UPRAWA ZBÓŻ OZIMYCH - CO WARTO WIEDZIEĆ

Zboża ozime mają największy udział w strukturze zasiewów w Polsce. Wynika to z najlepszych uwarunkowań klimatyczno-glebowych do uprawy tej grupy roślin w naszym kraju. Ich potrzeby termiczne, glebowe oraz wodne wpisują się w charakter naszego klimatu.

Zboża ozime, w zależności od gatunku, mają różne wymagania glebowe, terminy agrotechniczne, zimotrwałość, specyfikę rozwoju (np. zdolność krzewienia), zdrowotność, potrzeby pokarmowe i wczesność wpływającą na termin zbioru. Patrząc przez pryzmat wszystkich gatunków zbóż ozimych, to właśnie te cechy będą je parametryzować i nadawać przydatność do siewu w zależności od potrzeb. Również w obrębie poszczególnych gatunków te same cechy będą różnicować odmiany między sobą, np. pszenic ozimych. Dlatego dobór gatunku i odmiany to najważniejszy pierwszy krok w sukcesie uprawy zbóż. Te decyzje są już za nami, tak jak okres jesiennego rozwoju. Sprawdźmy zatem, co w okresie przedwiosennym powinniśmy zweryfikować i traktować jako punkt wyjścia do wiosennego prowadzenia upraw.

 

Stopień rozkrzewienia jest głównym wskaźnikiem jesiennego rozwoju zbóż ozimych. Zależy on przede wszystkim od terminu siewu, gatunku i odmiany wysianych roślin, a także warunków pogodowych panujących w okresie jesiennym.

Jęczmień i żyto ozime to zboża, które głównie krzewią się w okresie jesiennym i mają ograniczoną możliwość wiosennego dokrzewiania. Pszenica i pszenżyto przed spoczynkiem zimowym mogą rozpocząć krzewienie (co jest jak najbardziej zalecane), a w okresie wzrostu wiosennego możemy posterować ich dokrzewianiem. Dynamika tego zabiegu jest zależna w dużym stopniu od nawożenia azotowego (rozkład dawek i form azotu), które dopasowujemy do plantacji (omówienie w dalszej części). Mając już wiedzę na temat rozwoju, kolejnym krokiem w ocenie zbóż ozimych jest ich zdrowotność pod kątem chorób grzybowych lub wirusowych oraz stopień zachwaszczenia plantacji związany z brakiem lub wykonaniem jesiennych zabiegów herbicydowych. Ocena zdrowotności pozwoli nam właściwie zaplanować technologię ochrony zbóż, ukierunkowując ją na już pojawiające się wyzwania zdrowotne, szczególnie w uprawie jęczmienia, oraz wcześniej wysiewanych pszenic i pszenżyta.

 

Wiosenne nawożenie azotowe zbóż ozimych realizowane jest najczęściej w dwóch dawkach. Pierwsza dawka azotu ma charakter regeneracyjny, dokrzewiający i odżywiający roślinę. Wielkość pierwszej dawki zależy przede wszystkim od tego, jak dobrze roślina jest rozkrzewiona i w jakim stopniu uszkodzona przez mrozy.

Pszenice, które mają 3–4 źdźbła i są w dobrej kondycji, możemy nawozić nawozami azotowymi o wolniejszym działaniu zawierającymi formy amonowe i amidowe (Saletrosan 26 lub RSM) w dawce około 30–40 kg czystego N. Pszenice późno siane i słabo rozkrzewione należy nawozić w dawce 60–70 kg N w formie nawozów szybko działających: RSM czy saletra amonowa. W jęczmieniu, życie i pszenżycie pierwsza dawka wynosi z reguły 50% całego nawożenia azotem. Pierwszą dawkę na zboża należy podać w możliwie najszybszym terminie, po ruszeniu wegetacji. Jeżeli w zbożach ozimych na wiosnę chcemy zaoszczędzić czas, a tym samym ograniczyć liczbę wjazdów w pole, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie wraz z nawożeniem preparatu N-Lock który stabilizuje formę amonową azotu, zmniejszając jego straty. Wysiewamy wówczas całą wiosenną dawkę N na początku ruszenia wegetacji. Zalecanymi nawozami są: RSM, Mocznik lub Saletrosan. Druga dawka nawożenia azotowego w zbożach ozimych zbiega się z terminem początku strzelania w źdźbło. Ten moment rozpoczyna tzw. "WIELKI OKRES" w rozwoju zbóż. Nawożenie w tym momencie decyduje o utrzymaniu potencjału plonowania zbudowanego w okresie jesiennym i początku wiosny. Odpowiednio zbilansowana dawka nawożenia zmniejsza ryzyko redukcji plonu (np. poprzez odrzucanie dolnych pięterek) i minimalizuje ryzyko wylegania zbóż. Więcej na temat różnych strategii nawożenia zbóż ozimych poznasz klikając "SPRAWDŹ ZALECENIA".

