Pomóż w walce z przestępczością – sprzedawaj produkty chemiczne odpowiedzialnie

nawozy uwaga

nawozy uwaga

Zobowiązanie do zgłaszania zdarzeń

Podejrzane transakcje oraz zniknięcia i kradzieże znacznych ilości produktów zawierających poniższe substancje chemiczne należy zgłaszać w punkcie kontaktowym (dane poniżej) zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 98/2013*:
Substancja chemicznaProdukty, w których może występować
Nadtlenek wodoruWybielacze, utleniacze do włosów, środki dezynfekujące, środki czyszczące
NitrometanPaliwo do silników modelarskich
Kwas azotowyŚrodki to wytrawiania, środki do obróbki metali
Chloran sodu, chloran potasu, nadchloran sodu i nadchloran potasuZestawy pirotechniczne
Azotan amonu**Nawozy mineralne, okłady lodowe
AcetonZmywacz do paznokci, rozpuszczalnik
UrotropinaPaliwo stałe do kuchenek kempingowych i lokomotyw modelarskich
Kwas siarkowyŚrodki do odtykania spływów, kwas akumulatorowy (sprzedawany w takiej postaci)
Azotan potasu, azotan sodu i azotan wapniaNawozy mineralne, konserwanty spożywcze
Azotan wapniowo-amonowyNawozy mineralne
Aluminium, proszekZestawy pirotechniczne
Magnez, proszekZestawy pirotechniczne
Azotan magnezu, sześciowodnyNawozy mineralne

Identyfikacja produktów, na które trzeba zwracać uwagę

Wykonanie poniższych kroków ułatwi odpowiedzialną sprzedaż oraz spełnianie wymogów prawnych:

 1. Sprawdź, czy produkty zawierają którąś z powyższych substancji. Składniki danego produktu są zwykle wymienione na etykiecie, w karcie charakterystyki lub innych informacjach o produkcie. W przypadku braku możliwości znalezienia tych danych należy skontaktować się z dostawcą.
 2. Określ, na które produkty trzeba zwracać uwagę. Są to produkty, w przypadku których wymienione substancje chemiczne są jedynym lub głównym składnikiem; lub są częścią prostej mieszaniny, zwykle składającej się z mniej niż pięciu składników. Produkty zawierające wymienione substancje w stężeniu nieprzekraczającym 1% oraz nawozy sztuczne nie oznaczone jako zawierające azot (N) zwykle nie wymagają monitorowania.
 3. Poinformuj swoich pracowników, które produkty wymagają monitorowania oraz na co zwracać uwagę i gdzie zgłaszać zdarzenia. O ile to możliwe, produkty te powinny być przechowywane w miejscu, które sprzedawcy mogą łatwo monitorować.
 4. Sprawdzaj regularnie i aktualizuj listę produktów w celu zapewnienia, że informacje są aktualne.

* Szczegółowe informacje można znaleźć w samym rozporządzeniu, które jest dostępne na stronie http://eur-lex.europa.eu.

** W stężeniu 16% wyrażonym stosunkiem wagi azotu do azotanu amonu lub wyższym.

Jak rozpoznawać podejrzane transakcje

Podejrzana transakcja to dowolna transakcja lub próba jej zawarcia, co do której istnieją uzasadnione przesłanki, aby podejrzewać, że produkt jest przeznaczony do celów niezgodnych z prawem. To, czy zachowanie jest podejrzane, należy oceniać w każdej sytuacji indywidualnie. O podejrzanym zachowaniu można mówić, gdy klient między innymi:
 • wydaje się być zdenerwowany, unika rozmowy lub nie jest typowym rodzajem klienta
 • próbuje nabyć nietypową ilość produktu lub niestandardową kombinację produktów
 • wydaje się niezaznajomiony ze standardowym zastosowaniem produktu lub z instrukcjami dotyczącymi obchodzenia się z produktem
 • nie chce wskazać planowanego zastosowania produktu
 • odmawia zakupu produktów alternatywnych lub zawierających niższe (ale wystarczające dla danego zastosowania) stężenie danej substancji
 • nalega na płatność gotówką, szczególnie w przypadku dużych kwot
 • nie chce na żądanie potwierdzić swojej tożsamości lub podać miejsca zamieszkania
 • wymaga metody zapakowania lub dostawy, która odbiega od typowej, zalecanej lub spodziewanej.

Należy zanotować jak najwięcej szczegółów dotyczących klienta i transakcji, np.:

 • wzrost, budowa ciała, długość i kolor włosów, owłosienie na twarzy
 • numer rejestracyjny, marka lub model pojazdu
 • tatuaże, kolczyki, blizny, okulary lub inne cechy charakterystyczne
 • czas zakupu, produkt i ilość produktu.

Należy zachować wszelkie paragony, dane dotyczące tożsamości i zapisy z monitoringu. Wszelkie dokumenty, które klient miał w ręku, trzeba pozostawić nienaruszone na potrzeby pobrania odcisków palców.

Pracownik ma prawo odmówić transakcji. Transakcje i zdarzenia należy zgłaszać niezwłocznie, nawet jeśli odmówiono wykonania transakcji.Polecamy również

Niektóre legalnie sprzedawane produkty chemiczne zawierają substancje, które można wykorzystać niezgodnie z prawem. Terroryści wykorzystują je do domowej produkcji materiałów wybuchowych. Czujność sprzedawców
odgrywa kluczową rolę we wsparciu władz w wykrywaniu i zapobieganiu tego typu działalności. Porady w tej ulotce mają na celu pomóc w zapobieganiu poważnym przestępstwom oraz wypełnianiu zobowiązań prawnych.