Sulkalk
Granulowany siarczan wapnia

Sulkalk - granulowany siarczan wapnia

SULKALK to pierwszy w Polsce w pełni przyswajalny dla roślin siarczan wapnia w postaci granulowanej zawierający w swoim składzie dwa bardzo ważne pierwiastki jak wapń i siarkę.

Pierwiastki występujące w składzie nawozu są cennym źródłem siarki w formie siarczanowej i łatwo dostępnego wapnia co poprawia gruzełkowatość gleby oraz neutralizuje toksyczny jon glinu, korzystnie wpływając na zwiększenie masy systemu korzeniowego i lepszy pobór składników pokarmowych.

Forma granulowana nawozu jest bardzo wygodna do zwyczajowego stosowania przedsiewnego, ale również do zastosowania pogłównie, bezpośrednio na powierzchnię pola.

SPOSOBY I TERMINY STOSOWANIA

Może być stosowany od wczesnej wiosny do późnej jesieni pod wszystkie uprawy – zarówno polowe, sadownicze, warzywnicze, jak i na użytki zielone – niezależnie od rodzaju gleby.

Zaleca się stosowanie nawozu Sulkalk w ilości:
400 - 500 kg/ha – w płodozmianie rzepaku
300 – 400 kg/ha – zboża i rośliny strączkowe
200-400 kg/ha sady
200-400 kg/ha użytki zielone

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W kontakcie z nawozem zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne. W przypadku podrażnienia skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. W razie przypadkowego spożycia należy zasięgnąć porady lekarza. Chronić przed dziećmi.

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTOWANIA

Nawóz przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, z dala od żywności i pasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Magazynować maksymalnie w dwóch warstwach. Podczas przechowywania i transportu należy chronić nawóz przed przemarzaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem, zwilgoceniem oraz uszkodzeniem opakowań. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Miejsca zanieczyszczone nawozem obficie spłukać wodą.