Kukurydza na kiszonkę - sprawdź nasze odmiany

Wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy na kiszonkę umożliwia uzyskanie paszy wysokiej jakości, której wartość energetyczna kiszonki przełoży się na wysoką mleczność krów oraz duże przyrosty bydła mięsnego.

Odmiany kukurydzy na kiszonkę

21 stycznia 2021

Kukurydza
FAO 230
Arturo

Nasiona hodowli Saatbau

Odmiana Arturo z polską rejestracją charakteryzuje się dużą uniwersalnością w różnych kierunkach użytkowania. Wysokie rośliny pozwalają na osiągnięcie znacznego plonu świeżej masy.

26 stycznia 2021

Kukurydza
FAO 230-240
Goldnugget

Nasiona hodowli Saatbau

Kiszonka na medal, która na słabszych stanowiskach pozwala osiągać równomierny plon. Posiada dobrą tolerancję wiosennych chłodów.


6 lutego 2021

Kukurydza
FAO 240
MAS 20.S

Nasiona hodowli Maisadour

Odmiana o wysokiej zawartości skrobi, zarejestrowana w Polsce zarówno na kiszonkę i ziarno. MAS 20.S pozwala na osiąganie wysokich plonów świeżej i suchej masy.

24 sierpnia 2022

Kukurydza
FAO 250
ES Skytower

Nasiona hodowli Lidea

Średniopóźna odmiana kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę i biogaz. Odmiana o bardzo wczesnym wigorze roślin i wysoką tolerancją na występujące susze.

10 lutego 2021

Kukurydza
FAO 250
LG Huxley

Nasiona hodowli Limagrain

Odmiana posiada bardzo dobry wigor początkowy i wyjątkową zdrowotność ziarna oraz całych roślin. Nowoczesna genetyka, która wpływa na szybkie tempo oddawania wody z ziarna.

21 lutego 2021

Kukurydza
FAO 250-260
Elamiana

Nasiona hodowli Gempartner

Kiszonka, którą docenią zwierzęta, o dobrym balansie pomiędzy masą kolb a plonem masy wegetatywnej. Odmiana o wysokiej zdrowotności i mocnym wigorze początkowym.

17 sierpnia 2022

Kukurydza
FAO 250-260
SM Bard

Nasiona hodowli HR Smolice

Kiszonka w dobrym tonie o bogatym ulistnieniu. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem suchej i świeżej masy oraz doskonałej strawności całych roślin.

25 lutego 2021

Kukurydza
FAO 260
P8816

Nasiona hodowli Brevand Seeds

Uniwersalna kukurydza, która nadaje się zarówno na ziarno jak i kiszonkę. Mocne łodygi z wysoko osadzoną kolbą, odmiana kukurydza, która szybko oddaje wodę z ziarna.

26 listopada 2022

Kukurydza
FAO 260
DKC 3513

Nasiona hodowli Dekalb

Obficie ulistnione i wysokie rośliny o wysokiej zdrowotności. Odmiana przeznaczona do uprawy na biogaz i kiszonkę.

11 marca 2021

Kukurydza
FAO 270
Leonido

Nasiona hodowli Saatbau

Odmiana średnio póżna kukurydzy uprawianej na kiszonkę o mocnym stay green i bardzo dobrej zdrowotności roślin.

4 października 2023

Kukurydza
FAO 280
LG Honoreen

Nasiona hodowli Limagrain

Odmiany kukurydzy na kiszonkę – nasiona z naszej oferty

W żywieniu bydła mlecznego i opasów kluczową rolę odgrywa kiszonka z kukurydzy, która jest najważniejszą paszą objętościową stosowaną w wielu gospodarstwach ukierunkowanych na chów bydła. Dobrze dobrana odmiana kukurydzy na kiszonkę umożliwia przygotowanie wysokiej jakości paszy będącej ważnym źródłem energii oraz składników odżywczych.

