Maxi-Grow

Nawóz dolistny Maxi-Grow

Energia dla roślin
Maxi-Grow

Maxi-Grow jest nawozem dolistnym o unikatowej kompozycji i działaniu stymulującym na roślinę. W jego skład wchodzi ponad 50 aktywnie działających substancji. Produkt zawiera specjalnie opracowaną technologię zatrzymywania energii w roślinie PEST (ang. Plant Energy Saver Technology).

Dzięki starannie wyselekcjonowanym substancjom czynnym i technologii PEST, Maxi-Grow wspomaga procesy metaboliczne zachodzące w roślinach w najważniejszym momencie, czyli przed, w czasie i po kwitnieniu. W tym okresie rośliny potrzebują dużego nakładu energii oraz składników pokarmowych, aby mogły prawidłowo zawiązywać i wykształcać owoce.

Maxi-Grow posiada niskie pH, dzięki czemu może być mieszany z innymi nawozami i środkami ochrony roślin. Opracowany przez meksykańską firmę Cosmocel nawóz wykorzystywany jest do dolistnej aplikacji w wielu uprawach na całym świecie.

Nawóz dolistny Maxi-Grow

Maxi-Grow - efekty działania

Dawkowanie Dawka l/ha Terminy stosowania
Jabłoń
Grusza
0,5 l/ha Pierwszy zabieg wykonywać przed kwitnieniem.
Drugi zabieg wykonywać podczas pełni kwitnienia.
Trzeci zabieg wykonywać w okresie od 1 do 4 tygodni po kwitnieniu, mozna powtórzyć po 7 dniach.
Wiśnia
Czereśnia
0,25-0,5 l/ha Pierwszy zabieg wykonywać w fazie białego pąka.
Drugi zabieg wykonywać podczas pełni kwitnienia.
Trzeci zabieg wykonywać w okresie wzrostu zawiązków.
Truskawka
klasycznie owocująca
0,25-0,5 l/ha Pierwszy zabieg wykonywać, gdy pojawią się piersze kwiaty.
Kolejny powtórzyć po upływie 7-10 dni.
Trzeci zabieg wykonywać po pełni kwitnienia. Kolejne zabiegi wykonywać w czasie wzrostu zawiązków owocowych co 7-10 dni.
Truskawka
powtarzająca owocowanie
0,25-0,5 l/ha Zabieg wykonać, gdy pojawią się pierwsze pozostawione pąki kwiatowe.
Zabiegi można wykonywać co 10-14 dni po początku kwitnienia do końca zbiorów.
Malina
lenia i jesienna
0,25-0,5 l/ha Pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem, kolejny podczas pełni kwitnienia.
Kolejne zabiegi wykonać po kwitnieniu i powtórzyć w czasie wzrostu zawiązków co 7-10 dni.
Brzoskwinia
Morela
05 l/ha Pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem.
Drugi zabieg wykonać podczas pełni kwitnienia.
Trzeci zabieg wykonać w okresie wzrostu zawiązków.
Borówka amerykańska 0,25-0,5 l/ha Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia.
Drugi po 14 dniach od pierwszego.
Trzeci 1-2 tygodnie po kwitnieniu, można powtórzyć po 10-14 dniach.
Śliwa 0,5 l/ha Pierwszy zabieg wykonać w fazie białego pąka.
Drugi zabieg wykonać podczas pełni kwitnienia.
Trzeci zabieg wykonać w okresie wzrostu zawiązków.
Skład chemiczny
Miedź Cu rozpuszczalna w wodzie 1,07% schelatowana EDTA 1,07%
Żelazo Fe rozpuszczalne w wodzie 1,10% schelatowane EDTA 1,10%
Cynk Zn rozpuszczalny w wodzie 2,50% schelatowany EDTA 2,5%
Mangan Mn rozpuszczalny w wodzie 1,30% schelatowany EDTA 1,30%
Charakterystyka
postać płynna
kolor ciemny brązowy
pH 1,8-2,7
gęstość 1,3 g/cm3
opakowania 0,25l; 1l

Dlaczego rośliny sadownicze zawiązują słabsze owoce?

