Pszenica
RGT Depot

Nasiona pszenicy RAGT

Odmiana pszenicy
RGT Depot - Solidny fundament wysokich plonów

REJESTRACJA: Niemcy 2018
HODOWLA: RAGT

Nasiona pszenicy RGT Depot
– zalety odmiany klasy A:

odmiana w typie „pojedynczego kłosa”, tworzy mniej źdźbeł kłosonośnych, ale za to lepiej wykształconych
rzadszy łan efektywniej wykorzystuje dostępne zasoby wody, stąd bardzo wysoki potencjał plonu nawet w suszy
tworzy grube, wyrównane ziarno o wysokiej i stabilnej jakości
dobra ogólna zdrowotność ze wskazaniem na mączniaka oraz rdzę brunatną i żółtą
średniowysokie rośliny o dużej odporności na wyleganie
elastyczność terminu siewu

Pszenica RGT Depot zaprawiana jest:
Zaprawa nasienna pszenicy

Zaprawa nasienna Seed Star jest formą pierwszego zabiegu w agrotechnice zbóż. Uzupełni mikroskładniki i pozwala lepiej przetrwać okres zimowy.

Nasiona pszenicy RAGT

RGT Depot

PSZENICA OZIMA KLASY A

Zainteresowany odmianą o elastycznym terminie siewu RGT Depot?

Profil agrotechniczny

Profil agrotechniczny pszenica RGT Depot

Cechy jakościowe

Miejsce w płodozmianie

Zdrowotność

Plonowanie

Plonowanie pszenicy ozimej RGT Depot na poziomie agrotechniki A1 i A2, w dt, doświadczenia rozpoznawcze (CCA) COBORU, 2022

Plonowanie pszenica RGT Depot

Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału OsadkowskiDlaRolnictwa na YouTube, kliknij w link i bądź na bieżąco.

RGT Depot to nowa odmiana pszenicy, która pojawi się w ofercie dla rolników w najbliższym sezonie sprzedaży nasion. W badaniach CCA COBORU w Polsce w suchym 2019 r. uzyskała bardzo wysokie plony 105% na poziomie a1 i 104% wzorca na poziomie a2. Już od wiosny wyróżnia się w kolekcji pszenic następującymi cechami: mocna budowa, grube źdźbła, kolor dobrze odżywionej pszenicy, która nie sprawia problemów z chorobami i wyleganiem.

Największe wrażenie robi jednak kłos: długi, z dobrze wykształconymi kłoskami, w których znajduje się dorodne ziarno o dobrych parametrach jakościowych. O wyborze RGT Depot do rozmnożeń w Polsce zadecydowało w 2019 r. jej zachowanie w ekstremalnie trudnych warunkach suszy – kiedy inne w kolekcji już mocno cierpiały i usychały, RGT Depot broniła się i żyła, dążąc do wydania dobrego plonu. Tej wiosny mrozy przyszły dopiero po 20 marca. Wczesne odmiany często były już w zaawansowanych stadiach rozwojowych i ucierpiały mocniej podczas spadku temperatur. RGT Depot jako odmiana o późniejszym starcie wiosennym wyszła obronną ręką, mróz jej nie zaszkodził, nie zawiązała zbędnych pędów kłosonośnych, miała bardzo dobry wigor i mocno broniła się przed niedoborem wody w glebie.

Znamy już zalety tej odmiany, ale poprosiliśmy jeszcze o rekomendację hodowcę – Andreasa Fuerste z RAGT 2n.

Czy bardzo dobre wyniki plonowania RGT Depot w suchym roku 2019 były dla Pana zaskoczeniem?

Wyniki w doświadczeniach porejestrowych były bardzo dobre, dlatego jesteśmy zadowoleni, ale nie zaskoczeni. Odmiany takie jak RGT Depot często mają przewagę w warunkach pogodowych, które mieliśmy przez ostatnie dwa lata.

RGT Depot to tak zwany typ „pojedynczego kłosa”. Czy jest on przydatny w warunkach suszy?

Brak wody może różnie wpływać na rośliny. Jeśli odmiana w typie „gęstego łanu” nie jest w stanie wy-tworzyć potrzebnej obsady z powodu suszy, to plony spadną. Typ „pojedynczego kłosa” często tworzy mniej późniejszych źdźbeł niż inne. Zdarza się, że te późniejsze pędy nie formują kłosów, dlatego też przyczyniają się do marnowania wody. RGT Depot tworzy silne pędy boczne (2–3), które nie są szybko redukowane podczas suszy.