Cechy dobrej odmiany na kiszonkę

Odmiana kukurydzy na kiszonkę powinna charakteryzować się przed wszystkim możliwością wytworzenia dużej ilości biomasy przy relatywnie niskich wymaganiach w stosunku do stanowiska. Oprócz plonu zielonki z hektara równie ważne w ocenie przydatności odmiany do zakiszania są zawartość skrobi oraz strawność włókna i całych roślin.

W przypadku żywienia bydła istotną rolę odgrywa dostarczenie odpowiedniej ilości energii, której głównym źródłem w przypadku kukurydzy jest kolba, stąd też udział kolb w plonie suchej masy powinien wynosić przynajmniej 50%, natomiast zawartość suchej masy powinna kształtować się na poziomie 30–35%.

Odmiany na kiszonkę oferowane przez firmę Osadkowski umożliwiają uzyskanie dużej ilości wysokojakościowej kiszonki, która będzie cenną paszą wpływającą korzystnie na wydajność krów mlecznych i przyrosty opasów.

Stay green – ważna cecha w odmianach kiszonkowych

Stay green, czyli efekt zielonego liścia, to cecha odmian kukurydzy na ziarno i kiszonkę, która widoczna jest w okresie dojrzewania ziarna. Można wówczas zaobserwować utrzymującą się zieloność liści, zwłaszcza tych powyżej kolby.

W odmianach kukurydzy pozbawionych tej cechy notujemy zamieranie liści w tym okresie. W przypadku odmian kukurydzy na kiszonkę efekt stay green umożliwia uzyskanie surowca do produkcji kiszonki o większej strawności, co może przełożyć się na zmniejszenie ilości paszy pobieranej przez bydło.

Dodatkowo w przypadku odmian kukurydzy na kiszonkę typu stay green proces zakiszania jest łatwiejszy ze względu na wyższą zawartość wody w liściach i łodygach.

Wybór odmiany na kiszonkę a zdrowotność roślin

Kiszonka z kukurydzy powinna charakteryzować się wysokimi parametrami jakościowymi związanymi bezpośrednio z żywieniem bydła.

Wybierając odmianę kukurydzy na kiszonkę, oprócz wspomnianych parametrów, warto również zwrócić uwagę na odmiany wykazujące odporność lub mniejszą podatność na infekcję grzybami z rodzaju Fusarium, które powodują fuzariozę kolb. Grzyby patogeniczne są źródłem mykotoksyn wpływających negatywnie na jakość paszy i zdrowotność stada.

Z racji ograniczonych możliwości zwalczania chorób kukurydzy odpowiedni dobór odmian jest jedynym rozwiązaniem umożliwiającym zmniejszenie ryzyka porażenia roślin przez grzyby patogeniczne.

Odmiany kiszonkowe z przeznaczeniem na biogaz

W uprawie kukurydzy z przeznaczeniem na produkcję biogazu pomijane są całkowicie aspekty związane z żywieniem zwierząt, a ważna jest jedynie produkcja metanu.

W procesie fermentacji więcej metanu uzyskujemy z włókna surowego niż ze skrobi zawartej w ziarnie, dlatego też odmiany kukurydzy z przeznaczeniem na biogaz powinny charakteryzować się wysoką zawartością suchej masy łodyg i liści. Do produkcji biogazu optymalne są zatem odmiany o wysokim FAO 250–370, które w momencie zbioru mają dużą biomasę liści i łodyg przy jednoczesnym małym udziale kolb.

Kiedy siać kukurydzę na kiszonkę?

Termin siewu kukurydzy przypada od drugiej dekady kwietnia do około 5 maja. Ważnym czynnikiem określającym moment wjazdu siewnikiem w pole jest odpowiednie ogrzanie gleby.

W przypadku odmian typu flint minimalna temperatura gleby na głębokości siewu powinna wynosić przynajmniej 7–8°C, a w odmianach typu dent powinna być nieznacznie wyższa, minimum 10–12°C. Rekomendowana głębokość siewu wynosi od 4 do 6 cm. Z reguły gęstość siewu odmian kukurydzy przeznaczonych na kiszonkę jest większa w porównaniu z odmianami ziarnowymi.