Kwiaty większości gatunków roślin sadowniczych powszechnie uprawianych w Polsce muszą być zapylane. Oznacza to, że pyłek na znamię słupka musi być przeniesiony przy współudziale owadów zapylających lub wiatru. Poszczególne gatunki owad może zapylić pyłkiem pochodzącym z kwiatu tej samej rośliny lub pyłkiem pochodzącym z kwiatu tego samego gatunku, ale innego osobnika.

1. Niektóre gatunki sadownicze (np. śliwa) kwitną w czasie, gdy warunki pogodowe nie sprzyjają oblotowi pszczół.

2. Niektóre kwiaty (np. grusza) są nieatrakcyjne dla owadów zapylających.

3. Budowa niektórych kwiatów w sposób naturalny nie sprzyja procesowi zapylenia przez owady (np. borówka wysoka).

4. Uprawa roślin pod przykryciem z folii lub agrowłókniny, której celem jest przyspieszenie zbiorów, powoduje utrudniony ruch powietrza i oblot owadów zapylających.

Wszystkie te zjawiska prowadzą do niedostatecznego zapylenia kwiatów gatunków sadowniczych. Niewłaściwe zapylenie powoduje słabsze zawiązywanie owoców i mniej intensywne podziały komórkowe, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia jakości i ilości plonu owoców.

Maxi-Grow skuteczna pomoc w zawiązywaniu owoców

Maxi-Grow został opracowany z myślą o tym, aby pomóc roślinom w lepszym owocowaniu. Jego stymulujące działanie wspiera zapylone kwiaty w procesie zawiązywania owoców i podziałów komórkowych. Nawóz dostarcza składniki niezbędne w tym procesie, zwiększa zasoby energii. Maxi-Grow nie zapyla kwiatów, gdyż tym zajmują się owady i wiatr.

Maxi-Grow stymuluje kwitnienie

Pozytywny wpływ nawozu Maxi-Grow na roślinę widać bardzo szybko. Dostarczone składniki pokarmowe i energia skumulowana w roślinach sprawiają, że wykształcają one więcej kwiatów. Doświadczenie przeprowadzone w uprawie truskawki pokazało, że po zastosowaniu Maxi-Grow liczba kwiatów była o 19% wyższa niż na roślinach nieopryskiwanych. Oceny dokonano 20 maja 2016r.

Doświadczenia wykonane przez dr hab. Zofię Zydlik z UP w Poznaniu w 2016r.

Maxi-Grow maksymalizuje owocowanie

WIĘCEJ WIĘKSZYCH OWOCÓW

W 2016 roku w gospodarstwie prowadzonym przez Stanisława Oszusta w gminie Józefów nad Wisłą (woj. lubelskie) prowadzono obserwacje skuteczności działania preparatu Maxi-Grow. Na gruszach odmiany 'Lukasówka' dwukrotnie - na początku i po pełni kwitnienia - aplikowano preparat Maxi-Grow w dawce 0,5l/ha. 15 lipca przeprowadzono wizualną ocenę liczby oraz wielkości owoców. Na roślinach traktowanych Maxi-Grow zaobserwowano zarówno zwiększenie ich liczby, jak i wielkości w porównaniu do kontroli.

maxi grow 4

Drzewa gruszy pozostawione bez aplikacji preparatami wspomagającymi zawiązywanie owoców.

maxi gro 5

Drzewa gruszy, które były dolistnie opryskiwane Maxi-Grow w dawce 0,5 l/ha. na tych roślinach odnotowano większą liczbę owoców oraz wizualnie większe owoce w stosunku do kontroli.

WIĘCEJ OWOCÓW - WYŻSZY PLON

Ważnym parametrem dla każdego plantatora jest plon owoców w ujęciu ogólnym oraz plon owoców pierwszej klasy, sprzedawanych po najlepszych cenach w danym momencie. W doświadczeniu przeprowadzonym w uprawie truskawek plon ogólny owoców po zastosowaniu nawozu Maxi-Grow i Barrier Si-Ca wzrósł w stosunku do kontroli o 1,7t z hektara, zaś owoce najwyższej jakości stanowiły 94% owoców w plonie ogólnym. W kontroli bez zabiegów owoce dobrej jakości stanowiły zaledwie 68% wszystkich zebranych owoców truskawki.

