Nordkalk AtriGran

Wapno Nordkalk AtriGran

Granulowany nawóz Nordkalk AtriGran 50% CaO

Wapno węglanowe granulowane
NAWÓZ WE ŚRODEK WAPNUJĄCY
Typ G1 Wapień naturalny / 1b Wapień - rozdrobniony

Produkt może być stosowany w Rolnictwie Ekologicznym

Wapno Nordkalk AtriGran - zastosowanie

Wapno Nordkalk AtriGran to naturalny wysokoreaktywny produkt węglanowy. Przeznaczony do poprawy odczynu gleby w krótkim czasie po zastosowaniu. Powinien być stosowany jako zaplanowany element agrotechniki jak również interwencyjnie. Nadaje się na wszystkie rodzaje gleb w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie. Systematyczne zastosowanie wapna wpływa na:

  • wzrost wykorzystania potencjału nawozowego,
  • aktywność mikrobiologiczną w glebie,
  • poprawę struktury glebowej,
  • wzrost jakości i wielkości plonu,
  • likwidację negatywnego wpływu toksycznych substancji glebowych (metali ciężkich).

INSTRUKCJA STOSOWANIA W ROLNICTWIE, OGRODNICTWIE, SADOWNICTWIE:

Terminy i sposób stosowania :

Wapno Nordkalk AtriGran najlepiej stosować w uprawie roślin jednorocznych przedsiewnie poza okresem wegetacji od późnego lata do wczesnej wiosny. Wapno powinno być równomiernie rozsiane po polu i dokładnie wymieszane z glebą. Możliwe i bezpieczne jest również zastosowanie interwencyjne - pogłównie we wczesnych fazach  wegetacji. W uprawach wieloletnich i na użytkach zielonych stosujemy pogłównie, najlepiej późną jesienią.

Zalecane dawki:

Wapno Nordkalk AtriGran najlepiej stosować co 1-2 lata. Wielkość dawki zależna jest od aktualnego odczynu i rodzaju gleby i może się wahać od 200 do 1500 kg.  

GLEBA/ODCZYNB. KWAŚNE pH>5,00L. KWAŚNE pH>6,00
b. lekka800200
lekka1000300
średnia1200500
ciężka1500700
uprawy wieloletnie i użytki zielone800200

ZASADY PRZECHOWYWANIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Wapno powinno być przechowywane w pomieszczeniach krytych i suchych zabezpieczających przed wilgocią. Chronić przed dziećmi. Stosować odzież ochroną. Nie wdychać pyłu, chronić oczy, zanieczyszczone oczy przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Deklarowane wartości
Liczba zobojętnienia53 +/- 3 [%]
50 +/- 3 [%]50 +/- 3 [%]
Reaktywnośćmin. 99 [%]

Uziarnienie (badanie na mokro)

Wymiar sitaSuma mas przechodzących
2,0 mm100%
1,0 mm100%
0,315 mmmin. 97%
0,1 mmmin. 90%

Polecamy również