Kiszonka z kukurydzy – czym jest i jakie odmiany wybrać?

Kiszonka z kukurydzy - jakie odmiany wybrać?

W żywieniu bydła mlecznego i opasów kiszonka z kukurydzy odgrywa kluczową rolę  jako główna pasza objętościowa. Jej jakość w dużej mierze zależy od jakości surowca, z którego jest robiona. Za jego cechy opowiada dobór odmian kukurydzy oraz termin zbioru. Sprawdź co zrobić, aby uzyskać kiszonkę najwyższej jakości.

Czym jest kiszonka z kukurydzy?

Prawidłowo przygotowana kiszonka z kukurydzy jest najbardziej wartościową paszą objętościową przeznaczoną do żywienia bydła. Kiszenie zachodzi w warunkach beztlenowych przy udziale fermentacji bakterii kwasu mlekowego, dlatego też ważne jest bardzo dobre ubicie świeżej masy roślin w silosie. Aby proces zakiszania przy udziale bakterii kwasu mlekowego zachodził z maksymalną wydajnością należy pamiętać o kilku ważnych elementach.

Należy do nich zaliczyć m. in. równomierne rozdrobnienie świeżej masy roślin kukurydzy w tym także zgniecenie ziarna, wysoką zawartość cukru oraz odpowiedni udział suchej masy, a także szczelne okrycie silosu. Uzyskanie wysokiej jakości kiszonki z kukurydzy jest "na wyciągnięcie ręki".

Kiszonka energetyczna

Najważniejszą częścią kukurydzy decydującą o wartości pokarmowej paszy dla bydła jest kolba. W przypadku zbioru przeprowadzonego w odpowiednim terminie, charakteryzuje się ona niską zawartością włókna, przy jednocześnie wysokiej zawartości węglowodanów.  Wartość energetyczna kolby jest o ponad 60% wyższa w porównaniu z pozostałymi częściami rośliny kukurydzy. O jakości kolby do przygotowania paszy dla bydła decyduje również jej dojrzałość w momencie zbioru - im jest bardziej dojrzała, tym wyższa jest jej wartość do przygotowania paszy.

Dlatego też, wybierając odmiany kukurydzy na kiszonkę warto kierować się liczbą FAO. Umożliwi to wybranie odmiany dopasowanej do regionu uprawy, a tym samym osiągnięcie optymalnej dojrzałości ziaren oraz zawartości suchej masy w momencie zbioru surowca do produkcji paszy.

Produkcja kiszonki z kukurydzy - to warto wiedzieć

Produkcja kiszonki rozpoczyna się od określenia terminu zbioru kukurydzy. Optymalnie, gdyby kukurydza jako surowiec do przygotowania paszy dla bydła była zbierana w fazie dojrzałości mlecznej ziarniaków. Termin zbioru kukurydzy na kiszonkę można określić ustalając miejsce przebiegu linii mlecznej w ziarniaku. Linia znajdująca się dokładnie w połowie ziarniaka to sygnał do rozpoczęcia zbioru - jedną część ziarniaka zajmuje skrobia szklista, a drugą mączysta. Termin ten jest czysto teoretyczny, ponieważ w warunkach niedoboru wody należy zbiór przyspieszyć, ponieważ zbyt duży udział suchej masy obniża jakość kiszonki.

W trakcie zbioru kukurydzy na kiszonkę należ pamiętać o konieczności właściwego rozdrobnienia surowca do produkcji paszy - w praktyce długość sieczki wynosi zwykle do 10 mm. Uzyskanie odpowiedniego rozdrobnienia wpływa korzystnie na ubijanie masy w silosie, proces zakiszania i ostatecznie na pobieranie paszy przez bydło. Należy również pamiętać o zgnieceniu ziarna, ponieważ wpływa to na strawność skrobi i dostępność składników pokarmowych dla bydła.

