Firma Osadkowski SA uruchomiła projekt socjalny o nazwie “Osadkowski pomaga”.
Od wielu lat staramy się wypełniać misję firmy odpowiedzialnej społecznie, dlatego angażujemy się w akcje charytatywne i społeczne.
Projekt „Osadkowski pomaga” odpowiada na realne potrzeby. Ma przede wszystkim wspierać osoby, których pomysły oraz chęci przyczynią się do zrobienia czegoś dobrego na rzecz lokalnych społeczności.

JUNIORZY I SENIORZY RAZEM - MÓJ PRZYJACIEL PIES

Wnioskodawca: Fundacja na rzecz bezdomnych i skrzywdzonych zwierząt „Oleśnickie Bidy”
Województwo: dolnośląskie
Wygrana 10 000 zł - Koszty, związane z projektem to: przygotowanie materiałów szkoleniowych, wykładowców, sali na wykłady, materiałów reklamowych, poczęstunku. Pozostałe środki zostaną przeznaczona na zakup kojca dla seniora-psa.
Wygrana 5 000 zł - W przypadku wygrania mniejszego grantu, wykonamy dokładnie ten sam projekt, jednak ograniczymy ilość wykładowców.
Nasz projekt, skierowany jest do grupy społecznej, obejmującej dzieci i seniorów i obejmować będzie liczne działania edukacyjne, które zwrócą uwagę, na problemy bezdomności zwierząt, a także dostarczą wiedzę na temat opieki, psychologii i żywienia, profilaktyki pogryzień oraz aktywności sportowej z psami. Projekt „JUNIORZY I SENIORZY RAZEM - MÓJ PRZYJACIEL PIES”, wychodzi na przeciw problematyce trudnej sytuacji psów na wsi, dość powszechnego traktowania ich, jak przedmiotów, albo bezmyślnych zaprogramowanych instynktem istot, które są pozbawione uczuć. U podstaw tej sytuacji, leży często niewiedza, która rodzi postawy bezduszne i okrutne. Jednocześnie brak jest dostrzegania ogromnego potencjału leżącego w tych stworzeniach (dogoterapia, edukacja czy rekreacja z udziałem psów). Projekt zamierzamy zrealizować bezpłatnie, w szkołach podstawowych oraz w klubach seniora. Będzie składał się z części wykładowej oraz z części praktycznej.

BIEGOWY TURNIEJ CHARYTATYWNY, DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOMU DZIECKA I POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W BIERUTOWIE (I EDYCJA)

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Bierutowska Grupa Biegowa"
Województwo: dolnośląskie
Wygrana 10 000 zł - 4700 zł na medale, numery startowe, pakiety startowe i puchary dla dzieci i młodzieży uczestniczących w w/w Turnieju, 300 zł materiały promocyjne, 2 000 zł - zakup namiotu, 3 000 zł - zakup zestawu nagłaśniającego.
Wygrana 5 000 zł - 4700 zł na medale, numery startowe, pakiety startowe i puchary dla dzieci i młodzieży uczestniczących w w/w Turnieju, 300 zł materiały promocyjne.
 
W dobie problemów placówek wychowawczych, takich jak bardzo duża ilość podopiecznych, brak rodzin zastępczych, czy codzienne „wiązanie końca z końcem”, trudno jest wygospodarować czas i pieniądze, na dodatkowe aktywności, które wprowadziłyby w życie dzieci i młodzieży, odrobinę radości i odskoczni od ich szarej codzienności. Stąd nasz pomysł na organizację BIEGOWEGO TURNIEJU CHARYTATYWNEGO, dzięki któremu, chcemy wychowanków placówki opiekuńczej w Bierutowie, zarazić sportem, zdrowym trybem życia oraz pomóc im budować, pozytywne relacje z lokalnymi społecznościami. W ramach tego wydarzenia chcemy: - na bieżni lekkoatletycznej w Bierutowie przeprowadzić turniej z udziałem dzieci i młodzieży z placówki opiekuńczej w Bierutowie oraz zaproszonych gości z okolicznych placówek w różnych, kategoriach wiekowych oraz dla wszystkich sympatyków biegania w kategorii OPEN - zakupić numery startowe, pamiątkowe medale, puchary, upominki do pakietów startowych, nagrody dla najlepszych zawodników - zorganizować zbiórkę środków i przedmiotów na rzecz placówki wychowawczej w Bierutowie - przeprowadzić treningi biegowe z profesjonalnym trenerem biegania

ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO NA OBIEKCIE SPORTOWYM

Wnioskodawca: GKS Dziadowa Kłoda
Województwo: dolnośląskie
Wygrana 10 000 zł - piłkochwyty oraz ogrodzenie.
Wygrana 5 000 zł - piłkochwyty oraz część ogrodzenia.
Głównym celem projektu, jest poprawa bezpieczeństwa obiektu sportowego, jakim jest boisko, tym bardziej, że znajduje się ono w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej. Obecnie obiekt jest intensywnie używany przez kluby sportowe, w tym także przez dzieci , dlatego bardzo zależy nam poprawie bezpieczeństwa i większej funkcjonalności obiektu, który jest też wizytówką naszych klubów. Nie mamy możliwości wsparcia w tej kwestii ze strony samorządu, a wszystkie pozostałe środki z budżetu klubu, przeznaczamy obecnie na remont szatni i pozostałej infrastruktury. Warto tez dodać, że na obiekcie odbywają się także imprezy masowe z udziałem dzieci, więc każdy aspekt dotyczący poprawy bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważny.

RODZINNA BIESIADA Z HISTORIA I OBYCZAJEM

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "BIERUTOWIANIE BIS"
Województwo: dolnośląskie
Wygrana 10 000 zł - organizacja spotkań zaplanowanych w projekcie, nagranie płyty z pieśniami i piosenkami wykonanymi przez Zespół, zakup sprzętu nagłaśniającego, klawisz.
Wygrana 5 000 zł - organizacja spotkań zaplanowanych w projekcie, zakup sprzętu nagłaśniającego, klawisz.
Lokalna społeczność Gminy Bierutów ma świadomość bycia „na uboczu” głównego nurtu kulturowego. Ma jednocześnie potrzebę uczestnictwa w kulturze. Ten projekt obrał za cel ożywienie i pobudzeni mieszkańców do działań w tej dziedzinie – poczynając od uczestnictwa w zaproponowanych formach, poprzez różne rodzaje aktywizacji. W efekcie społeczność, będzie bardziej zintegrowana i miała poczucie siły sprawczej w lokalnych działaniach – w swojej Małej Ojczyźnie.

SYMBIOZA POKOLEŃ

Wnioskodawca: Dzienny Dom "Senior-Wigor"
Województwo: lubuskie
Wygrana 10 000 zł - zakup materiałów do zajęć z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów (zajęcia manualne, kulinarne, ogrodowe), zakup żywności (wigilia i piknik), zakup wiaty, materiały promocyjne.
Wygrana 5 000 zł -zakup materiałów do zajęć z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów (zajęcia manualne, kulinarne, ogrodowe), zakup żywności (poczęstunki podczas spotkań integracyjnych, wigilia, piknik), materiały promocyjne.

SILNI JAK LAS

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór "
Województwo: opolskie
Wygrana 10 000 zł - Wynagrodzenie dla opiekunów - 2100 zł (9h dziennie), wynagrodzenie specjaliści prowadzący warsztaty ( psycholog, terapeuta, artysta, plastyk, muzycy, biolog) 1600 zł , świetlica sala 1350 zł , transport- dowóz dzieci 300 zł , wyżywienie - 1500 zł / 75 zł za dziecko , zakup gier edukacyjnych , materiałów do prowadzenia warsztatów 1400 zł , koszty zarządzania projektem 1750 zł.
Wygrana 5 000 zł -To samo j.w z dofinansowaniem z wpłat od Rodziców/Opiekunów- 1500 zł i wkładem własnym - 3400 zł.
 
W ramach projektu SILNI JAK LAS, planujemy organizację warsztatów interpersonalnych i edukacji przyrodniczej, dla 20 osób - dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, zamieszkujących wieś Suchy Bór i miejscowości sąsiadujące, z terenu Gminy Chrząstowice. Warsztaty odbędą się w czasie ferii zimowych w 2019 roku, w ciągu 5 dni. Planowane są zajęcia z psychologiem- terapeutą oraz wiele aktywności i zabaw.Elementem kluczowym, innowacyjnym będzie wykorzystanie elementów przyrody, otaczających wieś Suchy Bór . Każdy dzień warsztatów to będzie wyjście do lasu, nad rzekę, nad kamionkę, obserwacje przyrodnicze, bez względu na pogodę Projekt jest odpowiedzią na problemy jakie dotykają dzieci i młodzież w wieku dorastania, dojrzewania: dzieci mają coraz słabszą psychikę, coraz niższą samoocenę, uciekają w świat wirtualny, nie potrafią nawiązywać prawdziwych relacji, znajomości, przyjaźni. Rośnie liczba dzieci chorujących na depresje, mających próby samobójcze. Dodatkowo, dzieci wiejskie są częściej poddawane ocenom. Na jeszcze większy "hejt" narażone są dzieci, które przebywają ze swoimi rodzicami w Ośrodku MONAR w Zbicku (miejscowość sąsiadująca z Suchym Borem). Dzieci te noszą dodatkowe piętno swoich rodziców, osób leczących się z uzależnień, niesamodzielnych, czasami bezdomnych.