 

Wiosenna ochrona herbicydowa zbóż może być kompleksowa (kiedy nie stosowaliśmy herbicydów jesienią), uzupełniająca (kiedy zastosowaliśmy na część pojawiających się chwastów, np. w kierunku miotły zbożowej) i poprawkowa (spowodowana ograniczeniami w działaniu substancji w okresie jesiennym).

Wiosenna pełna ochrona herbicydowa musi być poprzedzona analizą stanu pola w kierunku spektrum zachwaszczenia oraz faz rozwojowych chwastów i rośliny uprawnej. Większość zabiegów chwastobójczych w zbożach jest zalecane do pełni krzewienia, gdy możliwość dotarcia cieczą roboczą do roślin konkurencyjnych jest dobra oraz fazy rozwojowe chwastów na tyle wczesne, aby dolne dawki preparatów mogły zadziałać. Późniejszy termin aplikacji zmniejsza możliwość dotarcia do roślin chwastów, a także dawki muszą być dobrane do fazy rozwojowej chwastów. Kompleksową ochronę uzyskamy, stosując rozwiązanie herbicydowe SUNPAK - składające się z produktów FRAXIAL 50 EC, BLUSKY 500 WG oraz SUNLIGHT 50 SC. Jest to technologia, która skutecznie rozwiązuje problem zachwaszczenia, takimi gatunkami jak miotła zbożowa, owies głuchy, dymnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, chaber bławatek, mak pospolity. Ochrona uzupełniająca lub poprawkowa jest głównie związana z ograniczeniem roślin dwuliściennych, które możemy kontrolować preparatami SUNLIGHT 50 SC i BLUSKY 500 WG, które możemy zastosować wcześniej niż rozwiązanie BLUSKY 500 WG i HEXYPYR 200 EC.

 

ZDROWY ŁAN – ZWALCZ CHOROBY GRZYBOWE W ZBOŻACH

Proponujemy trzy rozwiązania ZDROWY ŁAN w prowadzeniu i ochronie zbóż ozimych, każda z technologii zawiera odpowiednio dobrane preparaty tworząc kompleksowe rozwiązania na poszczególne stanowiska.

ico fa exclamation triangle green
Układ poszczególnych zabiegów nie jest przypadkowy, a tworzy schemat pokazujący kolejność, w jakiej substancje powinny trafiać do opryskiwacza, tworząc tzw. tank miks. Zawsze rozpoczynamy od adiuwantu i kolejno dodajemy nawozy dolistne i fungicydy według wskazanej kolejności, by powstająca ciecz robocza była w miarę jednorodna.

TECHNOLOGIA ZBOŻA ZDROWY ŁAN PREMIUM

Unikatowa technologia ochrony fungicydowej zbóż oparta na 7 różnych i niepowtarzających się substancjach czynnych, uzupełniających się mechanizmami, mobilnością i szybkością działania w celu utrzymania najwyższej kondycji zdrowotnej roślin. Rozwiązanie eliminuje zagrożenia związane z budową odporności patogenów na często powtarzające się substancje czynne w kolejnych zabiegach ochrony roślin.

