Nowości ziarnowe się sprawdziły – polecane gatunki kukurydzy

kolba kukurydzy

kolba kukurydzy

Miniony rok był bardzo trudny dla uprawy kukurydzy. Na całym obszarze Polski, choć z różnym natężeniem, panowała susza, która zaczęła się już wiosną i trwała do końca wegetacji kukurydzy. Dodatkowym stresem dla tej rośliny były ekstremalnie wysokie temperatury, które utrzymywały się w momencie rozwoju generatywnego. W głównej mierze te dwa czynniki spowodowały, że plony kukurydzy ziarnowej były o 30-50% niższe w porównaniu z kilkoma ostatnimi latami.

Ze względu na wspomniane warunki ciężko jednoznacznie oceniać poszczególne odmiany, jednak na podstawie doświadczeń prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych widać wyraźnie, że przede wszystkim nowości odmianowe doskonale obroniły się w tym trudnym roku. Wart podkreślenia jest fakt, że każda z odmian opisanych w poniższym tekście jest zarejestrowana w Polsce na ziarno, a ich charakterystyka i wyniki plonowania są oparte o oficjalne i niezależne wyniki z roku 2015.

Potęga plonu Tropical Dent

Nowością w tegorocznej ofercie Grupy Osadkowski jest odmiana ES Meteorit, która należy do najnowszego wypustu genetycznego Tropical Dent hodowli Euralis. Odmiana ta, której rejestracja będzie miała miejsce na początku 2016 r., cechuje się znakomitymi zdolnościami adaptacyjnymi w każdych warunkach klimatyczno-glebowych. Genetyka Tropical Dent gwarantuje rekordowo szybkie dosychanie ziarna na polu oraz bardzo łatwe oddawanie wody przy dosuszaniu. W badaniach rejestrowych w 2015 r. ES Meteorit plonował średnio o blisko 0,5 t więcej suchego ziarna w stosunku do odmian wzorcowych (80 dt/ha ES Meteorit, 75,2 dt/ha wzorzec). To odmiana o FAO 230-240, więc ze względu na swoją wczesność może być z powodzeniem uprawiana praktycznie w całej Polsce z wyjątkiem pasa północnego.
Odmiana ES Carmen należy również do odmian z genetyki Tropical Dent i jest starszą siostrą dopiero wchodzącego na rynek Meteorita. W ciągu kilku lat obecności na polach produkcyjnych i w doświadczeniach COBORU (rejestracja 2013 r. w Polsce) potwierdziła wysoki i stabilny potencjał plonowania. Swoją popularność wśród rolników odmiana ta zawdzięcza takim cechom, jak: bardzo niska wilgotność zbieranego ziarna, korzystna struktura kolby, czyli dobre zaziarnienie, niski udział rdzenia oraz wysoka MTZ. Pomimo że ES Carmen należy do odmian średnio późnych, w doświadczeniach porejestrowych była zbierana przy wilgotności ziarna zaledwie średnio średnio 21,7%, a w jednej ze stacji COBORU wilgotność ziarna zbieranego z pola wynosiła 13,7% (Krościna Mała, woj. dolnośląskie).


Klasyka gatunku

Prawdziwym hitem wśród mieszańców kukurydzy w doświadczeniach porejestrowych COBORU w roku 2015 była odmiana SY Rotango. To klasyczny mieszaniec o FAO 240 hodowli Syngenta z dorodnym, wyszkolonym ziarnem typu flint. Doskonale nadaje się do wczesnych siewów, w nie do końca optymalnie nagrzaną glebę, ponieważ odmiana ta charakteryzuje się wyrównanymi wschodami oraz bardzo dobrym wigorem wiosennym. W doświadczeniach porejestrowych odmiana SY Rotango plonowała na poziomie 82 dt/ha przy wilgotności ziarna 20,3%, czyli na poziomie aż 107% wzorca. To wyraźnie najwyższy wynik plonowania spośród wszystkich odmian zarejestrowanych w Polsce w grupie średnio wczesnej. Odmiana SY Rotango doskonale poradziła sobie w tak trudnym i stresowym dla kukurydzy roku, pokazując swój wybitny potencjał plonotwórczy we wszystkich rejonach Polski, w których COBORU prowadzi swoje badania. Kolejnym godnym polecenia mieszańcem z grupy średnio wczesnej jest zarejestrowana w Polsce w 2014 r. odmiana DKC 3711. Kolby tej odmiany mają luźno przylegające liście okrywowe oraz ziarno typu dent, dzięki czemu niezwykle szybko oddaje ona wodę w końcowym etapie wegetacji (efekt dry-down). Jest to mieszaniec pojedynczy, dlatego rośliny są bardzo wyrównane, a kolby zawieszone na równej wysokości. Ułatwia to sprawny i szybki zbiór z niewielkimi stratami w kombajnie. Zaletą tej odmiany jest duża tolerancja na fuzariozy łodyg oraz kolb, co pozwala roślinie długo stać na polu, nie wyłamywać się, a jej ziarno jest zdrowe i wysokiej jakości. DKC 3711 kolejny sezon bardzo dobrze poradziła sobie również na glebach mozaikowych oraz na tzw. słabszych stanowiskach o niższej zasobności w wodę i składniki pokarmowe. Ze względu na bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno polecana jest przede wszystkim do intensywnej produkcji w celu uzyskania jak najwyższych plonów bardzo suchego ziarna.

Późniejsza alternatywa

Odmiana LG 30.273 o FAO 260 została zarejestrowana w 2015 r. w Polsce z najwyższym wynikiem plonu ziarna w grupie średnio późnej. W ubiegłym sezonie potwierdziła ponadprzeciętne możliwości plonotwórcze, plonując w badaniach porejestrowych na poziomie 81,7 dt przy wilgotności ziarna 20,9% (drugi wynik spośród wszystkich odmian), potwierdzając tym samym, że należy do absolutnej czołówki mieszańców kukurydzy dostępnych na polskim rynku.

Odmiana ta również okazała się liderem na poletkach demonstracyjnych w Grupie Osadkowski w skali całej Polski. LG 30.273 jest typową odmianą ziarnową o generatywnym pokroju roślin zaprogramowanych na to, aby wydać jak najwyższy plon ziarna. Polecana jest na wszystkie typy gleb, na których uprawiana jest kukurydza, a miniony sezon udowodnił, że świetnie poradzi sobie także w trudnych warunkach środowiskowych. Oferta odmianowa kukurydzy Grupy Osadkowski jest bardzo bogata i różnorodna. Na pewno każdy rolnik znajdzie w niej sprawdzone odmiany, które będą w stanie sprostać jego zapotrzebowaniom. Szczegółową ich charakterystykę znajdą Państwo na stronie internetowej www.osadkowski.pl. Informacje na temat warunków handlowych oraz dostępności poszczególnych odmian przekażą Państwu nasi przedstawiciele regionalni działający na terenie całej Polski.

 


Polecamy również

Miniony rok był bardzo trudny dla uprawy kukurydzy. Na całym obszarze Polski, choć z różnym natężeniem, panowała susza, która zaczęła się już wiosną i trwała do końca wegetacji kukurydzy. Dodatkowym stresem dla tej rośliny były ekstremalnie wysokie temperatury, które utrzymywały się w momencie rozwoju generatywnego. W głównej mierze te dwa czynniki spowodowały, że plony kukurydzy ziarnowej były o 30-50% niższe w porównaniu z kilkoma ostatnimi latami.