MŁODZI TROPICIELE PRZYR(G)ODY'' - przewodnik edukacyjny dla najmłodszych po Sercu Kaszub

Wnioskodawca: Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub''
Województwo: pomorskie
Wygrana 10 000 zł - Opracowanie i wydanie publikacji: ''Młodzi tropiciele przyr(g)ody'' - przewodnik edukacyjny dla najmłodszych po Sercu Kaszub. Format: A5, ilość stron: 24 (+ 4 strony okładki), nakład: 2.000 sztuk, karty MEMO, ilość kart: 24, nakład: 2.000 sztuk,
Wygrana 5 000 zł - Opracowanie i wydanie publikacji: ''Młodzi tropiciele przyr(g)ody'' - przewodnik edukacyjny dla najmłodszych po Sercu Kaszub. Format: A5, ilość stron: 24, nakład: 500 sztuk, karty MEMO, ilość kart: 24, nakład: 500 sztuk.
 
MŁODZI TROPICIELE PRZYR(G)ODY'' - przewodnik edukacyjny dla najmłodszych po Sercu Kaszub "Młodzi tropiciele przyr(g)ody" - przewodnik edukacyjny dla najmłodszych po Sercu Kaszub, to ciekawa propozycja poznawania kaszubskiej przyrody. Interaktywna publikacja, zawiera propozycje spędzenia czasu wolnego na łonie natury, połączonego z elementami edukacji ekologicznej. A wszystko to w formie ciekawych zadań manualnych dla najmłodszych, które zaangażują całą rodzinę! Dopełnieniem dobrej zabawy są karty do gry MEMO, które utrwalą zdobytą w terenie wiedzę, a rodzinna gra w zapamiętywanie, może być świetną alternatywą na niepogodę! Przewodnik edukacyjny dla najmłodszych, będzie ciekawą formą dla lokalnej społeczności, poznawania otaczającej ich rodzimej przyrody. Obecnie dla mieszkańców nie ma takiej propozycji na spędzenie czasu wolnego połączonego z możliwością edukacji przyrodniczej i poznawania obszaru pod kątem bogactwa natury. Ponadto podróżowanie z przewodnikiem, pozwoli mieszkańcom poznać w ich okolicy miejsca mniej znane, bardziej kameralne, a jednocześnie zachwycające pięknem kaszubskiej przyrody.

ZDROWA POSTAWA, TO WAŻNA SPRAWA!

Wnioskodawca: Fundacja "Serca dla Maluszka"
Województwo: śląskie
Wygrana 10 000 zł - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywające się dwa razy w tygodniu po 45 minut; raz w tygodniu zajęcia rekreacyjne, mające zachęcić dzieci do ćwiczeń, które będą łączyć elementy gimnastyki korekcyjnej z zumbą, formami tanecznymi dla dziewcząt i karate, sztukami walki dla chłopców; zakup odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia zajęć; zakup źródełka, tak by dzieci po intensywnych ćwiczeniach mogły zaspokoić pragnienie.
Wygrana 5 000 zł - Organizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć rekreacyjnych, gdyż są to najważniejsze działania, będące trzonem całego projektu.
 
Projekt "Zdrowa postawa to ważna sprawa", odpowiada na powszechny w dzisiejszych czasach problem wad postawy u dzieci. Uważamy, że profilaktyka jest kluczowa, dlatego chcielibyśmy zadbać o najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Pietrzykowicach i zapewnić im bezpłatny dostęp do zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Jednak, żeby dzieciom się nie nudziło, w ćwiczenia korekcyjne chcielibyśmy wpleść elementy taneczne i sztuk walki, a także zakupić sprzęt, który pozwoli na urozmaicenie zajęć. Do tej pory lokalna społeczność, nie miała możliwości korzystania z tego typu zajęć profilaktycznych. Trudność w dostępie do wyspecjalizowanych rehabilitantów i fizjoterapeutów, zostanie zażegnana dzięki temu projektowi. Rozszerzenie zajęć o elementy tańca i sztuk walki, może zrodzić pasję u najmłodszych i w ten sposób zachęcić do dbania o zdrowy tryb życia, jak i pielęgnowania w przyszłości swoich pasji. Chcemy nie tylko zadbać o postawę najmłodszych uczniów, ale także zakorzenić w nich miłość do aktywności fizycznej.