 

TECHNOLOGIA ZBOŻA ZDROWY ŁAN – ZABIEG T0

ADIUWANT


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha arcton wg logo


1 kg/ha

 

Poznaj działanie zastosowanych produktów w zabiegu T0
Korzystne działanie adiuwantu Inex-A
 • Podnosi efektywność zabiegów nalistnych
 • Poprawia mieszalność preparatów
 • Zwiększa penetrację powierzchni roślin
...
uprawa zboz grafka premium tydz 25 32 1

 

TECHNOLOGIA ZBOŻA ZDROWY ŁAN – ZABIEG T1

ADIUWANT 


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha logo alfa makro


1 l/halogo alfa mikro


2 l/haNAWOŻENIE DOLISTNE1 l/ha  
0,3-0,5 l/haFUNGICYD


FUNGICYD - Unix 75 WG


0,4 kg/ha
0,3 l/haFUNGICYD - Praktis


0,4–0,5 l/ha

Poznaj działanie zastosowanych produktów w zabiegu T1
Korzystne działanie adiuwantu Inex-A
 • Podnosi efektywność zabiegów nalistnych
 • Poprawia mieszalność preparatów
 • Zwiększa penetrację powierzchni roślin
W ramach nawożenia dolistnego uzupełniamy podstawowe składniki NPK - Alfa Makro - i mikroskładników - Alfa Mikro  - połączone ze zwiększeniem wytrzymałości i odporności roślin na stres środowiskowy, choroby i szkodniki - Barrier Si-Ca - oraz odżywcze i fitosanitarne wsparcie miedzi i siarki – IonBlue.
Ochrona fungicydowa w zabiegu T1 - fundament do osiągania najwyższych plonów
 • Skuteczne w niskich temperaturach
 • Interwencyjne i zapobiegawcze działanie na choroby okresu T1
 • Zróżnicowana prędkość translokacji substancji czynnej
 • Pełne spektrum zwalczanych chorób (wykaz wszystkich zwalczanych chorób dostępny na etykiecie produktów)
 • Połączenie trzech substancji o optymalnym działaniu – cyprodynil, metrafenon, protiokonazol
uprawa zboz grafka premium tydz 25 32 1

 

TECHNOLOGIA ZBOŻA ZDROWY ŁAN – ZABIEG T2

ADIUWANT 


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha NAWOŻENIE DOLISTNE


NAWOŻENIE DOLISTNE - Alfa Makro


1 l/ha  NAWOŻENIE DOLISTNE - Maxi-Grow


0,5 l/ha
0,3-0,5 l/haFUNGICYD


FUNGICYD - Elatus Plus


0,5 l/ha
0,75–1  l/ha

Sprawdź skuteczność produktów w zabiegu T2
Zalety stosowania adiuwantu Inex-A
 • Podnosi efektywność zabiegów nalistnych
 • Poprawia mieszalność preparatów
 • Zwiększa penetrację powierzchni roślin
Nawożenie dolistne uzupełnia podstawowe składniki pokarmowych NPK – Alfa Makro – dostarcza roślinie energii – Maxi-Grow – wspiera żywieniowo i fitosanitarnie przez miedź i siarkę – IonBlue
Ochrona fungicydowa w zabiegu T2 - utrzymanie najwyższego potencjału plonowania zbóż
 • Dwie najnowsze substancje czynne z grupy SDHI (Solatenol) oraz triazoli (Revysol)
 • Brak odporności chorób na substancje czynne
 • Bardzo wysoka skuteczność przeciwko septoriozom i rdzom
 • Równomierne rozmieszczenie substancji czynnych w tkankach liści
 • Długotrwała ochrona nawet do 50 dni
 • Poprawa fizjologii rośliny
 • Bardzo szerokie spektrum zwalczanych chorób w okresie T2
 • Utrzymanie wysokiego potencjału plonowania zbóż w każdych warunkach

uprawa zboz grafka premium tydz 34 51

 

TECHNOLOGIA ZBOŻA ZDROWY ŁAN – ZABIEG T3

ADIUWANT 


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha NAWOŻENIE DOLISTNE0,5 l/ha  FUNGICYD


FUNGICYD - Syrius


0,6 l/haFUNGICYD - Plexeo


0,6  l/ha

Poznaj działanie zastosowanych produktów w zabiegu T3
Efekty działania adiuwantu Inex-A
 • Podnosi efektywność zabiegów nalistnych
 • Poprawia mieszalność preparatów
 • Zwiększa penetrację powierzchni roślin
W nawożeniu dolistnym żywieniowe i fitosanitarne wsparcie roślin w okresie kłoszenia i kwitnienia – IonBlue
Ochrona fungicydowa w zabiegu T3 - utrzymanie wielkości i jakości plonu zbóż
 • Połączenie dwóch triazoli uzupełniających się spektrum działania (tebukonazol, metkonazol)
 • Skuteczna ochrona skierowana na grzyby z rodzaju Fuzarium
 • Dwie substancje czynne niepojawiające się we wcześniejszych zabiegach T1 i T2

