Ochrona zbóż ozimych jesienią

Ochrona zbóż ozimych jesienią


Program jesiennej ochrony zbóż


Standardem w jesiennym prowadzeniu zbóż jest herbicydowy zabieg skierowany przede wszystkim na miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne. Ten okres warto wykorzystać, szczególnie że ostanie lata charakteryzowały się długą i ciepłą jesienią co sprzyja rozwojowi roślin konkurencyjnych.

FLUENT 500 na miotłę zbożową

Do zwalczania miotły zbożowej, ale także innych roślin jednoliściennych takich jak wyczyniec polny i wiechlina roczna zalecamy FLUENT 500 SC oparty na substancji flufenacet. Preparat ten jest zarejestrowany w pszenicy ozimej. Dawką rekomendowaną jest 0,4 l/ha co pozwala osiągnąć bardzo wysoką skuteczność w kierunku miotły zbożowej.

Idealnym kompanem do zabiegu jest preparat oparty na substancji diflufenikan FLASH lub FLUTO 500 SC, który rozszerza skuteczność o chwasty dwuliścienne takie jak: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity. W mieszaninie tych preparatów dawką, którą możemy polecić jest FLUENT 500 SC 0,4 l/ha + FLASH / FLUTO 500 SC 0,25 – 0,28 l/ha.

Gotową mieszaniną o stałej proporcji tych substancji jest preparat KOMPLET 560 SC, który możemy zastosować w dawce od 0,4 – 0,5 l/ha w uprawie wszystkich zbóż ozimych.

BOXER 800 EC – skuteczne odchwaszczanie zbóż

Rozwiązania w jesiennej ochronie herbicydowej zbóż oparte o preparat BOXER 800 EC są kolejną możliwością skutecznego jesiennego odchwaszczania zbóż. Substancja prosulfokarb jest również dedykowana do przed lub wcześnie po wschodowych zabiegów. Sprawdzonym partnerem do niej rozszerzającym skuteczność jest diflufenikan (FLASH / FLUTO 500 SC) w dawce od 50 do 100 g substancji na ha.

Co na jesienne zwalczanie szkodników zbóż?

Jesienne ograniczanie szkodników w układzie ciepłych jesieni staje się kluczowym zabiegiem w uprawie zbóż ozimych. Jest on skierowany głównie na mszyce, które stanowią zagrożenie pośrednie jako wektory chorób wirusowych (żółtej karłowatości jęczmienia). W uprawie pszenicy polecamy preparat TopGun 050 CS w dawce 0,075 – 0,1 l/ha zawierający substancję lambda – cyhalotrynę, przez co skutecznie zwalcza szkodniki zbóż jesienią.

Arcton WG zwiększa system biologicznej odporności roślin

Rozwiązania biologiczne mają co raz szerszy zakres stosowania, już wiosną prezentowaliśmy pełną technologię biologiczną w zbożach opartą na trzech zabiegach (Arcton WG, BioRace SL, Arcton WG).

Wzmocnij biologiczną odporność roślin również jesienią, stosując preparat mikrobiologiczny Arcton® WG - w swoim składzie ma połączone szczepy bakterii (dwa z nich pochodzą z ekosystemów rolniczych, trzeci z wysp Antarktyki nieeksploatowanych przez człowieka). Preparat dostępny jest w formie granulatu i stosuje się go nalistnie.

 • zawiera 3 szczepy Bacillus sp., każdy w ilości 108 jtk/g
 • zawiera bakterie z Antarktyki posiadające zdolności namnażania w szerokim zakresie temperatur, od bardzo niskich wartości ujemnych
 • zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki poprawia kondycję roślin
 • brak konieczności wstępnego przygotowania
 • stopniowe i długotrwałe zasiedlanie rośliny i gleby
 • pod wszystkie gatunki zbóż
 • zastosowanie od początku fazy krzewienia (od BBCH 21)

Dokarmianie dolistne zbóż jesienią


Jesienne dokarmianie zbóż stanowi ważną część całej technologii ich prowadzenia, szczególnie przy wczesnych i optymalnych terminach siewu. Celem takiego zabiegu jest uzupełnienie zarówno mikro i makro składników oraz poprawa kondycji roślin.

Chcąc wzmocnić kondycję zbóż w okresie jesiennym dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie Terra Sorb Complex w dawce 1 l/ha. Aminokwasy i mikroelementy zawarte w produkcie będą wspierać rozwój i przeciwdziałać efektom trudniejszych warunków polowych. Zabieg Terra Sorb Complex możemy połączyć z typowym nawożeniem dolistnym mikroelementowym realizowanym przez produkty OSD Mikro Zboże lub ALFA Mikro oraz makroelementowym nawozami OSD Mineral lub ALFA Makro (według schematu poniżej).