POMAGAJCIE NAM, MY POMOŻEMY WAM

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet "No i co"
Województwo: wielkopolskie
Wygrana 10 000 zł - Cykl 6 szkoleń z zakresu pierwszej pomocy , w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla min. 10 osobowych grup mieszkańców wsi; zakup fantomu do nauki resuscytacji; zakup i montaż 12 szafek na umundurowania strażaków.
Wygrana 5 000 zł - Cykl 6 szkoleń z zakresu pierwszej pomocy , w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla min. 10 osobowych grup mieszkańców wsi; zakup i montaż 8 szafek na umundurowania strażaków.
 
Projekt zakłada, dwutorowe działania skierowane do mieszkańców wsi Łaszczyn i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaszczynie. Realizacja zadania, będzie polegała na współpracy i wzajemnej pomocy. Strażacy przeprowadzą cykl 6 szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dla minimum 6 osobowych grup mieszkańców wsi: dzieci, młodzieży, seniorów i całych rodzin. Na dalszym etapie, dla strażaków zostaną zakupione szafki na umundurowania, które zamontują wspólnie z mieszkańcami. Realizacja projektu pozwoli na wspólne działania i wzajemna pomoc. Strażacy na co dzień spieszą z bezinteresowna pomocą mieszkańcom, którzy mogą tylko podziękowaniem, wyrazić swoją wdzięczność. Działania projektowe pozwolą na to, by strażacy poprzez prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, okazali pomoc większej grupie mieszkańców, a mieszkańcy odwdzięczyli się im pomocą, przy montażu szafek na mundury, o których od lat marzą strażacy.

PAMIĘTAJMY O OGRODACH ZGODNYCH Z NATURĄ

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Rady Rodziców w Dębicach"
Województwo: zachodniopomorskie
Wygrana 10 000 zł - Cały projekt nasadzenia roślin, krzewów, bylin; materiały i narzędzia niezbędne do praktycznych warsztatów; na przeprowadzenie konkursu: nagrody oraz wyjazd do ogrodu i poczęstunek dla dzieci.
Wygrana 5 000 zł - Część działań projektowych.
 
PAMIĘTAJMY O OGRODACH ZGODNYCH Z NATURĄ, są to działania o tematyce wspierania środowiska naturalnego. Zaangażowane dzieci i młodzież ze szkoły Podstawowej w Dębicach, dowiedzą się m.in. o zmieniającej się populacji owadów zapylających, w związku z chemizacją rolnictwa oraz poznają naturalne sposoby ochrony roślin ozdobnych i warzywnych przed szkodnikami. Podczas zorganizowanych, wraz z parterami prelekcji, praktycznych warsztatów i wyjazdu dowiedzą się m.in.:
  • jak zaprojektować ogród zgodny z naturą
  • jakie są podstawowe zasady kształtowania terenów zielonych (skwerów, miejsc wypoczynków, placów zabaw)
  • jaka jest różnorodność gatunków rodzimych i jakie jest ich znaczenie w krajobrazie wiejskim
  • jakie są naturalne metody ochrony środowiska
  • oraz jaka jest rola ekologiczne dzikich pszczół i innych owadów zapylających Działania oddziaływać będą na szeroką społeczność lokalną, zarówno w Dębicach, jak i okolicznych wioskach, ze względu na dzieci uczęszczające w zajęciach, których większość jest dojeżdżjąca z terenów przyległych. Planowane konkursy, zachęcą dzieci, młodzież i dorosłych, do jak najlepszego przedstawienia swojej „ pracy” i przyczynia się do powstania i prowadzenia ogrodów zgodnie z naturą, co z kolei, będzie miało bezpośredni wpływ na estetykę danej miejscowości. Natomiast wymiana doświadczeń oraz wsparcie naukowe w trakcie realizacji projektu, stanie się możliwością rozszerzenia działań tzw. projekt „żyjący”.