Herbicydy - nowoczesne środki chwastobójcze do ochrony przed chwastami

Herbicydy, zwane środkami chwastobójczymi są podstawą agrotechniki i wykorzystuje się je do usuwania roślinności niepożądanej. Chwasty lepiej wykorzystują zasoby środowiska do wzrostu i rozwoju, w efekcie czego dominują nad roślinami uprawnymi. Dlatego znacznie ograniczają ilość i jakość plonu uprawianych roślin.

Środki chwastobójcze: Czym są i jak działają?

Herbicydy to środki ochrony roślin przeznaczone do zwalczania chwastów w roślinach uprawnych. Chwastami mogą być samosiewy wcześniejszych upraw (m.in. rzepaku ozimego, zbóż i innych) lub rośliny dziko rosnące.

Chwasty konkurują z rośliną uprawną o wodę, składniki pokarmowe, dostęp do światła oraz przestrzeń w łanie. Obecność chwastów w uprawie zagęszcza łan. Ogranicza to jego przewietrzanie, co stwarza lepsze warunku do rozwoju chorób. Silna presja ze strony chwastów może powodować nadmierny wzrost roślin uprawnych na wysokość, w efekcie czego zmniejsza się zimotrwałość ozimin oraz rośnie ryzyko wylegania.

Środki chwastobójcze zawierają substancję czynną, która jest biologicznie aktywna - wykazuje skuteczność w kierunku zwalczania chwastów. Substancje czynne wpływają na procesy fizjologicznie zachodzące w chwastach. Efektem tego jest zahamowanie wzrostu i rozwoju, a w konsekwencji ich zamieranie. Działanie herbicydu może być widoczne już nawet po kilku godzinach od oprysku, ale również po paru dniach. Substancje czynne, ze względu na miejsce działania i wpływu na określone procesy fizjologiczne (tzw. mechanizm działania) zostały sklasyfikowane i opisane w tzw. grupy HRAC.

Substancje czynne mogą mieć różne nazwy, ale ten sam mechanizm działania. Przy wyborze produktów warto uwzględnić rotację mechanizmami działania, czyli stosować środki chwastobójcze z różnych grup wg HRAC. Takie postępowanie jest podstawą strategii przeciwdziałania odporności chwastów na środki ochrony roślin z grupy herbicydów.

Chwastobójcze środki ochrony roślin z grupy herbicydów

Środki ochrony zwalczające chwasty w rosnących roślinach uprawnych powinny być selektywne. Oznacza to, że oprysk herbicydem powinien zwalczać wszytkie występujące chwasty i jednocześnie, być całkowicie bezpieczny dla rośliny uprawnej.

Drugą grupę środków chwastobójczych stanowią produkty nieselektywne, czyli zwalczające wszystkie rośliny (uprawne i dziko rosnące) na powierzchni traktowanej. Obecnie najbardziej znane herbicydy nieselektywne to preparaty zawierające substancję czynną glifosat.

Innym sposobem podziału środków chwastobójczych jest wskazanie głównego miejsca pobierania substancji czynnej wchodzącej w skład herbicydu. Na tej podstawie herbicydy podzielono na dwie grup doglebowe i nalistne. Jest to często podział umowny i określa główny kierunek sposobu działania. Dlatego, że tylko nieliczne substancje nie wykazują obu sposobów działania.

Herbicydy doglebowe pobierane są głównie przez korzenie kiełkujących chwastów, liścienie lub łodyżkę w momencie wschodów. Termin stosowania produktów przypada przed wschodami rośliny uprawnej lub w niskich jej fazach rozwojowych. Herbicyd musi trafić na glebę, aby stworzyć na niej "film" z substancji czynnej. Jednym z wymogów przed stosowanie produktów o działaniu doglebowym, jest przeprowadzenie uprawy tak, aby na powierzchni pola nie było grud i brył gleby. Dlatego, że mogą one obniżyć jakość działania herbicydu.

Środki chwastobójcze nalistne pobierane są przez liście chwastów i inne niezdrewniałe części nadziemne. Produkty te powinny być aplikowane w fazach rozwojowych chwastów, które mają wystarczającą powierzchnię liści do naniesienia i wnikania herbicydu. Środki na chwasty o działaniu nalistnym zwykle zaleca się stosować w fazie kilku liści właściwych chwastów.

Kiedy i jak stosować środki na chwasty?

Termin aplikacji herbicydu określany jest w stosunku do fazy rozwojowej rośliny uprawnej. Pozwala to podzielić aplikację środka na chwasty przedwschodami i powschodowach. Stosowanie herbicydów przedwschodami rośliny uprawnej jest często stosowanym rozwiązaniem w uprawie rzepaku ozimego, kukurydzy, warzyw, a praktycznie nie występuje w przypadku zbóż. W zbożach dominuje stosowanie powschodowe herbicydów.

W roślinach takich jak zboża ozime i rzepak można wyróżnić również termin aplikacji herbicydu w odniesieniu do pory roku.

W rzepaku ozimym zdecydowanie dominuje jesienne stosowanie środków. Zabieg wiosenny, jeżeli występuje, ma charakter poprawkowy, w przypadku niewystarczającej skuteczności aplikacji jesiennej herbicydu.

Stosowanie herbicydów w zbożach ozimych powinno być przeprowadzone jesienią - tak wskazuje większość ekspertów. Jednak z różnych przyczyn na części plantacji zbóż ozimych aplikowane są też środki w okresie wiosennym.

Herbicydy na chwasty w różnych uprawach

Skład gatunkowy chwastów występujących na polach jest zróżnicowany w zależności od uprawy. Dlatego też przed zastosowaniem herbicydu niezbędne jest przeprowadzanie lustracji polowej i określenie gatunków chwastów dominujących lub wybór produktu na podstawie historii pola w przypadku stosowania przedwschodowego.

Oferta herbicydów firmy Osadkowski jest zróżnicowana i bardzo szeroka. Umożliwia wybór produktu dostosowanego do stanu i stopnia zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej uprawy. Proponowane rozwiązana są sprawdzone w praktyce rolniczej i efektywne ekonomicznie.