Jakościowe nasiona kukurydzy - podstawa dobrej kiszonki

O jakości surowca do produkcji paszy w momencie zbioru decyduje potencjał genetyczny danej odmiany, dlatego też warto zwrócić uwagę na pewne cechy. Jedną z nich jest niewątpliwie efekt Stay green. Oznacza to, że rośliny utrzymują dłużej zieloność, wolniej zasychają w wyniku czego możliwe jest nieznacznie opóźnienie terminu zbiory surowca do przygotowania paszy. Przesunięcie zbioru z fazy dojrzałości mlecznej do woskowej może zwiększyć udział kolb w suchej masie całych roślin nawet do około 50%. Przekłada się to bezpośrednio na zmniejszenie zawartości włókna i wzrost wartości energetycznej paszy.

Najlepsze odmiany kukurydzy na kiszonkę

Odmiany kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę znajdujące się w ofercie Firmy Osadkowski, charakteryzują się znakomitymi parametrami jakościowymi oraz doskonale nadają się do uzyskania wysokoenergetycznej kiszonki o bardzo wysokiej strawności włókna i materii organicznej.

Na co zwracamy uwagę przy wyborze najlepszej kukurydzy na kiszonkę?

  • plon ogólny świeżej masy w trakcie zbioru
  • plon ogólny suchej masy w trakcie zbioru
  • strawność całych roślin
  • energią materiału kiszonkowego

ES Skytower - najlepsza kukurydza na kiszonkę

ES Skytower to niekwestionowany numer 1 w badaniach COBORU 2021, to odmiana, która zapewni wyżyny plonowania. Kukurydza z hodowli Lidea posiada wybitne możliwości produkcyjne z uwagi na bardzo wysokie rośliny, sięgające nawet 4,5 metra. Dlatego sprawdzi się jako kiszonka z kukurydzy, a z uwagi na osiąganą wysokość będzie idealna pod kątem przeznaczenia na biogaz.

Ponadnormatywny wzrost i ulistnienie będzie pracować nad efektywnością produkcji masy. Przełożyło się to w okresie rejestracji na osiągane wyniki - gdzie plom świeżej masy był wyższy od wzorca średnio o 111 dt/ha, a w przypadku plonu suchej masy było to średnio 22,8 dt/ha. ES Skytower został zarejestrowany przez COBORU pod FAO 250.

SM Bard - energetyczna kiszonka w dobrym tonie?

SM Bard z Hodowli Roślin Smolice to odmiana zarejestrowana w 2022 roku o FAO 250-260. W przypadku produkcji kiszonki z kukurydzy bardzo ważna jest strawność roślin, która w tym przypadku jest bardzo dobra co ważne przy dużym udziale kolb. Odmiana charakteryzuje się masywnym pokrojem roślin osiągających wysokość w przedziale 3,5 do 4 metrów.

Obfite ulistnienie pracuje nam w tym przypadku nad masą wegetatywną, co przekłada się na paszę objętościową. Kukurydza SM Bard ma bardzo dobrą zdrowotność liści, jak również w kierunku Fusarium. Mimo, iż rośliny osiągają nawet 4 metry wysokości odmiana nie ma problemów z wyleganiem roślin. Odmiana buduje dobrze zaziarnione kolby i ma ziarno w typie flint. Sprawdzi się na słabszych glebach dzięki czemu może być uprawiana na terenie całego kraju.

SM Bard swój potencjał potwierdza w badaniach rejestrowych COBORU zarówno w roku 2020 jak i 2021. Plon świeżej masy w tych latach był wyższy średnio o 78 dt/ha od wzorca, a w przypadku plonu ogólnego suchej masy był on wyższy średnio o 7,7 dt/ha. Tym samym odmiana osiągnęła w roku rejestrowym drugie miejsce w swojej grupie wczesności.

Może być uprawiana z przeznaczeniem na kiszonkę, biogaz oraz ziarno.

Kiszonka z kukurydzy Leonido

Odmiana o FAO 270 z hodowli Saatbau osiąga bardzo wysokie rośliny często przekraczające 4 metry. Może być przeznaczona zarówno na kiszonkę, biogaz jak i ziarno. Kukurydza Leonido posiada bardzo dobrą tolerancję na suszę, stay green, a także wysoką zdrowotność roślin.

Odmiana charakteryzuje się intensywnym wzrostem początkowym. Jest to mieszaniec trójliniowy z kolbą typu flex i ziarnem flint/dent.

Leonido - wyższa nie będzie!