Pszenica
Hondia

Pszenica ozima Hondia

Rejestracja: Polska 2014; Hodowla: Danko HR

Zalety

  • stabilne plonowanie
  • doskonała zimotrwałość (5,5)
  • rewelacyjne parametry jakościowe
  • bardzo grube ziarno

Profil agrotechniczny

Profil agrotechniczny pszenica Hondia

Cechy jakościowe

Miejsce w płodozmianie

Zdrowotność

Plonowanie

Plonowanie pszenicy ozimej Hondia w regionach, dt/ha, COBORU, 2017 r.

hondia plonowanie

Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału OsadkowskiDlaRolnictwa na YouTube, kliknij w link i bądź na bieżąco.