Ubezpieczenie maszyn rolniczych – na czym polega likwidacja szkody?

Ubezpieczenie maszyn rolniczych — na czym polega likwidacja szkody?

Maszyny rolnicze podczas codziennej pracy są narażone na usterki oraz szkody spowodowane różnymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczenie maszyn jest najlepszym sposobem na ich ochronę. W razie wypadku lub awarii można szybko uzyskać pomoc i nie narazić swojego gospodarstwa na dodatkowe koszty. Warto wiedzieć, jakie pakiety ubezpieczenia wybrać i na czym dokładnie polega likwidacja szkody w zakresie maszyn rolniczych.

Co obejmuje ubezpieczenie maszyn rolniczych (np. ciągnika)?

Ubezpieczyć można nie tylko maszyny samojezdne, ale również pozostały sprzęt rolniczy. Pamiętaj, aby oprócz ciągnika, czy kombajnu ubezpieczyć inne maszyny rolnicze, takie jak opryskiwacze, agregaty, siewniki, czy rozsiewacze. Zakres polisy zależy od oferty konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Maszyny rolnicze można ubezpieczyć w następującym zakresie:

 • agro casco (tożsame z AC komunikacyjnym)
 • następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
 • odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich
 • porady prawnej
 • ognia i innych zdarzeń losowych
 • awarii wewnętrznej maszyny rolniczej (tylko w Generali dla maszyn do 5 lat i z określonym limitem odpowiedzialności)

Warto pamiętać, że obowiązkowym ubezpieczeniem OC powinny być objęte ciągniki rolnicze, przyczepy oraz pojazdy wolnobieżne poruszające się po drogach publicznych.

Jak i kiedy zgłosić szkodę?

Szkodę należy zgłosić jak najszybciej od jej wystąpienia. Można to zrobić telefonicznie, pisemnie, mailowo lub wypełniając zgłoszenie szkody online na stronie towarzystwa. Najbardziej popularną metodą jest zgłoszenie właśnie za pośrednictwem formularza online, ponieważ jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości można wcześniej zgłosić się do swojego doradcy, z którym zawierana była polisa ubezpieczeniowa. Pokieruje on klienta i odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości, a także poinformuje o liście załączników, które będą niezbędne w procesie zgłaszania i likwidacji szkody maszyny rolniczej. 

Niezbędna dokumentacja i co może się przydać?

Zakres dokumentacji niezbędnej w procesie likwidacji szkody może różnić się w zależności od typu zdarzenia. W momencie zgłoszenia szkody przygotuj dokumenty, takie jak:

 • numer polisy
 • dokumenty identyfikacyjne maszyny
 • dowód zakupu (faktura, umowa) 
 • opis okoliczności zdarzenia
 • fotografie uszkodzonej maszyny
 • dane kontaktowe

Jeśli w zdarzeniu interweniowała policja lub straż, dołącz sporządzony protokół. Przydatne może być oświadczenie świadków, którzy znajdowali się w miejscu zdarzenia.

Ocena szkody podstawą dalszych działań

Kluczowym etapem procesu likwidacji szkody maszyn rolniczych jest ocena rzeczoznawcy. To właśnie ten etap będzie miał największe znaczenie przy ustalaniu metody i wysokości odszkodowania. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel skontaktuje się w celu umówienia terminu spotkania z rzeczoznawcą. Na spotkanie należy przygotować dokumenty identyfikacyjne (np. dowód rejestracyjny w przypadku ciągnika), dokument potwierdzający zakup maszyny oraz dokumentację związaną ze szkodą.

Rzeczoznawca przeprowadza szczegółową inspekcję wizualną oraz stanu mechanicznego i elektronicznego maszyny. Dodatkowo wykonuje fotografie, które zostaną dołączone do dalszej dokumentacji. Przed sporządzeniem raportu, rzeczoznawca przeprowadza również wywiad z właścicielem i może się z nim kontaktować w przypadku wystąpienia dalszych pytań lub wątpliwości. W przypadku szkód o mniejszej wartości — możliwa jest zdalna likwidacja szkody na podstawie przesłanych do towarzystwa zdjęć i dokumentów.

Wycena szkody

Na wycenę szkody ma wpływ wiele czynników. Pierwszym jest oczywiście zakres polisy ubezpieczeniowej. Jeśli obejmuje ona zdarzenie, w wyniku którego maszyna została uszkodzona, przychodzi czas na dalszą analizę.

Na wycenę szkody wpływa:

 • stopień i rodzaj uszkodzenia maszyny
 • stan techniczny przed wystąpieniem szkody
 • wartość maszyny (uwzględniająca wiek, stan i przebieg)
 • koszty części i robocizny niezbędne do naprawy
 • dodatkowe wyposażenie i historia serwisowa

Decyzja ubezpieczyciela — kiedy szkoda całkowita?

W przypadku znacznego uszkodzenia maszyny ważnym etapem likwidacji szkody jest podjęcie decyzji, czy opłacalne jest jej naprawienie. Jeśli naprawa jest niemożliwa lub jej koszty przekraczają wartość maszyny, zostaje uznana tzw. szkoda całkowita. Szkoda całkowita może być uznana również w sytuacji, gdy koszty naprawy nieznacznie przekraczają wartość rynkową lub gdy po naprawie niemożliwe byłoby spełnienie norm bezpieczeństwa.

Proces decyzyjny można przedstawić w czterech prostych etapach:

 1. Zgłoszenie szkody i dostarczenie niezbędnych informacji
 2. Ocena rzeczoznawcy i sporządzenie dokumentacji
 3. Analiza ubezpieczyciela
 4. Kontakt z właścicielem ws. decyzji ubezpieczalni

W uzasadnionych przypadkach można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, a Twój wniosek będzie rozpatrywany ponownie po dostarczeniu odwołania i dodaniu dodatkowych dokumentów.

Rozliczenie szkody z Osadkowski

Ubezpieczenie maszyn rolniczych w Osadkowski to przede wszystkim bezpieczeństwo i wsparcie na wszystkich etapach zgłaszania szkody. Kontakt z opiekunem ubezpieczeniowym pozwoli na szybkie i sprawne rozwiązanie każdego problemu. Pamiętaj, że Twój doradca ubezpieczeniowy udzieli Ci niezbędnych informacji i wesprze w trakcie całego procesu — od momentu zgłoszenia szkody po wypłatę środków. Firma Osadkowski współpracuje z najlepszymi towarzystwami, oferującymi kompleksowe ubezpieczenia maszyn, dzięki czemu możemy dobrać zakres ochrony do Twoich potrzeb. Nasi klienci mają możliwość otrzymania kompleksowej, uszytej "na miarę" oferty z 4 towarzystw ubezpieczeniowych: Generali, PZU, InterRisk, Warta. 

Obsługa posprzedażowa to bardzo ważny element naszej pracy — gwarantujemy opiekę i fachowe doradztwo przez cały okres trwania polisy ubezpieczeniowej

 

Dominika Wolna

Redakcja
Osadkowski.pl