uprawa zboz grafka premium tydz 59 69

TECHNOLOGIA ZBOŻA ZDROWY ŁAN STANDARD

Pełnozakresowa technologia ochrony fungicydowej zbóż oparta na 5 różnych i niepowtarzających się w żadnym zabiegu substancjach czynnych. Rozwiązanie jest ukierunkowane na plantacje o wysokim i średnim potencjale plonowania.

 

TECHNOLOGIA ZBOŻA ZDROWY ŁAN – ZABIEG T1

ADIUWANT 


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha NAWOŻENIE DOLISTNE


NAWOŻENIE DOLISTNE - Alfa Makro


1 l/ha  NAWOŻENIE DOLISTNE - Alfa Mikro


2 l/ha
0,3 l/haFUNGICYD


logo unix 75 wg


0,5 l/ha
FUNGICYD - Praktis


0,5 l/haFUNGICYD - Tern Turbo


0,3 l/ha

/


0,3 l/ha

Korzystny wpływ adiuwantu Inex-A

 • Podnosi efektywność zabiegów nalistnych
 • Poprawia mieszalność preparatów
 • Zwiększa penetrację powierzchni roślin

W nawożeniu dolistnym kompleksowe uzupełnienie podstawowych składników NPK - Alfa Makro - i mikroskładników - Alfa Mikro - oraz  odżywcze i fitosanitarne wsparcie miedzi i siarki - IonBlue

Ochrona fungicydowa w zabiegu T1
 • Skuteczny układ substancji czynnych o działaniu interwencyjnym i zabezpieczającym (fenpropidyna, protiokonazol)
 • Bardzo wysoka dawka protiokonazolu w zabiegu T1
 • Szerokie spektrum działania na choroby okresu T1
 • Fundament do osiągania wysokich plonów

uprawa zboz grafka standard tydz 25 32

 

TECHNOLOGIA ZBOŻA ZDROWY ŁAN – ZABIEG T2

ADIUWANT 


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha NAWOŻENIE DOLISTNE


NAWOŻENIE DOLISTNE - Alfa Makro


1 l/ha  
0,3 l/haFUNGICYD


FUNGICYD - Elatus Plus


0,6 l/haFUNGICYD - Plexeo


0,8  l/ha

Zalety stosowania adiuwantu Inex-A

 • Podnosi efektywność zabiegów nalistnych
 • Poprawia mieszalność preparatów
 • Zwiększa penetrację powierzchni roślin

Nawożenie dolistne uzupełnia podstawowe składniki pokarmowe NPK - Alfa Makro -  i w dalszym ciągu zapewnia wsparcie żywieniowe i fitosanitarne realizowane przez miedź i siarkę - IonBlue

Ochrona fungicydowa w zabiegu T2
 • Niepowtarzalny układ ochrony liścia flagowego (Solatenol, metkonazol)
 • Bardzo wysoka skuteczność przeciwko septoriozom i rdzom
 • Szybkie wchłanianie się substancji czynnych przez warstwę woskową i tkanki liści (mniejsze zmywanie)
 • Równomierne rozmieszczenie substancji czynnych w tkankach liści
 • Długotrwała ochrona nawet do 40 dni uzupełniająca się w działaniu interwencyjnym, zapobiegawczym i wyniszczającym
 • Poprawa fizjologii rośliny
 • Bardzo szerokie spektrum zwalczanych chorób w okresie T2
 • Utrzymanie wysokiego potencjału plonowania zbóż w każdych warunkach

uprawa zboz grafka standard tydz 34 51

 

TECHNOLOGIA ZBOŻA ZDROWY ŁAN – ZABIEG T3

ADIUWANT 


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha NAWOŻENIE DOLISTNE0,3 l/ha  FUNGICYD


FUNGICYD - Syrius


0,5 l/ha

0,5 l/ha

Efekty stosowania adiuwantu Inex-A                                                       

 • Podnosi efektywność zabiegów nalistnych
 • Poprawia mieszalność preparatów
 • Zwiększa penetrację powierzchni roślin

