Jak sprawdziła się technologia biologiczna tej wiosny?

Jak sprawdziła się wiosną technologia biologiczna

Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie – dlaczego warto je stosować? 

Preparaty mikrobiologiczne mające na celu budowę biologicznego systemu odporności stają się nieodzownym elementem nowoczesnego rolnictwa, którego celem jest prowadzenie plantacji w sposób zrównoważony – osiągnięcie wysokich plonów z zachowaniem możliwie największego poszanowania dla środowiska naturalnego.

Budowa czy też odbudowa biologicznego systemu odporności umożliwia wytworzenie naturalnych mechanizmów odporności roślin uprawnych na działanie grzybów patogenicznych (powodujących choroby) czy też szkodników. Zastosowanie odpowiednio dobranych preparatów mikrobiologicznych umożliwia rezygnację z konwencjonalnych i dotychczas wykonywanych zabiegów fungicydowych czy insektycydowych.

Technologia biologiczna alternatywą dla zabiegów fungicydowych?

Rozwój Technologii Biologicznej czy też rekomendacja poszczególnych produktów na konkretne zabiegi poprzedzona jest licznymi doświadczeniami polowymi prowadzonymi zarówno zgodnie z metodyką tożsamą dla rejestracji środków ochrony roślin, jak również polowymi – łanowymi. 

Dopiero uzyskanie wiarygodnych wyników badań pozwoli odpowiedzieć na pytanie czy Technologia Biologiczna jest alternatywną dla konwencjonalnych zabiegów fungicydowych?

Technologia Biologiczna oparta jest o produkty firmy AgroBiotics: Arcton WG i BioRace SL. Każdy z tych produktów posiada szereg cech, które umożliwiają optymalne wykorzystanie jego funkcjonalności – budowa biologicznego systemu odporności.

Arcton WG - kompozycja trzech szczepów bakterii

Niewątpliwym wyróżnikiem produktu Arcton WG jest skład – unikatowa kompozycja trzech szczepów, w tym pochodzącego z wysp Antarktyki. Dzięki czemu bakterie wykazują funkcjonalność zarówno w niskich temperaturach, jak i wysokich i przy wysokim natężeniu promieniowania UV. Stąd też produkt z powodzeniem może być stosowany w terminach aplikacji T1 i T3.

BioRace SL – idealne rozwiązanie w terminie zabiegu T2

BioRace SL to natomiast aktywne szczepy bakterii charakteryzujące się niezwykle intensywną kolonizacją rośliny uprawnej. Jest to szczególnie ważne w terminie zabiegu T2, w którym zboża szybko rosną, a ich duża biomasa jest szczególnie narażona na presję ze strony licznych patogenów.

Co jest szczególnie ważne: produkty muszą mieć sprawdzoną w warunkach polowych funkcjonalność oraz być łatwe w stosowaniu. Produkty Arcton WG i BioRace SL nie wymagają wcześniejszego przygotowania, więc ich aplikacja nie wymaga dodatkowego nakładu czasu. Jest to szczególnie ważne w okresie spiętrzenia prac polowych – praktycznie przez cały okres wiosennej wegetacji.

Rezultaty stosowania – niezakłócony rozwój pszenicy i wyższy łan

Ogólna kondycja roślin pszenicy ozimej jest bardzo dobra, na pierwszy rzut oka widoczny jest wyższy łan w przypadku zastosowania produktów Arcton WG i BioRace SL. Dość często obserwujemy taką prawidłowość, ponieważ zastosowanie bakterii umożliwia rośliną uprawnym niezakłócony wzrost

Co ważne: Pomimo większej długość źdźbeł nie zaobserwowaliśmy wylegania zbóż przy zastosowaniu standardowej regulacji pokroju.

Termin T1 – brak dobrych warunków do zabiegu fungicydowego

Okres wiosenny minął pod znakiem stosunkowo niskich temperatur oraz znacznych ich wahań dobowych, co w dużej mierze ograniczało możliwość wykonania ochrony fungicydowej środkami ochrony roślin. 

Istniała obawa o skuteczność takiego zabiegu oraz o potencjalnie negatywny wpływ na roślinę uprawną na skutek nałożenia niekorzystnych warunków pogodowych i zabiegu środkami ochrony roślin

Zabieg T3 rezultaty: dobrze wykształcone i wolne od chorób ziarno 

Ostatni zabieg zgodnie z Technologią Biologiczną został wykonany 3. czerwca preparatem Arcton WG, ponieważ produkt ten nie tylko doskonale sprawdza się w niskich temperaturach, ale również w wysokich przy jednoczesnej dużej ekspozycji na promieniowania UV. 

Takie warunki występują w trakcie zabiegu T3, oczywiście zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej nie należy przeprowadzać zabiegu w warunkach silnej operacji Słońca. Efekt działania Arcton WG będziemy mogli zobaczyć bezpośrednio przed zbiorem w postaci dobrze wykształconego ziarna wolnego od chorób z rodzaju Fusarium.

Podsumowanie: zalety zastosowania technologii biologicznej z Arcton WG i BioRace SL

  • Buduje biologiczny system odporności roślin uprawnych
  • Jest kompozycją różnych szczepów bakterii
  • Do stosowania w terminach aplikacji T1, T2 i T3
  • Idealne rozwiązanie na niestabilne warunki pogodowe
  • Łatwość stosowania - preparaty nie wymagają wcześniejszego przygotowania
  • Zapewnia niezakłócony rozwój i wyższy łan pszenicy
  • Daje dobrze wykształcone i zdrowe ziarno

W sezonie wegetacyjnym 2021/2022 Technologia Biologiczna spisała się bez zarzutu – donoszą o tym zarówno zadowoleni Klienci. W nadchodzącym sezonie 2022/2023 rekomendujemy włączenie do Technologii Biologicznej zabiegu jesiennego w pszenicy wykonywanego Arcton WG w dawce 1,0 kg/ha. 

Aplikacja jesienna umożliwi budowę biologicznego systemu odporności roślin w okresie jesienno-zimowym. W tym okresie zwykle obserwujemy pierwsze objawy porażenie ozimin, zwłaszcza w warunkach braku spadku temperatur poniżej 0°C, które występują coraz częściej.

 

Bartosz Waniorek
AgroBiotics