Technologia jesiennego dokrzewiania zbóż


W momencie opóźniających się terminów siewu z przyczyn niezależnych lub po przedplonach takich jak kukurydza lub burak cukrowy istotnym kierunkiem powinno być dokrzewianie jesienne zbóż. Dotyczy to w zasadzie każdego gatunku zbóż ozimych.

Celem jest osiągnięcie początku krzewienia w terminie jesiennym, a dla jęczmienia i żyta osiągnięcie optymalnej liczby rozkrzewień. Sprawdzonym w tym kierunku rozwiązaniem jest zastosowanie zabiegu nalistnego preparatem Maxi Grow w dawce 0,33 – 0,5 l/ha. Preparat intensywnie wpływa na rozwój roślin poprzez aktywację hormonów takich ja auksyny, cytokininy i gebereliny. Dzięki temu roślina przyspiesza rozwój i tym samym krzewienie.

Uzupełnieniem technologii jest ALFA Makro w dawce 1 l/ha, który wprowadza podstawowe składniki pokarmowe.


Technologia wsparcia rozkrzewionych zbóż


Jesienny rozwój roślin zbożowych ma duże znaczenie w zakresie całościowego prowadzenia upraw. Jęczmień ozimy z punktu widzenia potrzeb i zdrowotności jest najbardziej wymagający w tym okresie. Również wcześnie lub optymalnie siane pszenice wymagają wsparcia odżywczego i fitosanitarnego. Nawóz dolistny ALFA Makro wprowadza podstawowe składniki pokarmowe, a IonBlue uzupełnia je o bioaktywną miedź i siarkę, która będzie działać zarówno żywieniowo jak i fitosanitarnie. Najlepszy efekt uzyskamy dodając adiuwant Inex-A, który będzie odpowiedzialny za maksymalne wprowadzenie składników do roślin. Ten zabieg pozwoli na wejście w okres spoczynku zimowego w dobrej kondycji żywieniowej i zdrowotnej roślin co będzie procentować prawidłowym rozwojem wiosennym.


Zaprawianie zbóż


Real® Plus - unikatowe połączenie trzech substancji czynnych

SKŁAD:

 • Xemium® (33,3 g/l) + tritikonazol (33,3 g/l)
 • fludioksonil (33,3 g/l)

DAWKA: 150 ml/100 kg ziarna (5+5+5 g s.a./100 kg ziarna)

CHRONIONE UPRAWY:

 • pszenica ozima,
 • jęczmień ozimy i jary,
 • żyto ozime i jare,
 • pszenżyto ozime,

ZWALCZANE CHOROBY:

 • pleśń śniegowa zbóż i traw,
 • fuzaryjna zgorzel siewek,
 • śnieć cuchnąca pszenicy,
 • głownia pyląca jęczmienia,
 • pasiastość liści jęczmienia,
 • głownia źdźbłowa żyta.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA:

 • jeden produkt do najważniejszych upraw zbożowych,
 • większa witalność roślin, pozytywny wpływ na rozwój systemu korzeniowego,
 • szerokie spektrum działania,
 • doskonałe narzędzie w strategii zapobiegania wykształcaniu się odporności,
 • nowoczesna formulacja – niski stopień pylenia i dobry przepływ ziarna,
 • doskonałe wybarwienie,
 • możliwość mieszania z innymi zaprawami nasiennymi.

Unikatowe połączenie trzech substancji czynnych:

Zalety formulacji - lepsze wybarwienie ziarna:

SEED STAR – nawóz donasienny

SKŁAD:

Mn, Zn, Cn, Fe chelatowane biorozkładowalnym związkiem IDHA

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA:

 • zaprawianie z nawożeniem donasiennym to pierwszy zabieg w agrotechnice zbóż,
 • to najtańszy sposób zabezpieczania plonu,
 • szerokie spektrum działania,
 • łącząc zaprawę z nawozami donasiennymi, chroni się plantację przed chorobami i zapewnia optymalne warunki do wzrostu kiełków i siewek,
 • dobre zaopatrzenie roślin w mikroskładniki gwarantuje lepsze przezimowanie roślin,
 • rośliny są lepiej ukorzenione, dzięki czemu lepiej korzystają z zasobów wody,
 • uzyskujemy wzrost plonu w latach o optymalnych przebiegu pogody i minimalizujemy straty w latach z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Seed Star stosować jak zaprawy do nasion. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody (pomniejszoną o objętość nawozu Seed Star, np. zalecana ilość wody na 100 kg nasion 600–250 ml = 350 ml wody), dodać odpowiednią ilość zaprawy i nawozu Seed Star. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi.