Nordkalk AtriGran

Wapno Nordkalk AtriGran

Granulowany nawóz Nordkalk AtriGran 50% CaO

Wapno węglanowe granulowane
NAWÓZ WE ŚRODEK WAPNUJĄCY
Typ G1 Wapień naturalny / 1b Wapień - rozdrobniony

Produkt może być stosowany w Rolnictwie Ekologicznym

Wapno Nordkalk AtriGran - zastosowanie

Wapno Nordkalk AtriGran to naturalny wysokoreaktywny produkt węglanowy. Przeznaczony do poprawy odczynu gleby w krótkim czasie po zastosowaniu. Powinien być stosowany jako zaplanowany element agrotechniki jak również interwencyjnie. Nadaje się na wszystkie rodzaje gleb w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie. Systematyczne zastosowanie wapna wpływa na:

  • wzrost wykorzystania potencjału nawozowego,
  • aktywność mikrobiologiczną w glebie,
  • poprawę struktury glebowej,
  • wzrost jakości i wielkości plonu,
  • likwidację negatywnego wpływu toksycznych substancji glebowych (metali ciężkich).

INSTRUKCJA STOSOWANIA W ROLNICTWIE, OGRODNICTWIE, SADOWNICTWIE:

Terminy i sposób stosowania :

Wapno Nordkalk AtriGran najlepiej stosować w uprawie roślin jednorocznych przedsiewnie poza okresem wegetacji od późnego lata do wczesnej wiosny. Wapno powinno być równomiernie rozsiane po polu i dokładnie wymieszane z glebą. Możliwe i bezpieczne jest również zastosowanie interwencyjne - pogłównie we wczesnych fazach  wegetacji. W uprawach wieloletnich i na użytkach zielonych stosujemy pogłównie, najlepiej późną jesienią.

Zalecane dawki:

Wapno Nordkalk AtriGran najlepiej stosować co 1-2 lata. Wielkość dawki zależna jest od aktualnego odczynu i rodzaju gleby i może się wahać od 200 do 1500 kg.  

GLEBA/ODCZYN B. KWAŚNE pH>5,00 L. KWAŚNE pH>6,00
b. lekka 800 200
lekka 1000 300
średnia 1200 500
ciężka 1500 700
uprawy wieloletnie i użytki zielone 800 200

ZASADY PRZECHOWYWANIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Wapno powinno być przechowywane w pomieszczeniach krytych i suchych zabezpieczających przed wilgocią. Chronić przed dziećmi. Stosować odzież ochroną. Nie wdychać pyłu, chronić oczy, zanieczyszczone oczy przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Deklarowane wartości
Liczba zobojętnienia 53 +/- 3 [%]
50 +/- 3 [%] 50 +/- 3 [%]
Reaktywność min. 99 [%]

Uziarnienie (badanie na mokro)

Wymiar sita Suma mas przechodzących
2,0 mm 100%
1,0 mm 100%
0,315 mm min. 97%
0,1 mm min. 90%

NORDKALK ATRIGRAN – MARKA DEKADY

Najwyższa jakość oferowanych produktów, to priorytetowe dążenie, ku którym zmierza w swojej działalności firma Osadkowski od początku jej istnienia. Miło nam poinformować, że jeden z ważniejszych produktów znajdujących się w ofercie naszej firmy – wapno Nordkalk AtriGran, zostało uhonorowane godłem Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma 2019.

„Dobra Marka” to wyróżnienie, które już od 10 lat przyznawane jest najlepszym produktom, cieszącym się niepoślednim zaufaniem i renomą. Poszczególne, wyróżniające się na rynku marki, nagradzane są na podstawie badań satysfakcji konsumentów, co podnosi wiarygodność oraz prestiż tej nagrody.

Z okazji jubileuszu dziesięciolecia programu Dobra Marka, wapno Nordkalk AtriGran zostało nagrodzone w sposób wyjątkowy – otrzymało tytuł „Marka Dekady – Jakość, Zaufanie, Renoma”. Ten unikatowy tytuł jest przeznaczony dla tych firm i marek, które w ciągu tych 10-ciu lat ugruntowały swoją pozycję rynkową i systematycznie rosła ich rozpoznawalność, a z drugiej strony cechują się najwyższą jakością produktów.

Polecamy również