Pszenżyto ozime
Metro

Nasiona pszenżyta Metro

Odmiana pszenżyta
Metro – Jesteś u celu

REJESTRACJA: Polska 2022
HODOWLA: Danko HR

Nasiona pszenżyta Metro – zalety:

wybitnie wysoki plon w sezonie 2022 potwierdzony w doświadczeniach PDO COBORU 2022: A1 – 107% wzorca, A2 – 106% wzorca
bardzo wysoka odporność na choroby
odmiana o średniej wysokości słomy i bardzo dobrej odporności na wyleganie
wysoka mrozoodporność (5,5)
grube ziarno z wysoką zawartością białka

Nasiona pszenżyta Metro

Metro [NOWOŚĆ]

PSZENŻYTO

Zainteresowany odmianą o znakomitej zimotrwałości Metro?

Profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

Termin siewu

Zdrowotność*

Plonowanie

Plonowanie pszenżyta ozimego Metro na poziomie agrotechniki A1 i A2, doświadczenia porejestrowe COBORU, 2022, % wzorca

Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału OsadkowskiDlaRolnictwa na YouTube, kliknij w link i bądź na bieżąco.