logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Nawozy wapniowe wszystkie rodzaje w ofercie

Nawozy wapniowe stosuje się przede wszystkim w celu regulacji odczynu gleby. Ich aplikacja powinna być poprzedzona badaniem pH gleby. Wapno w nawozach może występować w formie tlenkowej (CaO) lub formie węglanowej (CaCO3). Nasza oferta obejmuje różne rodzaje nawozów wapiennych z szerokim spektrum zastosowania.

Wróć do:

Mineralne

Wróć do:

Mineralne

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 26

Wyniki wyszukiwania: 26

Po co stosować nawozy wapniowe?

Wapnowaniem określa się proces regulacji pH gleby przy pomocy nawozów wapniowych lub wapniowo-magnezowych. W Polskich warunkach wapnowanie jest szczególnie istotne, ponieważ ponad 50% gleb ma odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny.

Uregulowanie odczynu gleby przy pomocy nawozów wapniowych zwiększa żyzność gleby poprzez:

 • zwiększenie dostępności i możliwości pobierania makro i mikroskładników z roztworu glebowego
 • zwiększenie aktywności mikrobiologicznej gleby
 • zmniejsza ryzyko negatywnego oddziaływania metali ciężkich zawartych w glebie na rośliny uprawne
 • zwiększa pojemność wodną gleby
 • przyspiesza proces tworzenia i zwiększa pojemność glebowego kompleksu sorpcyjnego

Nawozy wapniowe oprócz regulacji pH gleby zwiększają również jej zasobność w wapń i magnez. Wymienione składniki pokarmowe uczestniczą w wielu kluczowych dla roślin uprawnych procesach fizjologicznych. Dodatkowo wapń w glebie jest ważnym elementem odpowiedzialnym za tworzenie i stabilność struktury gruzełkowatej — najbardziej pożądanej.

Nawozy wapniowe kiedy stosować?

Rodzaj nawozu wapniowego, a typ gleby

Przed rozpoczęciem stosowania nawozów wapniowych, należy przeprowadzić badanie odczynu gleby, aby określić dawkę produktu niezbędną do podniesienia pH gleby. Wybierając konkretny nawóz zawierający wapń w formie tlenkowej lub węglanowej należy kierować się typem gleby. Niewłaściwe zastosowanie wapna tlenkowego na glebach lekkich może przynieść więcej problemów niż korzyści.

Negatywnym zjawiskiem jest tzw. przewapnowanie gleby. Spowodowane jest ono wprowadzeniem do gleby zbyt dużej ilości wapnia w dawce nawozu, zwłaszcza w formie tlenkowej. Przewapnowanie prowadzi do nadmiernego rozkładu materii organicznej, spadku dostępności składników pokarmowych dla roślin, czy też czasowego przesuszenia gleby.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na naszym blogu Agrotechnika - Jakie wapno na pole, gdzie bliżej opisujemy temat odkwaszania gleby.

Nawóz wapniowy odpowiednio stosowany zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby

Nawozy tlenkowe

W nawozach tlenkowych wapń występuje w formie tlenku, czyli CaO. Nawóz powstaje w wyniku procesu wyprażania kamienia wapiennego. Ze względu na swoją charakterystykę i wysoką reaktywność - tego typu nawozy nie powinny być stosowanie na glebach lekkich o niskiej zawartości materii organicznej. Wapno tlenkowe może być stosowane na glebach ciężkich i średnich. Zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO wynosi zwykle powyżej 60% i jest zróżnicowana w zależności od jego odmiany.

 • tlenki wapnia i magnezu - forma CaO i MgO
 • wodorotlenki wapnia - forma Ca(OH)2 (wapno gaszone)

Nawozy węglanowe

Tego typu nawozy wapniowe powstają w procesie mielenia skał wapiennych kredy lub wapienia. Wapń w nawozach węglanowych występuje w formie węglanu wapnia (CaCO3). Zawartość wapnia w przeliczeniu na CaO wynosi nie mniej niż 40%, a ostateczna zawartość Ca zależy od odmiany nawozu. Wapno węglanowe może być aplikowane na wszystkich rodzajach gleb, a na glebach lekkich, powinno być jedynym stosowanym.

