Konferencja Uniwersytetu Przyrodniczego

konferencja UP

konferencja UP

W dniach 21-22.09.2017 odbyła się konferencja naukowa nt. Badania naukowe jako wsparcie dla rozwiązań innowacyjnych w produkcji roślinnej, organizowana przez Katedrę Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr. hab. Tadeusza Trziszki.

Jest to jedna z większych konferencji naukowych w Polsce, w której uczestniczyło 50 osób ze świata nauki z uczelni przyrodniczo-technologicznych z Olsztyna, Bydgoszczy, Lublina, Warszawy, Poznania i Krakowa. Tematyka konferencji objęła problematykę istotną dla nauki i praktyki rolniczej.

Harmonogram konferencji

Osadkowski Sa wraz z Osadkowski-Cebulski miał przyjemność sponsorować to wydarzenie oraz wygłosić prelekcję na temat dzielności badawczo-rozwojowych obu spółek. Obydwie firmy czynnie uczestniczą w życiu Uczelni zarówno wspomagając konferencje naukowe jak i spotkania biznesu ze studentami, absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego.

W dniach 21-22.09.2017 odbyła się konferencja naukowa nt. Badania naukowe jako wsparcie dla rozwiązań innowacyjnych w produkcji roślinnej, organizowana przez Katedrę Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr. hab. Tadeusza Trziszki.