Siew kukurydzy – Jak zyskać na plonie już podczas siewu?

Siew kukurydzy - Wszystko co trzeba wiedzieć (termin, ustawienie siewnika, nawożenie)

Siewnik Kverneland OptimaV-SX i techniczne parametry siewu kukurydzy

Nasz ekpert posiada duże doświadczenie w tym zakresie i znany jest z precyzji siewu. Nadzorując siew na poletkach demonstracyjnych często zwraca uwagę na takie aspekty jak głębokość siewu, prędkość siewu czy np. odstępy między nasionami, które są istotne w tzw. siewie punktowym. Bo budowanie potencjału plonowania zaczyna się właśnie od siewu.

W materiale przybliżymy jak prawidłowo ustawić:

redlicę nawozową
redlicę siewną

Poruszymy również temat:

jaki nawóz stosować do nawożenia współrzędnego
jak prawidłowo wysiać nasiona kukurydzy

kverneland_siew_kukurydzy

Redlica nawozowa do nawożenia współrzędnego

Prezentowany siewnik wyposażony jest w zlokalizowany wysiew nawozu, mamy możliwość wysiana nawozu w jednym przejeździe wraz z nasionami. Ustawienia redlicy nawozowej jest bardzo ważne, należy zachować odpowiednią głębokość i odpowiedni odstęp między nasionami wzdłuż rzędu, takie ustawienie zapewnia odpowiednią odległość nawozu od nasion i zabezpiecza nas przed zbyt dużym stężeniem nawozu w okolicach nasion.

Jakie nawozy stosować przy nawożeniu współrzędnym?

Najpopularniejszym nawozem stosowanym w trakcie siewu jest fosforan amonu, forma fosforu jest bardzo dobrze przyswajana przez rośliny, które w takim systemie nawożenia wykazują bardzo wyraźny efekt wzrostu oraz wykorzystania składników pokarmowych. Redlicę nawozową zaleca się ustawić w odległości 5 cm od ziarniaka w lewo lub w prawo i 5 cm w dół, aby nie zlokalizować nawozu zbyt blisko nasion.

Nawożenie forsforowe - jak sprawdzić jak bardzo jest ważne

Można w trakcie siewu kukurydzy zamknąć jedną zewnętrzną redlicę i wzdłuż pola na zamkniętej redlicy nawozowej i sprawdzić jakie różnice są pomiędzy rzędami. W szczególności zauważymy to w ograniczonym wzroście kukurydzy.

Przy pobieraniu fosforu z gleby bardzo ważna jest temperatura, zbyt niskie temperatury mogą doprowadzić do sytuacji, iż kukurydza zacznie robić się fioletowa co jest oznaką trudności w pobieraniu tego składnika przez rośliny.

Więcej o nawożeniu kukurydzy dowiesz się z naszego wpisu na blogu agrotechnika. Gdzię znajdziesz więcej informacji o składnikach pokarmowych jakich potrzebują nasiona kukurydzy do prawidłowego rozwoju.

Siew kukurydzy - z czego składa się redlica siewna i jak ją ustawić

W dalszej części siewnika możemy zaobserwować cały kompleks redlicy siewnej na który składają się takie elementy jak:

redlica siewna talerzowa
aparat dozujący
zbiornik na nasiona

kverneland_siewnik

Siewnik Kverneland OPTIMAV-SX jest siewnikiem talerzowym, na rynku spotkać możemy również siewniki stopkowe. Przewagą siewnika talerzowego jest to, że mogą siać w mulczu, jak również nie dochodzi w nich do blokady redlic i zapychania się ich.

W przypadku redlicy siewnej mamy do dyspozycji kilka ustawień parametrów:

docisku
głębokości
zamknięcia tylnej redlicy
dokładności wysiewu

W dalszej cześci umówimy poszczególne parametry na, które warto zwrócić uwagę przygotowując się do siewu kukurydzy.

Docisk parametr wpływający na budową systemu korzeniowego

Zacznijmy od parametru docisku, zwracamy uwagę by nie mylić docisku z głębokością siewu, gdyż jest to zupełnie coś innego. Dlaczego docisk jest bardzo ważny? Ponieważ korzenie kukurydzy budują tak zwany system korzeniowy przybyszowy rozrasta się jak parasol. Jeżeli na etapie siewu ustawimy siłę docisku zbyt mocno, to nasz wysiew będzie zbyt mocno przygnieciony, w efekcie czego doprowadzimy do sytuacji, że korzenie nie zbudują formy wspomnianego parasola podtrzymującego, lecz będą rosły w dół gleby. W efekcie czego doprowadzimy do obniżenia plonu i możliwości wylegania roślin.

Jeżeli chodzi o kółko dogniatające ono też ma bardzo ważną funkcję wpływającą na wzrost roślin w pierwszym okresie. W przypadku, gdy jest za mokro i kółko ustawimy za mocno dociskając redlicę, wtedy roślina nie będzie mogła wyjść. Analogicznie jak będzie za sucho i za lekko dociśniemy redlicę, wtedy będziemy mieli źle dobity rowek i nasiona w rządku siewnym nie będą umiejscowione tak jak należy.