 • węglany wapnia i nawozy kredowe - forma CaCO3
 • węglany wapniowo-magnezowe - forma CaMg(CO3)2 (dolomity)

Nawozy wapniowo-magnezowe

Nazwa tej grupy nawozów jednoznacznie wskazuje, że oprócz wapnia zawierają one także magnez. W zależności od formy magnezu i wapnia wyróżniamy nawozy tlenkowe i węglanowe. Zasady stosowania poszczególnych form są takie same jak w przypadku nawozów wapniowych.

Podstawową rolą nawozów wapniowo-magnezowych jest podniesienia pH gleby, jednak nie można pominąć też roli odżywczej magnezu, dostarczanego w nawozie. Nawozy tego typu są cennym źródłem magnezu zwiększającym zasobność gleby w ten składnik pokarmowy. Jest to szczególnie ważne, ponieważ większość gleby w Polsce ma niską zasobność w magnez.

Kiedy wapnować?

Okno stosowania nawozów wapniowych jest bardzo szerokie, jednak wybór odpowiedniego terminy jest determinowany następstwem upraw w płodozmianie.

Na gruntach ornych stosowanie nawozów wapniowych rekomendowane jest przede wszystkim po zbiorach roślin uprawnych na ściernisko. Taki termin aplikacji nawozów umożliwia ich bardzo dobre wymieszanie z glebą, co przekłada się na jakość działania.

W uprawach polowych możliwa jest aplikacja nawozu w trakcie wzrostu roślin wiosną. Jednak powinno być ono przeprowadzone tylko w wyjątkowej sytuacji - interwencyjnie. Wiosenne wapnowanie jest również uzasadnione w uprawach pobierających duże ilości wapnia i magnezu oraz wymagające wyższego pH. Do aplikacji wiosennej zalecane jest wapno w formie węglanowej niezależnie od typu gleby.

W przypadku trwałych użytków zielony optymalny terminem nawożenia jest późna jesień. Opady atmosferyczne występujące w okresie jesienno-zimowym spowodują przemieszczenie składników w głąb profilu glebowego

Wybierając termin stosowania nawozów wapniowych warto pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach:

 • wapnowania nie można łączyć z nawożeniem organicznym zwłaszcza obornikiem, ponieważ wapń przyspiesza rozkład materii organicznej - powoduje to straty azotu
 • regulacja odczynu gleby nie może być łączona z aplikacją nawozów fosforowych oraz azotowych; odstęp pomiędzy wapnowaniem, a nawożeniem mineralnym powinien wynosić przynajmniej 21 dni.

Wapno granulowane zyskuje na popularności z uwagi na precyzyjniejsze wysianie nawozu wapniowe

Formy nawozów wapniowych

Firma Osadkowski swoją ofertę dostosowuje do zmieniających się potrzeb rolników, dlatego też w sprzedaży dostępne są nawozy w formie granulowanej oraz pylistej. Do aplikacji produktów w formie granul, można wykorzystać dostępne w praktycznie każdym gospodarstwie rozsiewacze do nawozów posypowych.

Dodatkową korzyścią z wykorzystania produktu w formie granulowanej, jest możliwość równomiernego rozprowadzenia na powierzchni gleby poprzez ograniczenie pylenia i znoszenie, które towarzyszy formie pylistej.

Szeroka oferta firmy Osadkwoski umożliwia wybór nawozu dostosowanego do posiadanego w gospodarstwie sprzętu, terminu aplikacji, czy też typu gleby. W sprzedaży dostępne są produkty od sprawdzonych dostawców, a pozytywne opinie naszych Klientów, świadczą o ich wysokiej jakości.

AtriGran nawóz wapniowy od Nordkalk

Nawozy wapniowe - jakie dopłaty?

Wszystkie dokumenty dotyczące Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie znajdziesz na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie.