logo
Aby w pełni i bezpiecznie korzystać z portalu Osadkowski.pl, zaktualizuj swoją przeglądarkę
Twoja wersja przeglądarki może niepoprawnie wyświetlać treści portalu Osadkowski.pl i nie daje gwarancji bezpieczeństwa.
Pobierz najnowszą wersję przeglądarki: Google ChromeFirefoxMicrosoft EdgeOpera
Jeśli używasz Safari na urządzeniach Mac, iPhone lub iPad, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia. Zobacz instrukcję
skip to content

Wsparcie doradców

+48 71 691 11 00bok@osadkowski.pl

Jęczmień ozimy Nasiona jęczmienia ozimego

Wybór nasion jęczmienia ozimego w ofercie firmy Osadkowski jest bardzo szeroki, dostępne są zarówno odmiany populacyjna, jak i hybrydowe. Umożliwia to optymalne dobranie odmiany dostosowanej do kierunku uprawy - do celów paszowych lub wykorzystanie w przemyśle piwowarskim oraz do warunków glebowych.

Wróć do:

Zboża ozime

Wróć do:

Zboża ozime

Filtry

Polecane w tej kategorii

Wyniki wyszukiwania: 12

Wyniki wyszukiwania: 12

Na co uprawiać jęczmień ozimy? 

Jęczmień ozimy ma bardzo wysoki potencjał plonowania, niższy tylko od pszenicy, a jego ziarno ma szerokie zastosowanie:

 • w przemyśle piwowarskim do produkcji słodu i brzeczki będącego surowcem do produkcji piwa
 • do celów paszowych - ziarno jęczmienia jarego ma wysoką wartość energetyczną i dobrą jakość białka
 • w przemyśle spożywczym od produkcji kaszy pęczak, kaszy perłowej, produkcji kawy zbożowej
 • w przemyśle cukierniczym do słodzenia wyrobów

Siew jęczmienia ozimego - to trzeba wiedzieć 

Jęczmień ozimy należy do zbóż, które wymagają długiego okresu wegetacji jesiennej. Dlatego, też jego siew zalecany jest możliwie wcześniej. Według danych literaturowych optymalny termin siewu odmian populacyjnych w zależności od regionu kraju powinien być przeprowadzony:

 • 10-15 września wschodnia część kraju i na pogórzu
 • 12-18 września w centralnej części Polski
 • do 25 września w części zachodniej

Z kolei dla odmian hybrydowych (mieszańcowych) jęczmienia ozimego termin siewu jest zwykle opóźniony o kilka dni.

Powyższe terminy mają charakter poglądowych zaleceń, w praktyce rolniczej decyzja o rozpoczęciu siewu jęczmienia ozimego związana jest często przebiegiem pogody i wilgotnością gleby.

Odpowiednio długi okres wegetacji jesiennej umożliwia osiągnięcie wysokiej fazy rozwojowej - optymalnego rozkrzewienia i bardzo dobrego ukorzenienie się. Przekłada się to na możliwość zrealizowania zakodowanej w genach mrozoodporności i zimotrwałości.

Jednak zbyt długi okres wegetacji jesiennej powoduje nadmierne krzewienie i rozwój biomasy nadziemnej, w efekcie czego jęczmień ozimy jest bardziej podatny na wymarzanie. Zwłaszcza gdy niskim temperaturom towarzyszy brak okrywy śnieżnej. 

Z kolei opóźnienie siewu jęczmienia ozimego niesie ryzyko przedłużających się i nierównomiernych wschodów, co przekłada się na dynamikę wzrostu oraz krzewienia. Rośliny wchodzą w okres spoczynku zimowego niedostatecznie zahartowane oraz z niepełnym wykorzystaniem potencjału krzewienia. 

Jęczmień ozimy powinien być wysiewany na głębokość 3-4 centymetry, zbyt głęboki siew znacznie opóźnia wschody. W warunkach dobrego przygotowania gleby i dużej jej wilgotności możliwe jest nieznacznie płytsze umieszczanie nasion.

Norma wysiewu wyrażona liczbą nasion na 1 m2 jest zróżnicowana w zależności od formy jęczmienia ozimego:

 • 170-240 sztuk - odmiany mieszańcowe (hybrydowe)
 • 270-330 sztuk - odmiany populacyjne (liniowe)

Założona obsada nasion jęczmienia ozimego dotyczy rozstawu rzędów wynoszących około 15 centymetrów.

Materiał siewy - jaki jęczmień ozimy do siewu wybrać?

Możliwość wykorzystania ziarna jęczmienia jarego jest bardzo szeroka i pod kątem jego przeznaczenia powinna być wybrana konkretna odmiana.

W przypadku uprawy jęczmienia ozimego z przeznaczeniem na ziarno należy wybrać odmiany znajdujące się w rejestrze słodowni, z którą podpisywany jest kontrakt. Wskazane w wykazie odmiany charakteryzują się cechami pożądanymi w produkcji słodu i brzeczki. Jęczmień ozimy wykorzystywany w piwowarstwie oceniany jest między innymi pod kątem:

 • energii kiełkowania
 • zawartość białka
 • liczba Kolbacha
 • ekstraktywność
 • lepkość brzeczki
 • siła diastatyczna
 • stopień odfermentowania
 • masy hektolitra i masy tysiąca nasion
 • jego zdrowotności

Odmiany paszowe jęczmienia ozimego powinny mieć wysoką zawartość białka, masę hektolitra oraz masę tysiąca ziaren, przy jednocześnie możliwie niskiej zawartości włókna obniżającego strawność paszy.

Oprócz cech użytkowych odmiany jęczmienia ozimego związanych z przeznaczeniem plonu głównego warto również w wyborze kierować się wysoką zimotrwałością i odpornością na najważniejsze choroby.

Kwalifikowane nasiona jęczmienia ozimego do siewu

Jęczmień ozimy jest jednym z gatunków zbóż, w którym możliwe jest wykorzystanie zjawiska heterozji mieszańców (odmiany hybrydowe) w hodowli. Decydując się na odmiany tego typu należy corocznie kupować i wysiewać materiał siewny w pokoleniu F1. Jest to niezbędne, aby wykorzystać pełny potencjał genetyczny.

Drugą grupę stanową odmiany liniowe (populacyjne) uzyskane na drodze rozmnożenia materiału siewnego kategorii elitarnej. Do siewu przeznaczone są odmiany w stopniu kwalifikacji C1. Charakteryzują się one wysoką czystością odmianową, co w połączeniu z odpowiednio dobraną agrotechniką, umożliwia osiągnięcie wysokich plonów.

Sprawdź jęczmień ozimy z oferty Osadkowski.