Kukurydza na ziarno - odmiany wczesne i późne

Sprawdź odmiany kukurydzy na ziarno wysoko i stabilnie plonujące. Oferujemy odmiany o zróżnicowanym FAO – znajdź w naszej ofercie odmianę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Odmiany kukurydzy na ziarno

3 stycznia 2021

Kukurydza
FAO 220
Friendli CS

Nasiona hodowli Coussade

Nasiona kukurydzy, która pierwsza jest do siewu oraz do zbioru. Ma rekordowo szybkie tempo oddawania wilgoci z ziarna wczesną jesienią, a także dobrze znosi wiosenne chłody.

25 sierpnia 2022

Kukurydza
FAO 220-230
RGT Aloexx

Nasiona hodowli Ragt

Wczesna odmiana kukurydzy z ziaren typu dent o wysokiej zdrowotności (kolby i rośliny). Rośliny z wysokim udziałem ziarna w masie kolb.

15 stycznia 2021

Kukurydza
FAO 230
DKC 3088

Nasiona hodowli Dekalb

Średniowczesny dent przeznaczony do uprawy na terenie całej Polski. Charakteryzuje się szybkim terminem kwitnienia, dojrzewania i zbioru. Dające wysokie plony przy niskiej wilgotności ziarna.

20 stycznia 2021

Kukurydza
FAO 230
RGT Afixx

Nasiona hodowli RAGT

Odmiana o stabilnym plonowaniu na słabszych stanowiskach glebowych, radzi sobie z okresowymi niedoborami wody. Kukurydza Afixx - broni się w każdych warunkach.

25 stycznia 2021

Kukurydza
FAO 230-240
ES Meteorit

Nasiona hodowli Lidea

Nasiona kukurydzy na genetyce Tropical Dent Corn Hybrid to gwarancja bardzo wysokich plonów. Charakteryzuje się wysokimi parametrami dosuszania zarówno na polu jak i po zbiorze.

3 października 2022

Kukurydza
FAO 230-240
SY Ambador

Nasiona hodowli Syngenta

Kukurydza przeznaczona na ziarno do uprawy w całej Polsce, o szybkiej utracie wilgotności na etapie dojrzałości polowej oraz w procesie suszenia.

5 lutego 2021

Kukurydza
FAO 240
Codeos

Nasiona hodowli IGP

Nasiona kukurydzy do wczesnego siewu, dzięki większej tolerancji na wiosenne spadki temperatury. Uniwersalna pod kątem warunków glebowych o ziarnie z dużym udziałem skrobi szklistej z przeznaczeniem na grys.

10 lutego 2021

Kukurydza
FAO 250
LG Huxley

Nasiona hodowli Limagrain

Odmiana posiada bardzo dobry wigor początkowy i wyjątkową zdrowotność ziarna oraz całych roślin. Nowoczesna genetyka, która wpływa na szybkie tempo oddawania wody z ziarna.

15 lutego 2021

Kukurydza
FAO 250
RGT Maxxatac

Nasiona hodowli RAGT

Nasiona kukurydzy Maxxatac dają niską wilgotność zbioru przy potwierdzonym wysokim potencjale plonowania. Odmiana o dobrym wigorze wiosennym oraz regularnym rozwoju roślin i kolb.

20 lutego 2021

Kukurydza
FAO 250-260
LG 30.273

Nasiona hodowli Limagrain

Kukurydza, która daje bogactwo plonu w każdych warunkach i na różnych glebach. Odmiana wyhodowana w programie HYDRANEO z bardzo długimi kolbami i zdrowym ziarnem.

5 marca 2021

Kukurydza
FAO 260
ES Hattrick

Nasiona hodowli Lidea

Kukurydza przeznaczona na ziarno z bardzo wysokim potencjałem plonowania. Dobrze adoptuje się do różnych warunków środowiskowych. Niskie koszty suszenia z uwagi na szybkie oddawanie wody z ziarna.

25 lutego 2021

Kukurydza
FAO 260
P8816

Nasiona hodowli Brevand Seeds

Uniwersalna kukurydza, która nadaje się zarówno na ziarno jak i kiszonkę. Mocne łodygi z wysoko osadzoną kolbą, odmiana kukurydza, która szybko oddaje wodę z ziarna.

15 marca 2021

Kukurydza
FAO 260–270
RGT Exxact

Nasiona hodowli RAGT

Odmiana o genetyce zapewniającej wysoki plon i niską wilgotność o zdrowych roślinach odpornych na wyleganie. Kukurydza z programu stressless poradzi sobie w trudnych warunkach.

10 marca 2021

Kukurydza
FAO 270
DKC 3972

Nasiona hodowli Dekalb

Kukurydza posiada bardzo dobrze wypełnione i wyrównane kolby typu flex. Dzięki czemu DKC 3972 posiada wysoki potencjał plonowania, nawet w okresie suszy.

20 marca 2021

Kukurydza
FAO 270
RGT Lipexx

Nasiona hodowli RAGT

Nasiona kukurydzy o bardzo wysoki potencjale plonowania. Odmiana w typie stressless - pewność regularności plonowania nawet przy niedoborach wody.