Jaka jest odporność RGT Depot na wyleganie? Czy są jakieś zalecenia odnośnie jej skracania?

RGT Depot jest bardziej odporna na wyleganie niż wiele znanych odmian, również tych hodowli RAGT. Należy ostrożnie podchodzić do stosowania regulatorów wzrostu przy jej uprawie, zwłaszcza że ich użycie może wpłynąć na obniżenie odporności na suszę oraz spowodować słabszy rozwój kłosów. Jest to szczególnie ważne, kiedy występują wyjątkowo trudne warunki, których doświadczyliśmy w obecnym sezonie, takie jak susza w połączeniu z niskimi temperaturami. Zapotrzebowanie na regulatory dla RGT Depot jest niższe niż dla innych w tych samych warunkach wzrostu.

RGT Depot jest zdrową odmianą, a czy w zakresie ochrony fungicydowej są specjalne zalecenia?

Rzeczywiście, ogólna odporność RGT Depot na choroby jest na wysokim poziomie. Jest bardzo odporna na mączniaka, rdzę brunatną oraz rdzę żółtą. Wrażliwość na fuzariozę kłosa jest na średnim poziomie, jednak zawartość DON jest poniżej średniej, co oznacza, że ziarno jest mniej porażone. Należy jednak zwrócić uwagę na kontrolę brunatnej plamistości liści (DTR). W naszych doświadczeniach sztucznie infekujemy rośliny patogenem i obserwujemy ich reakcje, ale nigdy nie widzieliśmy tego porażenia w znaczącej skali na polach. Jednak jeśli rolnik nie przeorał pola i słoma nadal jest widoczna, to zalecamy kontrolę potencjalnej infekcji DTR.

Czy RGT Depot nadaje się do późnego siewu lub po przedplonie kukurydzy i pszenicy?

RGT Depot doskonale odnajduje się w późnym siewie, ponieważ do wydania wysokiego plonu nie potrzebuje ona mocnego rozkrzewienia i wielu pędów bocznych. Bardzo dobrze radzi sobie po kukurydzy i może być uprawiana po pszenicy. W takim wypadku należy jednak zwrócić uwagę na ochronę kłosa przed porażeniem fuzariozą.

Wysoka MTZ to jedna z głównych cech RGT Depot. Czy to będzie decydujący czynnik, który przekona rolników do uprawy RGT Depot?

Myślę, że rolnicy lubią typy pojedynczego kłosa. Chcemy im go trochę przypomnieć, tym bardziej że RGT Depot różni się pokrojowo od dotychczasowych naszych propozycji. To prawda, że szczególnym wyróżnikiem odmiany jest wysoka MTZ, jednak traktujemy to jako wprowadzenie do „typu” odmiany. Myślę, że głównymi argumentami dla rolników mogą być wysokie plony, odporność na suszę i dobra zdrowotność. Dla młynarzy ważniejsza może okazać się wysoka MTZ.

Jaka jest ocena RGT Depot pod względem jakości ziarna? Czy spełnia potrzeby rolników?

Jakość ziarna jest na wysokim poziomie, przecież RGT Depot to odmiana z grupy A. Nie mieliśmy problemów z jakością podczas zbiorów w 2019 r. (notowaliśmy dość wysoką zawartość białka). Oczywiście jest bardzo plenna, zatem w przypadku warunków sprzyjających osiągnięciu wysokich plonów należy zadbać o dodatkowe nawożenia azotowe dla podniesienia zawartości białka w ziarnie. To odwieczny problem rolnika: plony czy białko.

RGT Depot charakteryzuje się również stabilną liczbą opadania Hagberga i ma dobrą odporność na porastanie. Prezentuje bardzo dobre cechy jakościowe ziarna, które mogą uczynić tę odmianę dość ważną na rynku, także dla przetwórstwa. Odznacza się wysoką zawartością białka oraz bardzo wysoką wydajnością mąki, która pozwala uzyskać dużą objętość chleba po wypieku. Ze względu na bardzo wysoką MTZ (średnia z badań w Niemczech za ostatnie 3 lata to 52 g) gęstość ziarna bywa na średnim poziomie.