Herbicydy Chwastox to środki skutecznie zwalczające chwasty jednoliścienne i dwuliścienne w uprawie zbóż. Linia obejmuje również preparaty zwalczające trudne chwasty dwuliścienne. Rozwiązanie zapewnia pole wolne od chwastów występujących w uprawie zbóż ozimych i jarych. Jakie produkty wchodzą w skład oferty i jak prawidłowo je zastosować?

Skuteczne rozwiązanie na chwasty

Unikatowa seria produktów Chwastox do odchwaszczania zbóż ozimych i jarych to niezawodny element strategii odchwaszczania pól:

  • Turbo 340 SL
  • Extra 300 SL
  • Trio 390 SL
  • Complex 260 EW

Zestawienie aż czterech propozycji, aby jeszcze precyzyjniej dobierać substancje czynne do sytuacji panującej na polu.

Chwastox — na chwasty od Ciech-Sarzyna

Chwastox Trio 390 SL

Trio 390 SL to połączenie trzech substancji czynnych, skutecznie eliminujące chwasty we wczesnych fazach rozwojowych od siewki do 9 liści. Środek został zarejestrowany w uprawie zbóż ozimych i jarych, można stosować go również w celu odchwaszczenia terenów rekreacyjnych m.in. trawników, boisk sportowych i pól golfowych.


UPRAWY: pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy

SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANE CHWASTY
WRAŻLIWE chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, gorczyca polna, rumian polny, wyka ptasia, szarłat szorstki
ŚREDNIO WRAŻLIWE fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, jasnota purpurowa, rumianek pospolity

UPRAWY: jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, owies

SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANE CHWASTY
WRAŻLIWE dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
ŚREDNIO WRAŻLIWE bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, niezapominajka polna, samosiewy rzepaku

UPRAWY: rekreacyjne obiekty trawiaste

SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANE CHWASTY
WRAŻLIWE jaskier rozłogowy, mniszek pospolity, pępawa zielona, rogownica pospolita, szczaw zwyczajny
ŚREDNIO WRAŻLIWE babka lancetowata, babka zwyczajna, krwawnik pospolity
ODPORNE bodziszek drobny, koniczyna biała, przetacznik ożankowy, przetacznik polny

UPRAWY: rekreacyjne obiekty trawiaste (dwukrotne stosowanie)

SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANE CHWASTY
WRAŻLIWE babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, koniczyna biała, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, pępawa zielona, przetacznik polny, rogownica pospolita , szczaw zwyczajny
ODPORNE przetacznik ożankowy
Chwastox — na chwasty od Ciech-Sarzyna

Chwastox Complex 260 EW

Complex 260 EW to ostatnia propozycja spośród środków z tej serii. Complex — podobnie jak preparat Trio — jest przeznaczony do odchwaszczania zarówno zbóż, jak i trawiastych obiektów rekreacyjnych i sportowych. Jest pobierany przez liście, a następnie transportowany do korzeni.

Najskuteczniej działa na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych. Najlepsze efekty można uzyskać przy dobrej pogodzie, która wspomaga działanie chwastobójcze środka. Herbicyd ma elastyczne dawkowanie, które warunkuje wrażliwość chwastów na substancje czynne.


DAWKA: 2-3 l/ha

SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANE CHWASTY
WRAŻLIWE gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, mak polny, ostrożeń polny, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity
ŚREDNIO WRAŻLIWE fiołek polny

DAWKA: 2,5 l/ha

SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANE CHWASTY
WRAŻLIWE babka lancetowata, gwiazdnica pospolita, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier polny, jaskier ostry, jastrzębiec kosmaczek, koniczyna biała, koniczyna drobnogłówkowa, koniczyna łąkowa, ostrożeń polny, pępawa zielona, prosienicznik szorstki, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, wyka wąskolistna
ŚREDNIO WRAŻLIWE babka zwyczajna, bylica pospolita, jasnota purpurowa, mniszek lekarski
ODPORNE bluszczyk kurdybanek, krwawnik pospolity, pokrzywa zwyczajna, powój polny, przetacznik polny, przetacznik perski, przetacznik ożankowy

DAWKA: 3 l/ha

SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANE CHWASTY
WRAŻLIWE babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, gwiazdnica wielkokwiatowa, jaskier polny, jaskier ostry, jasnota purpurowa, jastrzębiec kosmaczek, koniczyna biała, koniczyna drobnogłówkowa, koniczyna łąkowa, mniszek lekarski, ostrożeń polny, pępawa zielona, pokrzywa zwyczajna, prosienicznik szorstki, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, wyka wąskolistna
ŚREDNIO ODPORNE krwawnik pospolity, przetacznik perski
ODPORNE bluszczyk kurdybanek, powój polny, przetacznik ożankowy

UPRAWY: rekreacyjne obiekty trawiaste (dwukrotne stosowanie)

SKUTECZNOŚĆ ZWALCZANE CHWASTY
WRAŻLIWE babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, koniczyna biała, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, pępawa zielona, przetacznik polny, rogownica pospolita , szczaw zwyczajny
ODPORNE przetacznik ożankowy

Jak prawidłowo stosować?

