logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Mieszanki poplonowe Międzyplon, mieszanki na poplon

Mieszanki poplonowe zwane również międzyplonem wysiewane są po zbiorze rośliny, a siewem głównej rośliny następczej. W ofercie dostępne są mieszanki na poplon dostosowane do wymagań poszczególnych roślin następczych oraz stanowiska.

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 1

Wyniki wyszukiwania: 1

Dlaczego rośnie znacznie międzyplonów?

Wzrost intensywności produkcji rolnej spowodował znaczne uproszczenie zmianowania do 3-4 gatunków roślin uprawnych. W strukturze zasiewów dominują zboża i kukurydza. W wielu gospodarstwach również rzepak ozimy jest ważnym ogniwem płodozmianu. Uprawa innych roślin np. buraków cukrowych uzależniona jest do dostępności punktów zbytu.

Krótka rotacja płodozmianu prowadzi do szybkiego i jednostronnego wykorzystania zasobów glebowych, w wyniku czego znacznie spada jej żyzność. Jest to jeden z czynników ograniczający możliwość realizacji genetycznego potencjału plonowania odmian.

Jedną z możliwości poprawy żyzności gleby jest uprawa międzyplonów o wyselekcjonowanym składzie, w których ważną rolę odgrywają rośliny strączkowe drobno i grubonasienne.

Czym jest mieszanka poplonowa i po co ją stosować? 

Mieszanki na poplon to specjalnie skomponowany materiał siewny o bardzo dobrych parametrach jakościowych przeznaczony do wysiewu pomiędzy uprawą kolejnych roślin w zmianowaniu.

Uprawa międzyplonów daje wiele różnorodnych korzyści:

 • ograniczenie erozji wietrznej i wodnej gleby, dzięki utrzymaniu okrywy roślinnej
 • zmniejszenie straty składników pokarmowych z gleby, zwłaszcza azotu na skutek wymywania
 • dostarczenie do gleby biomasy umożliwiającej zwiększenie jej żyzności oraz zawartości próchnicy
 • działanie fitosanitarne - ograniczające presję chorób i szkodników pochodzenia odglebowego np. nicieni, czy chorób podstawy źdźbła
 • ograniczenie wzrostu i rozwoju chwastów, zmniejszenie dopływ nasion chwastów do gleby
 • zwiększenie retencji wód opadowych
 • ograniczenie transpiracji wody z gleby
 • intensyfikacja życia mikrobiologicznego w gleby 

Zastosowanie mieszanki poplonowej w praktyce rolniczej 

Ich siew może być prowadzony z przeznaczeniem na paszę. Wówczas mieszanka na poplon powinna charakteryzować się wysokim plonem zielone i suchej masy oraz wysoką zawartością białka. Składnikiem mieszanki są bardzo często rośliny strączkowe drobno i grubonasienne. Dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi mają zdolność wykorzystania azotu atmosferycznego, a ich resztki pozbiorcze oraz duża masa systemu korzeniowego, jest cennym źródłem tego pierwiastka dla upraw następczych.

Międzyplony mogą być również wysiewane tylko w celu zwiększenia bioróżnorodności płodozmianu oraz żyzności gleby.

W praktyce rolniczej bardzo często mieszanki na poplon są uniwersalne, czyli mogą być wykorzystane zarówno do celów paszowych, jak i zwiększających żyzność gleby. Czynnikiem różnicującym jest norma wysiewu, wyższa w uprawie poplonu z przeznaczeniem na paszę.

Jak wybrać odpowiednią mieszankę na poplon? 

Składniki mieszanki przeznaczonej na polon powinny mieć zbliżone wymagania względem stanowiska oraz mieć podobną dynamikę wzrostu. Umożliwi to rozwój i wytworzenie odpowiedniej ilości biomasy przez wszystkie jej komponenty. 

Skład gatunkowy mieszanki na poplon powinien być uzależniony od rośliny następczej w płodozmianie oraz od celu upraw międzyplonu. Nie zaleca się wysiewu roślin tego samego gatunku w międzyplonie i plonie głównym, ponieważ może to prowadzić do kompensacji chorób i szkodników.

Dobór wysiewanych gatunków może być też uzależniony od rodzaju gleby, ponieważ mają one zróżnicowane wymaganie względem siedliska.

 • rośliny uniwersalne o małych wymaganiach glebowych: gorczyca biała, facelia
 • rośliny rekomendowane na gleby lekkie: łubin żółty, seradela
 • rośliny zalecane na glebach ciężkich: groch, łubin wąskolistny, słonecznik, rzodkiew oleista, koniczyny, bobik, wyka