25 sierpnia 2022

Kukurydza
FAO 280-290
DKC 4115

Nasiona hodowli Dekalb

Odmiana kukurydzy o roślinach niewysokich z nisko zawieszonymi kolbami. Posiadająca wysoką zdrowotność i tolerancję na warunki stresowe.

Kukurydza – wzrost powierzchni

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce zaobserwowano znaczący wzrost powierzchni uprawy kukurydzy, a największy przyrost dotyczy areału upraw kukurydzy przeznaczonych na ziarno.

Jest to związane z szerokim wykorzystaniem ziarna kukurydzy do celów paszowych, konsumpcyjnych czy też produkcji bioetanolu. Stąd oferta nasion kukurydzy proponowanych przez firmę Osadkowski jest dostosowana do potrzeb rolników pod kątem ich przeznaczenia.

Wybieramy odmiany kukurydzy na ziarno wysoko plonujące i sprawdzone

Odmiany kukurydzy na ziarno powinny charakteryzować się przede wszystkim wysokim potencjałem plonowania oraz jego stabilnością w okresie kilku lat.

Dlatego też przed wyborem odmian warto zapoznać się z ich plonowaniem. Możemy to zrobić w COBORU, gdzie prowadzone są badania rejestracyjne odmian i Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju.

Podobną weryfikację odmian prowadzimy sami w ramach wewnętrznych doświadczeń, co pozwala nam weryfikować odmiany na ziarno, dopasowując je maksymalnie do lokalnych warunków – zarówno pod kątem klasy gleby, jak i przebiegu pogody.

FAO – wczesność odmian

Wczesność odmian kukurydzy oznaczana jest liczbą FAO. Informuje ona o długości okresu wegetacyjnego niezbędnego do osiągnięcia tzw. dojrzałości fizjologicznej. W zależności od liczby FAO wyróżnia się trzy typy odmian pod kątem wczesności:

  • FAO do 230 - odmiany wczesne
  • FAO 240-250 - odmiany średnio wczesne
  • FAO od 260 - odmiany średnio późne

Wraz ze wzrostem liczby FAO zwiększa się długość okresu wegetacji, co przekłada się na większy potencjał plonowania odmiany kukurydzy na ziarno.

Przy wyborze odmiany kukurydzy należy jednak uwzględnić lokalizację danej uprawy. Wyróżnić możemy cztery strefy, w których został określony zakres FAO umożliwiający uzyskanie wysokich plonów odmian kukurydzy na ziarno, będący wypadkową wilgotności ziarna i jego ilości.

W warunkach niekorzystnego przebiegu pogody odmiany o zbyt wysokim FAO uprawiane w danym regionie mogą nie osiągnąć pożądanej wilgotności w trakcie zbioru.

Dobór odmian kukurydzy

W przypadku uprawy kukurydzy, kluczem do sukcesu jest wybór odpowiednich odmian kukurydzy na ziarno do stanowiska oraz potrzeb. Nasi eksperci Marcin Kaczmarek (Dział Doradztwa i Rozwoju) oraz Aleksander Wysocki (Dział Nasion) w cyklu "Dobór odmian kukurydzy" przybliżą jakie czynniki wpływają na wyniki plonowania kukurydzy.

 
 

Co wybrać - odmiany typu flint czy dent?

Odmiany kukurydzy flint i dent różnią się budową ziarniaka – przewagą jednego z elementów bielma zbudowanego z warstwy mączystej i szklistej. W odmianach typu dent dominuje warstwa mączysta i ziarniaki mają kształt „końskiego zęba”, natomiast w typie flint przeważa warstwa szklista, a ziarniaki mają formę bardziej okrągłą. Różnice pomiędzy odmianami kukurydzy w typie flint i dent zostały zestawione w poniższej tabeli.

 
 

Odmiany kukurydzy typu dent plonują wyżej i stabilniej w regionach o wyższych temperaturach i na glebach lekkich, które szybciej się nagrzewają. Są przydatne w uprawie do celów przemysłowych – produkcja skrobi i bioetanolu, ale również jako surowiec do wytwarzania kiszonki z przeznaczeniem na paszę lub biogaz.

Z kolei odmiany kukurydzy typu flint są rekomendowane na stanowiska na glebach ciężkich, wolniej nagrzewających się. Ziarno jest wykorzystywane również do produkcji kasz i mąki.

Siew kukurydzy na ziarno

Agrotechniczny termin siewu kukurydzy w Polsce przypada od 20. kwietnia do 5 maja. Jest on determinowany głównie przez temperaturę gleby, która powinna wynosić minimum 8°C. W takich warunkach termicznych nasiona szybko kiełkują, a rośliny równomiernie wschodzą, co ułatwia późniejsze prowadzenie plantacji - terminowe wykonanie ochrony herbicydowej czy nawożenia dolistnego.

Ważnym parametrem siewu jest głębokość, która powinna wynosić od 4 do 6 cm. Rekomendacje normy wysiewu poszczególnych odmian w ofercie Osadkowski zawarte są w opisach na stronie Osadkowski.pl i w Katalogu Agrotechnicznym – Kukurydza.