Maxi-Grow działa również po zbiorach

Pozytywny wpływ nawozu Maxi-Grow na roślinę widoczny jest już na etapie kwitnienia, następnie w czasie owocowania, dojrzewania owoców i zbiorów. Piękne, duże owoce, których jest więcej to cel każdego plantatora. Jednak równie ważne jest to, w jakim stanie dotrą one do jego klientów. O to również zadba Maxi-Grow. Jego wpływ na owoce widać długo po zbiorach - ich trwałość pozbiorcza jest znacznie lepsza. Pokazują to poniższe doświadczenia.

MNIEJSZA UTRATA MASY

W 2015 roku w gospodarstwie dr. Pawła Krawca w Karczmiskach (woj. lubelskie) prowadzono doświadczenia ścisłe, których celem było określenie wpływu Maxi-Grow na zawiązywanie i wzrost owoców borówki amerykańskiej odmiany 'Bluecrop'. Nawóz podano dolistnie w dawce 0,5l/ha trzykrotnie:
▪▪ 8 maja - na początku kwitnienia
▪▪ 29 maja - po pełni kwitnienia
▪▪ i 27 czerwca - w czasie wzrostu zawiązków.
W doświadczeniu zważono masę 100 owoców borówki w czasie zbioru. Następnie, przez 12 kolejnych dni przechowywano owoce w chłodni o stałej temperaturze +4°C. Początkowa masa owoców z kombinacji Maxi-Grow była wyższa, a tempo utraty masy było mniejsze niż owoców kontrolnych.

Doświadczenia wykonane przez dr. Pawła Krawca z UP w Lublinie w 2015r.

WIĘKSZA LICZBA NASION

Ważną rolę w ocenie wpływu Maxi-Grow na zawiązywanie owoców borówki ma liczba nasion w jednym owocu, bezpośrednio świadcząca o lepszym zapłodnieniu owoców w czasie kwitnienia.

Dzięki zwiększonej liczbie nasion owoce są większe, bardziej wyrównane, lepiej odżywione, jędrniejsze i bardziej trwałe po zbiorze niż owoce gdzie jest zredukowana liczba nasion.

Doświadczenia wykonane przez dr. Pawła Krawca z UP w Lublinie w 2015r.

JĘDRNE I TRWAŁE OWOCE

W 2016 roku w gospodarstwie Anny i Daniela Bodeckich (woj. wielkopolskie) badano wpływ programu nawożenia dolistnego opartego na Maxi-Grow i Barrier Si-Ca w uprawie truskawek odmiany 'Polka'.

Doświadczenia i pomiary prowadziła dr hab. Zofia Zydlik z UP w Poznaniu.

maxi grow truskawki

Jeszcze przed zbiorem dokonano wizualnej oceny owoców. Zauważono, że na nawożonych roślinach jest więcej owoców, są one większe i lepiej wyglądają.

maxi grow srednia masa

Pierwszy pomiar miał potwierdzić zaobserwowaną różnicę wielkości owoców. Truskawki zostały zważone, aby określić masę jednego owocu.

Kolejny pomiar dotyczył jędrności owoców. Kontrolę przeprowadzono dwukrotnie: pierwszą - tuż po zbiorze, a drugą - po 10 dniach przechowywania. Ich wyniki przedstawiono na poniższym wykresie.

Kolejnym testem jakości i trwałości pozbiorczej owoców było sprawdzenie ich pod kątem występowania szarej pleśni. Pierwszy pomiar wykonano po zbiorze, kolejny - po 10 dniach przechowywania truskawek w temperaturze +6oC.

Maxi-Grow szerokie możliwości stosowania

Maxi-Grow posiada nowoczesną i unikalną kompozycję, a jego pH jest na bardzo niskim poziomie, dzięki czemu buforuje odczyn roztworu wodnego, w którym się znajdzie. Pomiary wpływu Maxi-Grow na obniżenie odczynu czystej wody pokazują, że dodanie go do wody obniżyło pH o 3,4 jednostki, zaś taka sama ilość preparatu spowodowała ogólny wzrost koncentracji jonów tylko o 0,51 mS/cm-1. Dzięki tym właściwościom Maxi-Grow jest produktem przystosowanym do tworzenia mieszanin zbiornikowych. Może być łączony w jednym zabiegu ze środkami ochrony roślin i podstawowymi nawozami dolistnymi. Za każdym razem, tworząc mieszaninę zbiornikową, należy sprawdzić mieszalność wszystkich produktów oraz zachować ostrożność.