W nawożeniu dolistnym żywieniowe i fitosanitarne wsparcie roślin w okresie kłoszenia i kwitnienia - IonBlue

Ochrona fungicydowa w zabiegu T3
 • Ochrona skierowana na grzyby z rodzaju Fuzarium
 • Utrzymanie wielkości i jakości plonu zbóż

uprawa zboz grafka standard tydz 59 69

TECHNOLOGIA ZBOŻA ZDROWY ŁAN EKONOMICZNY

Optymalna technologia ochrony fungicydowej zbóż oparta na 6 różnych i niepowtarzających się w żadnym zabiegu substancjach czynnych. Kompleksowo zapobiega zagrożeniom chorobowym na każdym etapie rozwoju roślin. Polecana na plantacje o średnim potencjale plonowania.

 

TECHNOLOGIA ZBOŻA ZDROWY ŁAN – ZABIEG T1

ADIUWANT 


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha NAWOŻENIE DOLISTNE


NAWOŻENIE DOLISTNE - OSD Mineral


2 kg/ha  NAWOŻENIE DOLISTNE - OSD Zboże


2 kg/ha
0,3 l/haFUNGICYD0,75 l/hatern turbo logo


0,3 l/ha

/


0,2 l/ha

Korzystny wpływ adiuwantu Inex-A                                                         

 • Podnosi efektywność zabiegów nalistnych
 • Poprawia mieszalność preparatów
 • Zwiększa penetrację powierzchni roślin

W nawożeniu dolistnym kompleksowe uzupełnienie podstawowych składników NPK - OSD Mineral - i mikroskładników - OSD Mikro Zboże - połączone z odżywczym i fitosanitarnym wsparciem miedzi i siarki - IonBlue

Ochrona fungicydowa w zabiegu T1
 • Skuteczne również w niskich temperaturach
 • Interwencyjne i zapobiegawcze rozwiązanie na choroby okresu T1 (wykaz wszystkich zwalczanych chorób dostępny na etykiecie produktów)
 • Połączenie trzech substancji o optymalnym działaniu - cyprodynil, tebukonazol, fenpropidyna

uprawa zboz grafka ekonomiczny tydz 25 32

 

TECHNOLOGIA ZBOŻA ZDROWY ŁAN – ZABIEG T2

ADIUWANT 


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha NAWOŻENIE DOLISTNE


NAWOŻENIE DOLISTNE - Alfa Makro


1 l/ha  
0,3 l/haFUNGICYD0,5 l/ha

0,5 l/ha

Zalety stosowania adiuwantu Inex-A  

 • Podnosi efektywność zabiegów nalistnych
 • Poprawia mieszalność preparatów
 • Zwiększa penetrację powierzchni roślin

W nawożeniu dolistnym uzupełnienie podstawowych składników pokarmowych NPK - Alfa Makro -  i dalsze wsparcie żywieniowe i fitosanitarne realizowane przez miedź i siarkę - IonBlue

Ochrona fungicydowa w zabiegu T2
 • Optymalny układ ochrony liścia flagowego (azoksystrobina, protiokonazol)
 • Bardzo wysoka skuteczność przeciwko septoriozom i rdzom
 • Poprawa fizjologii rośliny
 • Bardzo szerokie spektrum zwalczanych chorób w okresie T2

uprawa zboz grafka ekonomiczny tydz 34 51

 

TECHNOLOGIA ZBOŻA ZDROWY ŁAN – ZABIEG T3

ADIUWANT 


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha NAWOŻENIE DOLISTNE0,3 l/ha  FUNGICYD0,6 l/ha

Efekty stosowania adiuwantu Inex-A                                                       

 • Podnosi efektywność zabiegów nalistnych
 • Poprawia mieszalność preparatów
 • Zwiększa penetrację powierzchni roślin

W nawożeniu dolistnym żywieniowe i fitosanitarne wsparcie roślin w okresie kłoszenia i kwitnienia - IonBlue

Ochrona fungicydowa w zabiegu T3
 • Ochrona skierowana na grzyby z rodzaju Fuzarium
 • Utrzymanie wielkości i jakości plonu zbóż

uprawa zboz grafka ekonomiczny tydz 59 69

 

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat intensywnego użycia środków chemicznych pola i rośliny uprawne utraciły wiele ze swoich naturalnych mechanizmów obronnych. Głównie za sprawą zubożenia flory bakteryjnej.

