

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne 3 szt.

 • 341,12 zł brutto

  + 12,65 Punktów

  Terbut-500-sc-5l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 84,68 zł brutto

  + 3,14 Punktów

  Grastop-150-EC-1l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 401,49 zł brutto

  + 14,85 Punktów

  Grastop-150-ec-5l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 776,20 zł brutto

  + 28,70 Punktów

  Grastop-150-ec-10l

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 26,50 zł brutto

  + 0,98 Punktów

  comodo-480-ec-250ml

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 89,80 zł brutto

  + 3,33 Punktów

  comodo-480-ec-1l

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 428,17 zł brutto

  + 15,85 Punktów

  comodo-480-ec-5l

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 53,71 zł brutto

  + 1,99 Punktów

  finy-200-wg-100g

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 79,94 zł brutto

  76,74 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  mustang-forte-195-se-1l

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 1127,52 zł brutto

  1082,48 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  mustang-forte-195-se-15l

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 47,26 zł brutto

  45,37 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Chwastox-Turbo-340-SL-1l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 161,76 zł brutto

  155,29 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Huzar-Activ-Plus-1l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępna 1 szt.

 • 237,06 zł brutto

  227,58 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Mocarz-75-WG-0,6kg.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

 • 47,08 zł brutto

  45,20 zł brutto

  w Programie Rabatowym

  Lentipur-Flo-500-SC-1l.jpg

  Kup dzisiaj i otrzymaj we wtorek

  Dostępne pow. 100 szt.

Czym są herbicydy kompleksowe?

Herbicydy kompleksowe to środki, które zwalczają bardzo szerokie spektrum chwastów jednoliściennych i dwuliściennych występujących w danej uprawie. Zawierają zwykle więcej niż jedną substancję czynną, które zazębiają się pod kątem zwalczanych gatunków i/lub mają różne mechanizmy działania.

Herbicydy z tej grupy są wygodnym rozwiązaniem, ponieważ w dawce produktu jest odpowiednia ilość substancji czynnej niezbędna do uzyskania wysokiej skuteczności w stosunku do chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Alternatywną dla herbicydów kompleksowych są technologie chwastobójcze, które również zwalczają szerokie spektrum chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

Przygotowanie technologii wymaga dostosowania się rekomendacji i połączenia kilku środków w mieszaninie opryskowej w celu osiągnięcia zadowalającej skuteczności chwastobójczej, zwalczające także chwasty jednoliścienne. Zaletą przygotowania tank mix jest możliwość reakcji na stan zachwaszczenia uprawy. W zależności od presji i faz rozwojowych chwastów można modyfikować dawkę środka lub dodać inny preparat.

Herbicydy kompleksowe i technologie pozwalają maksymalnie wykorzystać wjazd opryskiwaczem w pole, zwiększając tym samym efektywność ekonomiczną wykonywanych zabiegów.

Jak i czym zwalczać chwasty dwuliścienne?

Nazwa tej grupy pochodzi od liczby liścieni, które wykształcają w fazie kiełkowania i wschodów. Jest to jedna z cech odróżniająca je od chwastów jednoliściennych występujących równie powszechnie w uprawach polowych. Chwasty dwuliścienne to przed wszystkich gatunki występujące w środowisku naturalnym, które występują także na polach uprawnych. Nie można jednak zapomnieć o tym, że do tej grupy zalicza się także samosiewy roślin uprawnych np. rzepaku.

Chwasty dwuliścienne występują powszechnie we wszystkich gatunkach roślin uprawnych. Ich skład gatunkowy jest zróżnicowany i bywa dość charakterystyczny dla danej uprawy. W roślinach jarych (zboża, kukurydza, soja, łubiny, rośliny okopowe) dominują gatunki ciepłolubne takie jak komosa biała, szarłat szorstki, dymnica pospolita, rdesty, ale nie można bagatelizować występowania pozostałych gatunków.

W formach ozimych roślin uprawnych zwykle problemem są chwasty dobrze zimujące, które wschodzą i rozwijają się już okresie jesiennym. Do najbardziej uciążliwych chwastów należy zaliczyć mak polny, chaber bławatek, przytulię czepną, samosiewy rzepaku, fiołek polny. W uprawie występują też inne gatunki takie jak bodziszek drobny, tasznik pospolity czy tobołki polne. Przy braku skutecznej ochrony herbicydowej w wyniku kompensacji mogą one znacząco obniżać poziom plonowania roślin uprawnych.

