logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Żyto jare Nasiona żyta jarego

W celu uzyskania wysokiej zdrowotności roślin i tolerancji na stres abiotyczny i biotyczny zalecany jest wysiew kwalifikowanych nasion żyta. Areał uprawy żyta jarego jest znacznie mniejszy od jego formy ozimej. Wynika to między innymi z małej liczby dostępnych odmian oraz niższego potencjału plonowania.

Wróć do:

Zboża jare

Wróć do:

Zboża jare

Wygląda na to, że nie mamy tego czego szukasz.

Jeśli używasz wyszukiwarki, upewnij się, że poprawnie wpisałeś frazę lub użyj bardziej ogólnych słów. Możesz także wypróbować różnych filtrów lub przeszukać produkty według kategorii dostępnych w górnym menu.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami:

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Poniedziałek-piątek: 8:00 - 16:00

Żyto jare - wymagania glebowe i klimatyczne

Żyto jare na tle pozostałych zbóż jarych wyróżnia się małymi wymaganiami glebowymi. Idealnie nadaje się do upraw niskonakładowych, prowadzonych na glebach lekkich i o nieuregulowanym odczynie. Żyto jare toleruje niskie pH i jest odporne na toksycznie działanie jonów glinu, które już od pH 5,5 zaczynają obniżać żyzność gleby.

Cechą charakterystyczną żyta jarego jest bardzo wysoka mrozoodporność. Dlatego też jego siew może być przeprowadzony wcześniej. Proces kiełkowania nasion rozpoczyna się, gdy gleba na głębokości siewu osiągnie 2 °C. Rośliny po wschodach mogą przetrwać mrozy, bez okrywy śnieżnej, wynoszące nawet do -25 °C.

Żyto jare jest gatunkiem mało wrażliwym na okresowe niedobory wody. Przedłużająca się susza wpływa jednak negatywnie na ilość i jakość plonu ziarna.

Siew zbóż jarych - termin wysiewu i obsada nasion 

Żyto jare wymaga wczesnego siewu. W zależności od regionu kraju optymalny termin przypada od trzeciej dekady marca do pierwszej dekady kwietnia. Żyto może być wysiewane również w okresie zimowym, gdy tylko przebieg warunków pogodowych pozwala na wykonanie zabiegów agrotechnicznych.

Dla siewu żyta jarego wykonywanego w optymalnym terminie agrotechnicznym zalecana obsada nasion na 1m2 powinna wynosić od 300 do 350 sztuk. W przypadku wczesnych siewów żyta rekomendowane jest zmniejszenie normy wysiewu o około 15%, a przy opóźnionych siewach jej zwiększenie nawet o 25%.

Nasiona żyta wysiewa się na głębokość około 3 centymetrów.

Żyto jare kierunki uprawy rośliny

Żyto jare może być uprawiane do celów paszowych, ponieważ ziarno charakteryzuje się wysoką zawartością białka o dobrej wartości żywieniowej.

Ziarno żyta wykorzystywane jest jako surowiec do produkcji mąk. Skrobia żytnia kleikuje w niższej temperaturze niż pszenna, dlatego też jest ona pożądana w produkcji pieczywa.

Z racji szybkiego przyrostu biomasy żyto jare może być też wysiewana z przeznaczeniem na zielonkę lub jako komponent do produkcji sianokiszonki. Wówczas wysiewane jest w siewie czystym lub w mieszankach z roślinami motylkowymi.

Odmiany przewódkowe żyta mogą być również wykorzystywane jako poplon po zbiorze roślin schodzących późno z pola np. kukurydzy na ziarno.

Jakie odmiany żyta jarego wybrać? 

W ofercie dostępne nasiona form jarych, które powinny być wysiewane w okresie wiosennym oraz znana i ceniona odmiana przewódkowa Bojko. Może być siana w okresie jesienno-zimowym oraz wiosną. 

W wyborze odmiany warto kierować się przeznaczeniem plonu. W uprawach na ziarno głównym kryterium wyboru powinna być zawartość białka oraz liczba opadania, natomiast z przeznaczeniem na paszę plon suchej i świeżej masy.