Technologia ochrony biologicznej to unikatowa i nowoczesna technologia prowadzenia zbóż z wykorzystaniem zaawansowanych produktów biologicznych, które zawierają precyzyjnie dobrane szczepy bakterii. Efektem jej działania jest potęgowanie naturalnych mechanizmów odporności na czynniki abiotyczne i biotyczne oraz poprawa kondycji i wigoru roślin. Aplikacja produktów pozwala na ukierunkowane działanie fitosanitarne w najważniejszych etapach wzrostu zbóż. Bakterie zawarte w produkcie blokują rozwój najgroźniejszych fitopatogenów, zasiedlając część podziemną i naziemną roślin.

 

SYSTEM BIOLOGICZNEJ ODPORNOŚCI ROŚLIN – ZABIEG T0


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha 

1 kg/ha 

 • Zawiera bakterie z Antarktyki odporne na niskie temperatury i UV
 • Zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki
 • Poprawia kondycję roślin
 • Zawiera szczepy bakterii tylko z rodzaju Bacillus

 

SYSTEM BIOLOGICZNEJ ODPORNOŚCI ROŚLIN – ZABIEG T1


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha 

1 kg/ha 
logo alfa mikro


2 l/ha 

 • Zawiera bakterie z Antarktyki odporne na niskie temperatury i UV
 • Zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki
 • Poprawia kondycję roślin
 • Zawiera szczepy bakterii tylko z rodzaju Bacillus

 

SYSTEM BIOLOGICZNEJ ODPORNOŚCI ROŚLIN – ZABIEG T2


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha 
biorace sl logo


1 kg/ha 
logo alfa makro


1 l/ha 

 • Zawiera żywe szczepy bakterii o wysokiej aktywności
 • Potęguje naturalne mechanizmy odporności roślin na choroby
 • Poprawia kondycję i wzmacnia wigor roślin
 • Zawiera szczepy bakterii tylko z rodzaju Pseudomonas

 

SYSTEM BIOLOGICZNEJ ODPORNOŚCI ROŚLIN – ZABIEG T3


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha 

1 kg/ha 

Ograniczone działanie tradycyjnych fungicydów w niskich temperaturach (w zabiegu T1) to konieczność poszukiwania alternatywy jaką jest technologia hybrydowa, w której pierwszy zabieg wykonujemy Arcton WG. Bakterie z tego produktu, rozwijają się w niskich temperaturach, zasiedlając całą roślinę. Fitosanitarne działanie bakterii z gatunku Bacillus sp. skierowane jest na poszczególne jednostki chorobowe występujące w tym okresie rozwoju zbóż: łamliwość podstawy źdźbła, choroby liści i inne. Dodatkowym atutem biologicznego rozwiązania w tej fazie jest stymulacyjny wpływ na system korzeniowy rośliny. Zabieg Arcton WG należy wykonać w facie BBCH 30, czyli około 10 dni przed tradycyjnym zabiegiem chemicznym.  

Kolejne zabiegi T2 i T3 opieramy na preparatach fungicydowych. Dzięki takiemu połączeniu zwiększamy elastyczność wykonywanych zabiegów w niskich temperaturach od samego początku wegetacji.

 

SOLIDNA PODSTAWA – ARCTON WG W TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ – ZABIEG T00,3-0,5 l/ha 
logo alfa mikro


2 l/ha 

Zabieg T0 – działanie fitosanitarne oraz uzupełniające w S, Cu i pozostałe mikroelementy

 

SOLIDNA PODSTAWA – ARCTON WG W TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ – ZABIEG T1


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha 

1 kg/ha 
logo alfa mikro


2 l/ha 

 

SOLIDNA PODSTAWA – ARCTON WG W TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ – ZABIEG T2


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha 
elatus plus logo 1


0,6 l/ha 
logo plexeo


0,8 l/ha 
logo alfa makro


1 l/ha 

 

SOLIDNA PODSTAWA – ARCTON WG W TECHNOLOGII HYBRYDOWEJ – ZABIEG T3


ADIUWANT - Inex-A


0,1 l/ha 

0,5 l/ha 
Syrius 250 EW - logo


0,6 l/ha