Przed wykonaniem oprysku środkami ochrony roślin z grupy herbicydów niezbędne jest przeprowadzenie lustracji pola. Takie działanie pozwoli z maksymalną dokładnością określić jakie gatunki chwastów występują w uprawie. W przypadku herbicydów doglebowych, stosowanych przed wschodami chwastów i rośliny uprawnej, przydatna będzie wiedza związana z zachwaszczeniem przedplonów. Zgodnie z zadami Integrowanej Ochrony Roślin należy łączyć metody niechemiczne i chemiczne eliminacji chwastów. Bardzo często pomimo starannie wykonanych zabiegów agrotechnicznych niezbędne jest sięgnięcie po środki ochrony roślin — herbicydy na chwasty. Oprysk środkiem chwastobójczym powinien być wykonany po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości. Wówczas koszt zabiegu jest przynajmniej równoważny ze spodziewaną stratą w plonie powodowaną przez chwasty.

Oprysk na chwasty dwuliścienne

W zbożach ozimych zdecydowanie dominuje powschodowa aplikacja herbicydu, która przeprowadzana jest najczęściej jesienią w fazie krzewienia. W tym okresie stosuje się środki działające głównie doglebowo. Przy braku możliwości wykonania zabiegu jesienią (np. późny siew, spiętrzenie prac polowych, niekorzystny przebieg pogody), stosowanie przenoszone jest na okres wiosenny. Wówczas chwasty powinny być eliminowane możliwie szybko, aby ograniczyć do minimum konkurencję z rośliną uprawną.

W zbożach jarych zabieg środkiem chwastobójczym wykonywany jest również w fazie krzewienia roślin uprawnych. Stosuje się w tym celu herbicydy o działaniu nalistnym.

Ilość zarejestrowanych herbicydów w uprawie kukurydzy umożliwia aplikację środków w bardzo szerokim zakresie faz rozwojowych. Począwszy od zabiegów przed wschodami, a kończąc na fazie 9-liści kukurydzy. Praktyka rolnicza i liczne doniesienia naukowe wskazują, że oprysk na chwasty należy wykonać maksymalnie do fazy 4-5 liścia kukurydzy.

W rzepaku ozimym środki ochron roślin z grupy herbicydów powinny być stosowane w okresie jesiennym. Zabieg wiosenny jest rzadkością i służy głównie "poprawce" przy niewystarczającej skuteczności aplikacji jesiennej. Popularne w ograniczaniu zachwaszczenia w rzepaku są produkty zawierające substancję czynną chlomazon. Mają one jednak dość ograniczony termin aplikacji, maksymalnie do 3 dni po siewie. Dużą większą elastyczność stosowania mają produkty zawierające metazachlor. Wykorzystywane są one do zabiegów przed i po wschodach rzepaku.

Jaki preparat na chwasty dwuliścienne wybrać?

Wybór środka ochrony roślin z grupy herbicydów powinien być przeprowadzony w oparciu o informację o składzie gatunkowym chwastów występujących na danym polu. Wówczas odpowiednio dobrany preparat na chwasty dwuliścienne będzie miał bardzo wysoką skuteczność i efektywność ekonomiczną. Wybierając herbicyd warto zwrócić uwagę na jego mechanizm działania. Stosowanie różnych mechanizmów działania pozwoli ograniczyć powstawanie zjawiska odporności chwastów na działanie środków chwastobójczych.

Oferta produktów chwastobójczych w firmie Osadkowski jest bardzo szeroka. Umożliwia ona wybór odpowiedniego produktu dostosowanego do potrzeb. Dodatkowo Dział Doradztwa i Rozwoju przygotowuje pomocne rekomendacje technologii herbicydowych, które skutecznie eliminują chwasty z upraw polowych.

Skuteczne środki kompleksowe

Dla Klientów ceniących wygodę stosowania rekomendowane są herbicydy kompleksowe od sprawdzonych i renomowanych dostawców. Pozwalają one na skuteczną eliminację chwastów jedno i dwuliściennych bez konieczności przygotowania wieloskładnikowym mieszanin opryskowych.