logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Rośliny bobowate Rośliny motylkowate - kwalifikowane nasiona

Rośliny bobowate nazywane także roślinami motylkowymi są cennym ogniwem płodozmianu, który wpływa korzystnie na plon roślin następczych. Obecność roślin motylkowych w surowcu do produkcji pasz objętościowych i treściwych zwiększa w nich zawartość białka.

Podkategorie

Podkategorie

Filtry

Polecane w tej kategorii

Wyniki wyszukiwania: 11

Wyniki wyszukiwania: 11

 • adessa-hodowla-saatbau
  Adessa 1 js 150 tys. nasion
  • Typ produktu: Soja

  • Hodowla: Saatbau

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: wczesna

  Produkt niedostępny

 • soja-nessie-pzo
  Nessie PZO 1 js 150 tys. nasion
  • Typ produktu: Soja

  • Hodowla: IGP

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: średniowczesna

  Produkt niedostępny

 • Abaca 1 js 150 tys. nasion
  Abaca 1 js 150 tys. nasion
  • Typ produktu: Soja

  • Hodowla: Saatbau

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: wczesna

  Produkt niedostępny

 • Abelina 1 js 150 tys. nasion
  Abelina 1 js 150 tys. nasion
  • Typ produktu: Soja

  • Hodowla: Saatbau

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: średniowczesna

  Produkt niedostępny

 • Acardia 1 js 100 tys. nasion
  Acardia 1 js 100 tys. nasion
  • Typ produktu: Soja

  • Hodowla: Saaten-Union

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: późna

  Produkt niedostępny

 • Aurelina 1 js 150 tys. nasion
  Aurelina 1 js 150 tys. nasion
  • Typ produktu: Soja

  • Hodowla: Saatbau

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: średniopóźna

  Produkt niedostępny

 • Achillea 1 js 100 tys. nasion
  Achillea 1 js 100 tys. nasion
  • Typ produktu: Soja

  • Hodowla: Saaten-Union

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: późna

  Produkt niedostępny

 • Olimp C/1 50 kg
  Olimp C/1 50 kg
  • Typ produktu: Groch siewny

  • Hodowla: PHR

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: średniowczesna

  Produkt niedostępny

 • Olimp C/1 500 kg
  Olimp C/1 500 kg
  • Typ produktu: Groch siewny

  • Hodowla: PHR

  • Przeznaczenie: pasza, poplon, konsumpcja

  • Stopień wczesności: średniowczesna

  Produkt niedostępny

 • Turnia C/1 50 kg
  Turnia C/1 50 kg
  • Typ produktu: Groch pastewny

  • Hodowla: PHR

  • Przeznaczenie: pasza, poplon

  • Stopień wczesności: wczesna

  Produkt niedostępny

 • Ambella 1 js 150 tys. nasion
  Ambella 1 js 150 tys. nasion
  • Typ produktu: Soja

  • Hodowla: Saatbau

  • Przeznaczenie: pasza, ogólnoużytkowe, konsumpcja

  • Stopień wczesności: wczesna

  Produkt niedostępny

Rośliny bobowate drobnonasienne i grubonasienne

Jeden z podziałów roślin motylkowych uwzględnia wielkość nasion i na tej podstawie zostały wydzielone dwie grupy:

Bobowate grubonasienne łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, groch siewny, bobik, wyka siewna, wyka kosmata, soja oraz soczewicę jadalną
Bobowate drobnonasienne koniczyna perska, koniczyna czerwona, seradela, lucerna mieszańcowa, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, komonica, esparceta

Od roślin jednorocznych po wieloletnie

W grupie roślin motylkowych można wyróżnić rośliny jednoroczne, do których zaliczają się wszystkie bobowate grubonasienne i koniczyna perska oraz seradela. Rośliną dwuletnią jest koniczyna czerwona, natomiast lucerna mieszańcowa, koniczyna biała, to przykłady roślin bobowatych wieloletnich.

Przykłady roślin motylkowych

Rośliny bobowate występują powszechnie w przyrodzie, w rolnictwie natomiast najczęściej wysiewane są:

 • nasiona grochu siewnego - uprawiany na nasiona twarde lub zielone. Nasiona zawierają do 26% białka, które charateryzyje wysoka wartość odżywcza
 • nasiona soi - uprawiana jest na nasiona, które zawierają do 45% białka i 22% tłuszczu. Ze względu na swój skład są cennym surowcem do produkcji pasz
 • nasiona bobiku - ma największe wymagania względem stanowiska z roślin bobowatych grubonasiennych, przy jednocześnie najwyższym potencjale plonowania
 • nasiona łubinów - do tej grupy zaliczane są trzy gatunki: łubin biały, łubin wąskolistny i łubin żółty, różnią się one do siebie wymaganiami glebowymi. Uprawy są prowadzone z przeznaczeniem na paszę treściwą
 • nasiona koniczyn - cenny komponent do mieszanek z trawami przeznaczonym do zakładania użytków zielonych. W użytkowaniu kośnym zalecany jest wysiew koniczyny czerwonej, natomiast w pastwiskowym koniczyny białej
 • nasiona lucerny - roślina wieloletnia o dużym potencjalne plonowania, pasza objętościowa przygotowana z lucerny charakteryzuje się wysoką zawartością białka

Rośliny motylkowe (rośliny bobowate) ważnym ogniwem płodozmianu

Rośliny bobowate mają zdolność wiązania azotu atmosferycznego, możliwie jest to dzięki ich symbiozie z bakteriami brodawkowymi. W związku z tym resztki pożniwne są cennym źródłem azotu dla roślin uprawianych następczo.

Rośliny motylkowe wytwarzają duża biomasę systemu korzeniowego, którego głębokość może przekraczać nawet 1m. Rozbudowany system korzeniowy jest źródłem materii organicznej i wpływa korzystnie na tworzenie struktury gruzełkowatej - najbardziej pożądanej.

Dodatkowo wydzieliny korzeniowe w połączenie z dużą ilością materii organicznej, o wysokiej zwartości azotu, stymulują aktywność mikrobiologiczną gleby.

Ich wielokierunkowy korzystny wpływ na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby powoduje, że są one cennym przedplonem zwłaszcza dla roślin zbożowych. Liczne doniesienia naukowe wskazują na wzrost poziomu plonowania zbóż uprawianych po roślinach strączkowych.

Rośliny bobowate na pasze

Rośliny bobowate zarówno w zielonych częściach, jak i również w nasionach, mają dużą zawartość białka o wysokiej wartości odżywczej. Dlatego, też są cennym surowcem do produkcji pasz objętościowych i treściwych.

Koniczyny są komponentem mieszanek traw do zakładania użytków zielonych o różnym sposobie użytkowania. Dodatek roślin motylkowych drobnonasiennych powoduje zwiększenie wartości żywieniowej i smakowitości paszy objętościowej pochodzącej z łąk i pastwisk.

W ofercie dostępne są nasiona kwalifikowane roślin motylkowych o największym znaczeniu gospodarczym. Pełna oferta nasion umożliwia wybór odpowiedniego gatunku rośliny uprawnej dostosowanego do stanowiska oraz do przeznaczenia.

Dostępne są nasiona dedykowane do siewu czystego, jak również mieszanek poplonowych, które mogą być wykorzystywane na poplon lub do zakładania użytków zielonych.