Środki ochrony roślin - wybierz najlepsze

Środki ochrony roślin to produkty zawierające w swoim składzie substancję czynną, która wykazuje skuteczność biologiczną. Podstawowym celem stosowania środków ochrony roślin jest ochrona upraw przed szkodnikami, chorobami oraz chwastami.

Sklep z profesjonalnymi środkami ochrony roślin

W ofercie sklepu Osadkowski.pl znaleźć można środki o różnym przeznaczeniu. Stosowanie środków ochrony roślin jest ściśle określone przepisami prawa. Produkty przeznaczone do aplikacji w rolnictwie dedykowane są dla użytkowników profesjonalnych. W celu uzyskania uprawnień do stosowania środków ochrony roślin należy ukończyć odpowiednie szkolenie.

W Polsce można stosować tylko preparaty, które uzyskały tzw. rejestrację, czyli posiadają aktualne zezwolenie wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Produkt dostępny w sprzedaży musi być opatrzony etykietą instrukcją stosowania w języku polskim.

Co zawiera etykieta środka ochrony roślin?

Informuje ona użytkownika profesjonalnego między innymi o:

 • przeznaczeniu środka,
 • zawartości substancji czynnej,
 • gatunkach upraw, w których może być stosowany,
 • o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa w trakcie pracy z preparatem.

Przed przygotowaniem cieczy opryskowej i wykonaniem oprysku należy bezwzględnie zapoznać się z etykietą użytego preparatu.

Owadobójcze środki ochrony roślin

Uprawy roślin w różnym stopniu narażone są na presję ze strony szkodników. Są to owady, które negatywnie wpływają na wzrost i rozwój roślin uprawnych. W efekcie czego można zaobserwować obniżenie poziomu plonowania oraz spadek jego jakości. Aby przeciwdziałać stratom w plonie roślin uprawnych, niezbędne jest zastosowanie środków ochrony roślin z grupy insektycydów.

Insektycydy w praktyce rolniczej nazywane są często środkami owadobójczymi, co w pełni oddaje ich funkcje i przeznaczenie. Większość preparatów z tej grupy jest nieselektywna, czyli zwalcza wszystkie owady znajdujące się na plantacji. Dlatego też bardzo ważne jest wykonywanie oprysków środkami po oblocie owadów zapylających.

Chwastobójcze środki ochrony roślin

W łanie rośliny uprawnej występują chwasty, czyli rośliny niepożądane. Mogą to być inne gatunki uprawne lub rośliny dziko rosnące. Konkurują one z rośliną uprawną o zasoby środowiska takie jak woda, składniki pokarmowe, dostęp do światła czy przestrzeń w łanie. Dlatego też niezbędne jest wykonanie oprysku, aby ograniczyć ich negatywny wpływ na rośliny uprawne. W celu ich zwalczenia stosuje się herbicydy, zwane także środkami chwastobójczymi.

Wybrany produkt, powinien być selektywny, czyli bardzo dobrze zwalczać chwasty i jednocześnie być bezpieczny dla uprawianych roślin. Produkty z tej grupy powinny zwalczać szerokie spektrum chwastów jedno i dwuliściennych. 

Grzybobójcze środki ochrony roślin

Środki grzybobójcze, czyli fungicydy aplikowane są w celu utrzymania wysokiej zdrowotności łanu. Presja ze strony grzybów patogenicznych jest na tyle duża, że w większości upraw niezbędne jest wykonywanie zabiegów preparatami z tej grupy więcej niż raz w sezonie wegetacyjnym. W przypadku zbóż czy rzepaku ozimego oprysk środkami grzybobójczymi trzeba wykonać nawet do 4 razy.

Preparaty grzybobójcze o wysokiej funkcjonalności powinny zwalczać choroby już występujące, ale także zabezpieczać rośliny uprawne przed nowymi infekcjami. Ważne jest także, aby oprysk zwalczał najważniejsze choroby w uprawie, w celu wyboru odpowiedniego produktu warto skonsultować się z doradcą firmy Osadkowski.

Jaki środek ochrony roślin wybrać? 

Wybór odpowiedniego środka w celu rozwiązania problemu występującego na polu czasem bywa trudny. Dlatego też doradcy firmy Osadkowski są niezbędnym wsparciem. Mają ogromną wiedzę i doświadczenie, które pozwoli wybrać odpowiednie środki ochrony roślin.

Oferta firmy Osadkowski oparta jest o sprawdzone preparaty o bezkompromisowej jakości. Dział Doradztwa i Rozwoju corocznie testuje wiele rozwiązań opartych o różne środki ochron roślin, z których wybiera te o najwyższej funkcjonalności. Pozwala to na przygotowanie zróżnicowanych technologii prowadzenia łanu dostosowanych do potrzeb gospodarstwa.

Stosowanie ŚOR - o czym należy pamiętać?

Prawidłowy dobór i zastosowanie środków umożliwiają uzyskanie wysokich plonów o bardzo dobrych parametrach jakościowych.

Aplikując środki ochrony roślin, należy pamiętać o zasadach Integrowanej Ochrony Roślin. Zakłada ona łączenie metod chemicznych i niechemicznych w celu zwalczania organizmów szkodliwych. Środki powinny być stosowane po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości. Jest to poziom presji szkodników, chwastów i chorób, który powoduje straty w plonie równe kosztom wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

Stosując preparaty z tej samej grupy np. środki grzybobójcze w tracie sezonu wegetacyjnego, należy pamiętać o rotacji mechanizmami działania substancji czynnych wchodzący w skład produktów. Jest to ważny element przeciwdziałania odporności agrofagów na działanie środków.

Jesteśmy bezpośrednim dystrybutorem firm

 • ADAMA Polska Sp. z o.o.

 • ADOB® Sp. z o.o Sp. j.

 • AGROMIX - polski producent adiuwantów

 • Barclay Crop Protection

 • BASF Polska Sp. z o.o.

 • Bayer Sp. z o.o.

 • CIECH-Sarzyna S.A.

 • Corteva Agriscience Sp. z o. o.

 • FMC Agro Polska Sp. z o.o.

 • Helm Polska Sp. z o.o.

 • Sharda Cropchem Limited

 • Sumi Agro Poland Sp. z o.o.

 • Syngenta Polska Sp. z o.o.

 • Synthos Agro

 • United Phosphorus Ltd

  Polecamy również