Sunfire 500 SC

Sunfire 500 SC kafelek 231x74 1

Sunfire 500 SC kafelek 231x74 1

Zawartość substancji czynnej: flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) - 500 g/l (42,05 %)

Zalety

  • Pobierany zarówno przez korzenie, jak i pędy chwastów
  • Skutecznie zwalcza chwasty jednoliścienne w zbożach ozimych
  • Szeroki zakres zarejestrowanych upraw
  • Możliwość stosowania doglebowego, jak i powschodowego

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,48 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,36 - 0,48 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować jesienią:

  • przedwschodowo (BBCH 00-09) lub
  • powschodowo - od fazy kiełkowania do początku rozkrzewiania (BBCH 10-23).

Środek stosować na dobrze uprawioną (bez grud) glebę, na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych (od fazy liścieni do fazy pierwszego liścia właściwego).

  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe.


Program ochrony pszenicy ozimej