logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl
Ziarno owsa wykorzystywane jest przede wszystkim do celów paszowych i w niewielkim stopniu z przeznaczeniem na konsumpcje - produkcja kasz oraz płatków. W ofercie firm hodowlanych dostępne są odmiany owsa oplewione i nieoplewione. Zdecydowanie częściej wybierane do siewu są nasiona owsa oplewionego.

Wróć do:

Zboża jare

Wróć do:

Zboża jare

Filtry

Wyniki wyszukiwania: 2

Wyniki wyszukiwania: 2

Jakie jest przeznaczenie ziarna owsa?

Ziarno owsa wysiewany w siewie czystym. Owies uprawiany jest głównie z przeznaczeniem na paszę ze względu na wysoką wartość odżywczą i ważną rolę w żywieniu zwierząt gospodarskich. Ziarno bardzo często wykorzystywane jest jako komponent do produkcji pasz - mieszanek z innymi gatunkami zbóż oraz roślinami motylkowymi. Dlatego w praktyce rolniczej owies może być wysiewany w mieszankach zbożowych lub zbożowo-strączkowych, co zwiększa plon białka z hektara w porównaniu z siewem czystym.

Nasiona owsa są coraz częściej wykorzystywane w celach konsumpcyjnych. Ziarno uznawane jest za ważny składnik diety ludzi. Zawiera w swoim składzie białko o wysokiej wartości odżywczej, liczne aminokwasy egzogenne oraz błonnik. Dodatkowo wysoka zawartość tłuszczu (do 9% w formach nieplewionych) w tym nienasyconych kwasów tłuszczowych zwiększa wykorzystanie ziarna żywieniu ludzi. Ziarno jest również cennym źródłem witamin oraz składników mineralnych.

Owies oraz produkty jego przerobu wykorzystywane są również w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.

Owies jary - jaką ma rolę w płodozmianie?

Owies nie jest rośliną wymagającą względem stanowiska i przedplonu. Może być uprawiany po wszystkich roślinach uprawnych. Począwszy od okopowych, przez zboża i rośliny motylkowe, a kończąc na rzepaku.

Owies uznawany jest za roślinę fitosanitarną. W zbożach wysianych po owsie zaobserwowane mniejsze porażenie podstawy źdźbła chorobami podsuszkowymi. W stanowiskach po owsie stwierdzono również zmniejszenie presji chwastów. Wielokierunkowy korzystny wpływ owsa na środowisko glebowe związane jest z allelopatycznym oddziaływaniem substancji wydzielanych przez jego korzenie.

Owies - nasiona do siewu

Spośród wszystkich roślin uprawnych owies powinien być wysiewany najwcześniej. Optymalny, wczesny termin siewu wpływa na bardzo dobre wykorzystanie wody zgromadzonej w glebie po okresie zimowym. Owies - nasiona siejemy w terminie agrotechnicznym wytwarza głębszy i bardziej rozbudowany system korzeniowy. Bardzo dobry wigor roślin w początkowych fazach wzrostu, przekłada się na większą liczbę zawiązywanych ziarniaków, które mają większą masę tysiąca i gęstość nasypową (masę hektolitra).

Ustalając liczbę ziarniaków przypadających na 1m2 warto uwzględnić niską krzewistość produkcyjną owsa. Oznacza ona, że plon ziarna w dużej mierze determinowany jest przez obsadę ziarniaków na 1m2, a nie przez liczbę rozkrzewień. Badania naukowe wskazują nawet, że duża liczba pędów bocznych wpływa ujemnie na poziom plonowania.

Gęstość siewu powinna być dostosowana do typu gleby i jest znacznie zróżnicowana, ponieważ wynosi od 400 do nawet 650 ziarniaków na 1m2. Zbyt rzadki siew owsa oprócz spadku plonu, powoduje również zwiększenie presji ze strony chwastów.

Z kolei ustalenie zbyt wysokiej obsady roślin na metrze kwadratowym może prowadzić również do obniżenia poziomu plonowania, będącego efektem między innymi obniżeniem masy 1000 ziaren oraz liczby ziarniaków w kłosie, zwiększeniem porażenia roślin przez choroby, a także wyleganiem.

Głębokość siewu nasion wynosi od 2 do 4 cm, przy wyższej wilgotności gleby rekomendowane są siewy płytsze. Rozstaw rzędów jest charakterystyczny dla zbóż i wynosi zwykle około 15 centymetrów.

Owies ziarno - kwalifikowane nasiona

Materiał siewy owsa powinien być wyrównany (dosortowany) - ziarniki w kłosku owsa muszą być jednakowej wielkości. Brak jednorodnej wielkości ziarniaków (co często zdarza się przy wykorzystaniu niekwalifikowanego materiału siewnego owsa), prowadzi do nierównomiernych i przedłużających się wschodów. Zwiększa to ryzyko występowania zgorzeli siewek i zamierania roślin oraz powoduje obniżenie dynamiki wzrostu roślin w niskich fazach rozwojowych.

Owies podobnie jak inne gatunku zbóż wymaga zaprawienia zaprawą fungicydową. Ze względu na oplewienie ziarniaka proces ten wymaga użycia specjalistycznego sprzętu. Tylko równomiernie naniesiona zaprawa nasienna umożliwia skuteczną ochronę wschodzących roślin przed sprawcami zgorzeli siewek.

W związku z powyższym zalecane jest coroczne korzystanie z kwalifikowanego materiału siewnego owsa w stopniu C1. Kwalifikowane nasiona owsa mają wysoką i potwierdzoną zdolność kiełkowania. Wpływa to bezpośrednio na obsadę roślin i jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę niską jego krzewistość produkcyjną.

Jakie odmiany owsa wybrać?

Przed wyborem odmiany owsa należy zapoznać się z jej profilem, w którym powinny być określone takie cechy jak:

  • odporność na choroby o najważniejszym znaczeniu gospodarczym
  • tolerancja na niski odczyn gleby
  • niski % udział łuski - dotyczy form oplewionych
  • wysoką odpornością na wyleganie
  • masa tysiąca ziaren
  • zawartość tłuszczu i białka

Wszystkie nasiona owsa dostępne w ofercie zostały szczegółowo ocenione i przeanalizowane pod kątem najważniejszych cech użytkowych.