Logo PROjekt Kukurydza bez daty PNG

Na jaką głębokość powinniśmy siać kukurydzę?

Nie ma jednoznacznej definicji, przyjmuje się że jest to od 4 do 6 centymetrów. Jednak z doświadczenia wiem, że w przypadku stanowisk bardzo suchych, warto jest stosować nawet troszkę głębiej niż te 6 cm, by nasiona miały możliwość poszukania tej wilgoci. Jeżeli nasze stanowisko jest bogatsze w wilgoć to wtedy siew powinien być płytszy (ok. 4 cm), wtedy słońce i temperatura pozwolą roślinie szybciej wyjść nad powierzchnię gleby.

Głębokość siewu kukurydzy

 
4cm

stanowisko bogatsze w wilgoć


 
6cm

stanowisko suche


 

Siew kukurydzy - punktowość najważniejszym parametrem

Punktowość to parametr regulujący jakość siewu, nasiona w przypadku siewników punktowych wysiewane są w rzędach. Omawiany siewnik ma jeszcze taką możliwość, że jest rozsuwany, dzięki czemu możemy siać nim również buraki czy rzepak. Odbywa się to po odbezpieczeniu jednej zawleczki i można to zrobić bezpośrednio na polu, dzięki czemu możemy regulować sobie rozstaw rzędów w siewniku.

Dokładność wysiewu – wpływa na równe wschody kukurydzy

Jest to również bardzo ważny parametr, na filmie mogą Państwo zobaczyć prowizoryczny rządek i mamy tam ziarna umiejscowione prawidłowo – jest to siew idealny, gdyż każdy ziarniaka ma odpowiedni odstęp od kolejnego. Nasiona na jednym metrze gwarantują nam po pierwsze równe wschody, po drugie gwarantują nam równy dostęp do światła dla poszczególnych roślin i po trzecie rośliny nie konkurują ze sobą o składniki pokarmowe, przygotowaliśmy symulację w którym bardzo często można spotkać na polach, jest to tzw. nietrzymanie odległości pomiędzy nasionami.

siew_precyzyjny

Dodatkowym efektem tej sytuacji jest fakt wysiania dwóch ziarenek w tym samym miejscu lub niewielkiej odległości, powodując konkurowanie nasion o składniki pokarmowe, wodę i inne kluczowe parametry. W wyniku czego rośliny będą wschodzić nierównomiernie i nie będą miały takiego samego dostępu do światła.

Dlatego siew punktowy powinien być wykonany precyzyjnie, a to to jest jedna z tych pozycji która gwarantuje nam przynajmniej 5% uratowanego plonu, bo tak mówimy o sytuacji, gdy nie trzymamy odległości i pozwalamy na siew dwóch ziaren obok siebie.

Parametry siewnika - Jak sprawdzić czy mamy ustawione je prawidłowo?

Prezentujemy to na filmie, operator ciągnika musi uruchomić silnik i zaciągnąć nasiona (w siewnikach Kverneland jest to dobrze rozwiązane), ponieważ widzimy jak nasiona wyłapywane są przez poszczególne oczka na tarczy. Do testu oba tzw. zgarniacze ustawiłem w pozycji – zerowej. Przy tym ustawieniu nie spełniają one żadnej funkcji. Po uruchomieniu ciągnika uruchamiamy dmuchawę i zaciągamy nasiona ze zbiornika, po wykonaniu obrotu tarczą zaciągniemy nasiona do redlicy. Po zaciągnięciu nasion musimy zostawić ciągnik włączony i zobaczmy co widzimy, między innymi podwójne nasionko na dwóch oczkach to powoduje nam te sytuacje omawiane przed chwilą.

Mamy tu dwa przyrządy do tej regulacji zgarniacz górny i dolny, regulując oba wpływamy na ściągnięcie nasionek. Po ponownym włączeniu aparatu widzimy jak odrzucane są podwójnie umiejscowione nasiona. Dzięki czemu ustawiamy nasiona w odpowiednim odstępie.

Warto zwrócić uwagę przy siewie kukurydzy, bo bardzo często siejemy nie jedną, a kilka odmian by sprawdzić te ustawienia dla każdej z nich. Nasiona nasionom nie równe nawet od tej samej hodowli. Dlatego te zgarniacze należy sprawdzić przed siewem poszczególnych odmian.

Kilka minut pracy, a na hektarze 5% plonu uratowanego gwarantuje wzrost rentowności uprawy kukurydzy, wystarczy tylko sprawdzić ustawienia siewnika, by nie popełniać błędów w siewie kukurydzy.

 

Mateusz Gniatkowski
Dział Doradztwa i Rozwoju
Osadkowski.pl

    Materiał filmowy: Siew kukurydzy - jak zyskać na plonie odpowienio ustawiając siewnik

     

    Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału Osadkowskidlarolnictwa na YouTube, kliknij w link i bądź na bieżąco.