Należy pamiętać, aby ze środków ochrony roślin korzystać z zachowaniem ostrożności. Informacje dotyczące szczegółowego stosowania preparatów są zawarte w etykiecie produktów. Zastosowanie środków jest zależne od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastów, rośliny uprawnej oraz warunków pogodowych.

Zgodnie z zaleceniami związanymi z dobrą praktyką rolniczą, herbicydów nie należy stosować w temperaturze poniżej 10 °C oraz powyżej 25 °C, gdyż może to wpływać na ich skuteczność lub fitotoksyczność. Zabiegów nie wykonujemy również w przypadku suszy, przed spodziewanymi przymrozkami lub obfitymi opadami deszczu, a także podczas silnego wiatru.

Skład — substancje czynne herbicydów

ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY SUBSTANCJA CZYNNA
Turbo 340 SL MCPA, dikamba
Extra 300 SL MCPA
Trio 390 SL MCPA, mekoprop-P, dikamba
Complex 260 EW MCPA, chlopyralid, fluroksypyr

Informacje o substancjach czynnych w herbicach Ciech Sarzyny:

  • MCPA — substancja czynna z grupy fenoksykwasów, występująca we wszystkich produktach z serii. Przeznaczona do nalistnego zwalczania chwastów dwuliściennych. Wykazuje systemiczny mechanizm działania. Zaburza równowagę hormonalną roślin, prowadząc do całkowitego zamierania chwastów.
  • Dikamba — związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego. Jest pobierana przez liście i korzenie chwastów. Skutecznie eliminuje szerokie spektrum jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych. Substancja zaburza procesy życiowe, powoduje zahamowanie wzrostu, deformację i stopniowe zamieranie chwastów.
  • Mekoprop-P — substancja z grupy fenoksykwasów, zmodyfikowana wersja MCPA.
  • Chlopyralid — zawiązek z grupy kwasów pirydynokarboksylowych. Najlepiej działa stosowany nalistnie na młode chwasty. Zaburza równowagę hormonalną, proces oddychania i wydłużania się komórek roślinnych. Objawy stosowania pojawiają się w pierwszej kolejności na młodszych pędach chwastów.
  • Fluroksypyr — substancja czynna z grupy kwasu pirydynokarboksylowego. Objawy stosowania herbicydu, zawierającego fluroksypyr są widoczne już po upływie 3-5 dni. Jest pobierany głównie przez liście chwastów, zaburza wzrost i rozwój, metabolizm azotu oraz produkcję enzymów.

Dawkowanie herbicydu

Dawkowanie herbicydu należy dostosować do indywidualnych potrzeb i warunków panujących na danym polu. Pod uwagę należy wziąć fazę rozwojową chwastów oraz ich wrażliwość na poszczególne substancje czynne. Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

W większości przypadków zabieg wykonujemy jednokrotnie w trakcie okresu wegetacyjnego, choć w niektórych przypadkach (tj. odchwaszczanie terenów rekreacyjnych) oprysk można powtórzyć w celu osiągnięcia jeszcze lepszych efektów.

Chwastox — ile na hektar?

Zakres dawkowania środków mieści się w przedziale od 1,5 do nawet 3,5 l/ha. Szczegółowe dawkowanie zostało zawarte w etykietach. Ciecz robocza powinna zawierać od 200 do 300 l wody. Zaleca się opryskiwanie średniokropliste.

Jaki preparat na odchwaszczenie trawnika?

Środki Complex i Trio to doskonałe rozwiązanie do odchwaszczania trawiastych terenów rekreacyjnych i sportowych. Trzeba pamiętać, aby nie stosować preparatów bezpośrednio przed lub po koszeniu trawy. W przypadku środka Complex jest to okres 7 dni, a herbicydu Trio 3 dni.

Jeśli trawnik jest świeżo założony, najlepiej odchwaszczać go po osiągnięciu fazy pełni krzewienia. Roślin opryskiwanych herbicydami nie należy stosować do ściółkowania w ogrodnictwie. W roku stosowania nie wolno przeznaczać skoszonej trawy na paszę dla zwierząt.