Butisan 500SC

BUTISAN 500SC kafelek 231x74 1

BUTISAN 500SC kafelek 231x74 1

OPIS DZIAŁANIA

Butisan 500 SC jest herbicydem w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metazachlor zaliczana jest do grupy K3. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Butisan 500 SC jest nieselektywnym herbicydem o działaniu układowym Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, psianka czarna, rdest powojowy, rumianek pospolity, skrytek polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, wiechlina roczna.

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, mak polny, mlecz polny, niezapominajka polna, rumian polny, przetacznik rolny, wyczyniec polny, stulicha psia, tasznik pospolity.

Chwasty średnio odporne: przytulia czepna.

Chwasty odporne: fiołek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

Termin stosowania: środek stosować jeden raz w sezonie uprawy rzepaku w jednym z dwóch terminów:
a) bezpośrednio po siewie rzepaku (BBCH 00-09), na wilgotną i starannie uprawioną (bez rud) glebę.
lub
b) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej w pełni rozwinięte liścienie (BBCH 10-18), a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści.

Uwaga: Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w okresie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

Na wiosnę roku następnego, po wykonaniu orki wiosennej na głębokość około 15 cm można uprawiać ziemniaki, kukurydzę, zboża jare (za wyjątkiem pszenicy Durum), len, groch, fasolę lub rośliny kapustne.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem Butisan 500 SC jesienią (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) jeszcze w tym samym roku, po wcześniejszym wykonaniu orki na głębokość 20 cm, można wysiać ponownie rzepak ozimy, a poczynając od końca września można uprawiać zboża ozime. Zalecana przerwa to dwa miesiące dla zbóż, a jeden miesiąc dla rzepaku ozimego.