logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Lucerna Nasiona lucerny siewnej

Lucerna jest jednym z ważniejszych surowców wykorzystywanych do produkcji wysokojakościowej paszy objętościowej. Wybór kwalifikowanych nasion lucerny siewnej do założenia lucernika umożliwia pełne wykorzystanie potencjału genetycznego — dużej dynamiki przyrostu biomasy po kolejnych pokosach, trwałości uprawy i jej bardzo dobrej zimotrwałości.

Wróć do:

Bobowate

Wróć do:

Bobowate

Wygląda na to, że nie mamy tego czego szukasz.

Jeśli używasz wyszukiwarki, upewnij się, że poprawnie wpisałeś frazę lub użyj bardziej ogólnych słów. Możesz także wypróbować różnych filtrów lub przeszukać produkty według kategorii dostępnych w górnym menu.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami:

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Poniedziałek-piątek: 8:00 - 16:00

Uprawa lucerny - co warto o niej wiedzieć?

Uprawa lucerny może wykorzystywana wielokierunkowo jako:

 • surowiec do produkcji kiszonki dla przeżuwaczy
 • zielonkę skarmianą w trakcie sezonu wegetacyjnego
 • surowiec do produkcji siana
 • surowiec do produkcji suszu
 • pastwisko dla drobiu i trzody chlewnej, a w siewie mieszanym z trawami również dla bydła
 • plantacja nasienna

W Polsce dominuje uprawa lucerny przeznaczeniem na biomasę. Produkcja nasienna nie jest popularna, ponieważ ilość plonu zależy od przebiegu pogody, a nie od intensywności i jakości wykonania zabiegów agrotechnicznych.

Lucerna zaliczana jest do roślin wielokośnych, która w trakcie sezonu wegetacyjnego może wydać do 5 odrostów. Liczba pokosów w ciągu roku decyduje o jakości paszy i długości użytkowania uprawy. W przypadku 3 pokosów uzyskuje się dużą biomasę, jednak o gorszych parametrach jakościowych, w porównaniu z ich większą liczbą. Intensywne prowadzenie lucernika (4-5 pokosów) skraca okres użytkowania do 2 lat, natomiast przy przeprowadzeniu 3 pokosów wydłuża się on do nawet 5 lat.

Lucerna oprócz tego, że jest bardzo dobrym surowcem do produkcji wysokojakościowej paszy wpływa również korzystnie na środowisko glebowe. Dlatego też w gospodarstwach z chowem bydła może być ważnym ogniwem płodozmianu, który zwiększa żyzność gleby.

Siew lucerny - kiedy i jak siać lucernę?

Nasiona lucerny przeznaczone do siewu powinny być zaprawione zaprawą fungicydową, która zabezpieczy kiełkujące nasiona i młode rośliny przed zgorzelą siewek. Dodatkowo materiał siewny powinien być zaprawiony bakteriami wiążącymi azot z powietrza.

Lucerna może być uprawiana w samodzielnie lub w mieszankach z trawami, ale również w siewie czystym (bez rośliny ochronnej), bądź też wsiana w roślinę ochronną. Dane literaturowe wskazują, że lucerna lepiej plonuje w uprawie prowadzonej bez roślinny ochronnej, ponieważ wówczas ta nie ogranicza jej dostępu do światła.

Termin siewu lucerny jest zróżnicowany i może być przeprowadzony od połowy kwietnia, w czerwcu lub w lipcu. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest siew kwietniowy, ponieważ lucerna może wykorzystać wilgoć zgromadzoną w glebie do intensywnego wzrostu i rozwoju. Ważne jest, aby w początkowym okresie wzrostu wytworzyła dobrze rozbudowany system korzeniowy. Przełoży się to na wielkość plonu biomasy oraz zimotrwałość uprawy. Siew w okresie letnim może być przeprowadzony tylko w warunkach dobrego uwilgotnienia gleby.

Norma wysiewu lucerny jest zróżnicowana w zależności od odmiany i jest określona przez hodowcę.

Jak głęboko siać nasiona lucerny?

Głębokość siewu nasion zależy od typu gleby. Na glebach zwięzłych zalecane jest umieszczenie nasion na głębokości od 1 do 1,5 cm, natomiast na glebach lżejszych od 1,5 do 2 cm. Utrzymanie założonej głębokości siewu nasion umożliwia uzyskanie równomiernych i wyrównanych wschodów. Rozstaw rzędów wynosi zwykle od 10 do 20 cm.

Kwalifikowane nasiona lucerny siewnej

Wybierając materiał siewny kwalifikowany powinien być on dostosowany do warunków klimatycznych Polski, czyli powinien mieć bardzo dobrą zimotrwałość i niską skłonność do wylegania.

Analizując wybór odmiany warto zwrócić uwagę na takie cechy jak:

 • wydajność suchej masy
 • zwartość białka w suchej masie
 • odporność na choroby
 • odporność na nicienie
 • tempo odrostu po kolejnych pokosach
 • skłonność do wylegania
 • wczesność kwitnienia
 • oporność na suszę

Wyselekcjonowane odmiany mają najlepsze cechy. Umożliwiają one uzyskanie znacznych plonów zielonki o wysokiej zwartości białka.

Odmiany lucerny w ofercie firmy Osadkowski

Odmiany pochodzą od renomowanych dostawców DSV i Barenburg, którzy specjalizują się w produkcji materiału siewnego przeznaczonego do zakładania trwałych użytków zielonych.